Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Technik sterylizacji medycznej
ucz się technik sterylizacji w medycynie
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
1 rok nauki
Na rocznym studium edukujemy naszych słuchaczy z zakresu wykonywania profesjonalnej sterylizacji medycznej. Po ukończeniu szkoły otrzymuje on tytuł technika i może podjąć pracę w szpitalach czy przychodniach. Jest to zawód wymagający szczególnej precyzji, ale równocześnie niesie niezbędną pomoc lekarzom, jak i zapewnia bezpieczeństwo pacjentom na terenie danej placówki.

Cichy bohater każdej operacji

Kierunek ten zawiera naukę wielu przedmiotów, obejmujących rozmaite metody stosowane w dezynfekcji, dekontaminacji oraz myciu specjalistycznych sprzętów używanych przez pracowników służby zdrowia czy gabinetów pielęgnacyjnych. Uczymy naszych kursantów ponadto podstaw fizjologii i anatomii oraz informatyki. Istotne współcześnie zajęcia to także język angielski przeznaczony dla praktyków i techników związanych z branżą medyczną.

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zachowaniem sterylnej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego w środowiskach medycznych. Do jego zadań należy przede wszystkim przeprowadzanie procesu dekontaminacji, czyli wieloetapowe mycie, dezynfekcja, sterylizacja medyczna sprzętu za pomocą przygotowanych przez siebie preparatów. Technik powinien znać się na urządzeniach - umieć obsługiwać maszyny myjące oraz przeprowadzać kontrolę jakości sprzętu. Do jego obowiązków należy organizacja własnego stanowiska pracy i prowadzenie fachowej dokumentacji. Kandydat do pełnienia tego zawodu powinien być dokładny, cierpliwy i przestrzegać zasad higieny. Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku.

Absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia wszędzie, gdzie wymagana jest fachowa sterylizacja sprzętu używanych do różnych zabiegów. Technicy znajdą zatrudnienie w takich miejscach jak: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, gabinety stomatologiczne oraz pracownie zajmujące się mikrobiologią. Jest to jednak także zawód pożądany w gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach pielęgnacyjnych, a także w salonach tatuażu.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Szpitale
Zakłady opieki zdrowotnej
Pracownie endoskopowe
Pracownie mikrobiologiczne
Zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych
Gabinety stomatologiczne i chirurgii stomatologicznej
Gabinety kosmetyczne
Salony tatuażu

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy sterylizacji medycznej
Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych
Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Szeroka znajomość metod sterylizacji i dezynfekcji
Samodzielne rozpoznanie, czy sprzęt jest wystarczająco czysty i kwalifikowanie sprzętu do procesu dekontaminacji
Samodzielne wykonywanie i kontrolowanie procesu dekontaminacji
Obsługa urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji i sterylizacji
Znajomość środków chemicznych przeznaczonych do procesów czyszczenia
Umiejętność przygotowywania roztworów o określonym stężeniu przeznaczonych do procesów czyszczenia
Prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych działań
Prowadzenie kosztorysów procesów
Znajomość możliwych zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy i umiejętność ich zapobiegania
Kompletowanie sprzętu do zestawów zabiegowych
Znajomość i rozróżnianie opakowań stosowanych do pakowania narzędzi i środków chemicznych
Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patologii
Znajomość podstawowych pojęć i procesów z dziedziny informatyki i umiejętność zastosowania tej wiedzy w kontekście procesów sterylizacji i ochrony zdrowia
Znajomość słownictwa z zakresu branży medycznej w języku angielskim i migowym
Znajomość zasad i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek medyczny

Technik Farmaceutyczny

Zobacz

Kurs jednoroczny

Asystent farmaceutyczny

Zobacz

Kurs jednoroczny

Asystent medyczny

Zobacz