Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik sterylizacji medycznej

Ucz się technik sterylizacji w medycynie

Na rocznym studium edukujemy naszych słuchaczy z zakresu wykonywania profesjonalnej sterylizacji medycznej. Po ukończeniu szkoły otrzymuje on tytuł technika i może podjąć pracę w szpitalach czy przychodniach. Jest to zawód wymagający szczególnej precyzji, ale równocześnie niesie niezbędną pomoc lekarzom, jak i zapewnia bezpieczeństwo pacjentom na terenie danej placówki.

Nauczanie w studium

Kierunek ten zawiera naukę wielu przedmiotów, obejmujących rozmaite metody stosowane w dezynfekcji, dekontaminacji oraz myciu specjalistycznych sprzętów używanych przez pracowników służby zdrowia czy gabinetów pielęgnacyjnych. Uczymy naszych kursantów ponadto podstaw fizjologii i anatomii oraz informatyki. Istotne współcześnie zajęcia to także język angielski przeznaczony dla praktyków i techników związanych z branżą medyczną.

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zachowaniem sterylnej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego w środowiskach medycznych. Do jego zadań należy przede wszystkim przeprowadzanie procesu dekontaminacji, czyli wieloetapowe mycie, dezynfekcja, sterylizacja medyczna sprzętu za pomocą przygotowanych przez siebie preparatów.
Technik powinien znać się na urządzeniach – umieć obsługiwać maszyny myjące oraz przeprowadzać kontrolę jakości sprzętu. Do jego obowiązków należy organizacja własnego stanowiska pracy i prowadzenie fachowej dokumentacji. Kandydat do pełnienia tego zawodu powinien być dokładny, cierpliwy i przestrzegać zasad higieny. Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku.
Absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia wszędzie, gdzie wymagana jest fachowa sterylizacja sprzętu używanych do różnych zabiegów. Technicy znajdą zatrudnienie w takich miejscach jak: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, gabinety stomatologiczne oraz pracownie zajmujące się mikrobiologią. Jest to jednak także zawód pożądany w gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach pielęgnacyjnych, a także w salonach tatuażu.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Szpitale
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Pracownie endoskopowe
 • Pracownie mikrobiologiczne
 • Zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych
 • Gabinety stomatologiczne i chirurgii stomatologicznej
 • Gabinety kosmetyczne
 • Salony tatuażu
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Szeroka znajomość metod sterylizacji i dezynfekcji
 • Samodzielne rozpoznanie, czy sprzęt jest wystarczająco czysty i kwalifikowanie sprzętu do procesu dekontaminacji
 • Samodzielne wykonywanie i kontrolowanie procesu dekontaminacji
 • Obsługa urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji i sterylizacji
 • Znajomość środków chemicznych przeznaczonych do procesów czyszczenia
 • Umiejętność przygotowywania roztworów o określonym stężeniu przeznaczonych do procesów czyszczenia
 • Prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych działań
 • Prowadzenie kosztorysów procesów
 • Znajomość możliwych zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy i umiejętność ich zapobiegania
 • Kompletowanie sprzętu do zestawów zabiegowych
 • Znajomość i rozróżnianie opakowań stosowanych do pakowania narzędzi i środków chemicznych
 • Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patologii
 • Znajomość podstawowych pojęć i procesów z dziedziny informatyki i umiejętność zastosowania tej wiedzy w kontekście procesów sterylizacji i ochrony zdrowia
 • Znajomość słownictwa z zakresu branży medycznej w języku angielskim i migowym
 • Znajomość zasad i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy sterylizacji medycznej
 • Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
 • Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych
 • Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych
 • Język obcy zawodowy