Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik sterylizacji medycznej

Ucz się technik sterylizacji w medycynie

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zachowaniem sterylnej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego w środowiskach medycznych. Do jego zadań należy przede wszystkim przeprowadzanie procesu dekontaminacji, czyli wieloetapowe mycie, dezynfekcja, sterylizacja medyczna sprzętu za pomocą przygotowanych przez siebie preparatów, obsługa maszyn myjących, kontrola jakości sprzętu i dokumentowanie swojej pracy. Technik sterylizacji medycznej to osoba dokładna, cierpliwa i przestrzegająca zasad higieny.
Absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia w takich miejscach, jak: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, gabinety stomatologiczne czy gabinety kosmetyczne.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Szpitale
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Pracownie endoskopowe
 • Pracownie mikrobiologiczne
 • Zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych
 • Gabinety stomatologiczne i chirurgii stomatologicznej
 • Gabinety kosmetyczne
 • Salony tatuażu
Przedmioty:
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy w branży medycznej
 • Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Szeroka znajomość metod sterylizacji i dezynfekcji
 • Samodzielne rozpoznanie, czy sprzęt jest wystarczająco czysty i kwalifikowanie sprzętu do procesu dekontaminacji
 • Samodzielne wykonywanie i kontrolowanie procesu dekontaminacji
 • Obsługa urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji i sterylizacji
 • Znajomość środków chemicznych przeznaczonych do procesów czyszczenia
 • Umiejętność przygotowywania roztworów o określonym stężeniu przeznaczonych do procesów czyszczenia
 • Prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych działań
 • Prowadzenie kosztorysów procesów
 • Znajomość możliwych zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy i umiejętność ich zapobiegania
 • Kompletowanie sprzętu do zestawów zabiegowych
 • Znajomość i rozróżnianie opakowań stosowanych do pakowania narzędzi i środków chemicznych
 • Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patologii
 • Znajomość podstawowych pojęć i procesów z dziedziny informatyki i umiejętność zastosowania tej wiedzy w kontekście procesów sterylizacji i ochrony zdrowia
 • Znajomość słownictwa z zakresu branży medycznej w języku angielskim i migowym
 • Znajomość zasad i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy