Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik administracji

Wyspecjalizuj się w organizacji zadań

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik administracji to przyszłościowy kierunek. W Polsce wciąż rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych
pracowników, którzy posiadają umiejętności takie jak sprawne rozwiązywanie złożonych spraw urzędowych,
łatwość w kontaktach międzyludzkich, odporność na stres czy zdolność koncentracji uwagi.
Podczas zajęć na tym kierunku słuchacze będą mieli okazję zdobyć zarówno te, jak i inne niezwykle przydatne umiejętności.
Po ukończeniu szkoły absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy m.in. w urzędach administracji
państwowej i samorządowej.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Organy administracji samorządowej – urzędy gminne, powiatowe, miejskie
 • Urzędy administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, ZUS, PIP, PIH itd.)
 • Banki, firmy ubezpieczeniowe, sądy
 • Działy kadr, księgowe i finansowe firm i instytucji
Przedmioty:
 • Postępowanie w administracji
 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Język angielski w administracji
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Wykonywanie prac biurowych – sporządzanie dokumentów urzędowych, aktów normatywnych i administracyjnych, prowadzenie korespondencji, sporządzanie sprawozdań, notatek służbowych, protokołów
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, sporządzanie umów cywilnoprawnych, przechowywanie dokumentów według przepisów
 • Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji niezbędnych w procesach administracyjnych
 • Wykorzystywanie urządzeń techniki, programów komputerowych i internetu w celu usprawnienia pracy biurowej
 • Prawidłowe stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej w rozmowie z interesantem
 • Rozwiązywanie problemów interesantów w zgodzie z obowiązującym prawem
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, socjologii i psychologii społecznej, prawa pracy i prawa cywilnego i umiejętność wykorzystania ich w praktyce
 • Znajomość słownictwa z zakresu administracji w języku angielskim
 • Przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji
 • Kompletowanie i wykorzystywanie informacji przydatnych w procesach decyzyjnych
 • Określanie zasad i nadzorowanie usług wykonywanych przez zewnętrzne organizacje i firmy
 • Znajomość i wykorzystanie w praktyce metod analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej
 • Znajomość zasad postępowania i procesów prowadzących do wydania decyzji administracyjnej
 • Publiczna godna reprezentacja stanowiska urzędu
 • Umiejętność pracy w zespole i zdolność do samodzielnej organizacji pracy