Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Technik administracji
wyspecjalizuj się w organizacji zadań
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
2 lata nauki
Technik administracji zajmuje się sporządzeniem niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy oraz cywilnego. Zajmuje się ponadto przygotowywaniem korespondencji, a także organizacją spotkań służbowych. Poza tym do jego obowiązków należeć może również prowadzenie postępowań administracyjnych. Technik może je wszczynać, prowadzić rozprawy, a także sporządzać stosowną dokumentację na każdym etapie postępowania. Posiada również wiedzę i umiejętności w zakresie sporządzania analiz oraz sprawozdań finansowych dotyczących budżetu państwa czy też jednostki samorządu terytorialnego.

Zawodowa pomoc

Przede wszystkim jego praca polega na interpretacji przepisów prawa, rozwiązywaniu różnego typu spraw urzędowych, a także obsłudze interesantów. Absolwent tego kierunku zna również pojęcie oraz stosuje w praktyce prawa związane z tajemnicą służbową oraz ochroną danych osobowych. Sprawnie dokonuje również selekcji danych statystycznych oraz zna cele i zasadność stosowania różnych rodzajów badań statystycznych.

Absolwenci naszej szkoły na kierunku technik administracji mają możliwość podjęcia pracy między innymi w państwowych oraz samorządowych jednostkach. Zatrudnienie mogą znaleźć więc zarówno w urzędach miejskich czy też w wojewódzkich, jak również w takich instytucjach jak ZUS lub Państwowa Inspekcja Pracy. Osoby, które uzyskały ten tytuł, mogą ubiegać się również o stanowisko w sądach, bankach, a także w działach księgowo-kadrowych w państwowych instytucjach oraz w prywatnych przedsiębiorstwach.

Dla kogo jest ten kierunek?

To zawód dla osób zainteresowanych pracą biurową zarówno w sektorze państwowym, jak również prywatnym. Technik administracji (kod zawodu: 334306) zajmuje się jednak nie tylko kwestiami związanymi ze sporządzaniem oraz obiegiem dokumentów w urzędzie lub przedsiębiorstwie, lecz także może zarządzać niewielkim zespołem czy też obsługiwać interesantów.

Zajęcia na kierunku technik administracji są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i koncentrują się na poznawaniu i interpretacji przepisów prawa oraz rozwijaniu umiejętności miękkich takich jak:
- prowadzenie rozmów,
- rozwiązywanie konfliktów,
- radzenie sobie w stresujących sytuacjach.

Dodatkowym atutem osób zainteresowanych pracą w tym zawodzie będzie zdolność koncentracji, dobra pamięć, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, a także dobra organizacja stanowiska pracy.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Organy administracji samorządowej - urzędy gminne, powiatowe, miejskie
Urzędy administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, ZUS, PIP, PIH itd.)
Banki, firmy ubezpieczeniowe, sądy
Działy kadr, księgowe i finansowe firm i instytucji

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy administracji i prac biurowych
Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
Sporządzanie analiz i sprawozdań
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Wykonywanie prac biurowych - sporządzanie dokumentów urzędowych, aktów normatywnych i administracyjnych, prowadzenie korespondencji, sporządzanie sprawozdań, notatek służbowych, protokołów
Prowadzenie postępowania administracyjnego, sporządzanie umów cywilnoprawnych, przechowywanie dokumentów według przepisów
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji niezbędnych w procesach administracyjnych
Wykorzystywanie urządzeń techniki, programów komputerowych i internetu w celu usprawnienia pracy biurowej
Prawidłowe stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej w rozmowie z interesantem
Rozwiązywanie problemów interesantów w zgodzie z obowiązującym prawem
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, socjologii i psychologii społecznej, prawa pracy i prawa cywilnego i umiejętność wykorzystania ich w praktyce
Znajomość słownictwa z zakresu administracji w języku angielskim
Przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji
Kompletowanie i wykorzystywanie informacji przydatnych w procesach decyzyjnych
Określanie zasad i nadzorowanie usług wykonywanych przez zewnętrzne organizacje i firmy
Znajomość i wykorzystanie w praktyce metod analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej
Znajomość zasad postępowania i procesów prowadzących do wydania decyzji administracyjnej
Publiczna godna reprezentacja stanowiska urzędu
Umiejętność pracy w zespole i zdolność do samodzielnej organizacji pracy
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Technik archiwista

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik usług pocztowych i finansowych

Zobacz

Kurs jednoroczny

Asystent zarządu

Zobacz

Kurs jednoroczny

Rejestratorka medyczna

Zobacz

Kurs jednoroczny

Sekretarka medyczna

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. kadr i płac

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. rachunkowości i finansów

Zobacz

Kurs krótki

Fakturowanie z elementami obsługi programu komputerowego

Zobacz

Kurs krótki

Księgowość od podstaw

Zobacz

Kurs krótki

Kadry, płace, ZUS

Zobacz

Kurs krótki

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zobacz

Kurs krótki

Mała przedsiębiorczość (zakładanie firmy)

Zobacz