Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik sterylizacji medycznej

Ucz się technik sterylizacji w medycynie

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zachowaniem sterylnej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego w środowiskach medycznych. Do jego zadań należy przede wszystkim przeprowadzanie procesu dekontaminacji, czyli wieloetapowe mycie, dezynfekcja, sterylizacja medyczna sprzętu za pomocą przygotowanych przez siebie preparatów. Technik powinien znać się na urządzeniach – umieć obsługiwać maszyny myjące oraz przeprowadzać kontrolę jakości sprzętu. Do jego obowiązków należy organizacja własnego stanowiska pracy i prowadzenie fachowej dokumentacji. Technik sterylizacji medycznej powinien być dokładny, cierpliwy i przestrzegać zasad higieny. Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku.
Absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia wszędzie, gdzie wymagana jest fachowa sterylizacja sprzętu używanych do różnych zabiegów. Technik sterylizacji znajdzie zatrudnienie w takich miejscach jak: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, gabinety stomatologiczne, czy gabinety kosmetyczne.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Szpitale
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Pracownie endoskopowe
 • Pracownie mikrobiologiczne
 • Zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych
 • Gabinety stomatologiczne i chirurgii stomatologicznej
 • Gabinety kosmetyczne
 • Salony tatuażu
Przedmioty:
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy w branży medycznej
 • Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Szeroka znajomość metod sterylizacji i dezynfekcji
 • Samodzielne rozpoznanie, czy sprzęt jest wystarczająco czysty i kwalifikowanie sprzętu do procesu dekontaminacji
 • Samodzielne wykonywanie i kontrolowanie procesu dekontaminacji
 • Obsługa urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji i sterylizacji
 • Znajomość środków chemicznych przeznaczonych do procesów czyszczenia
 • Umiejętność przygotowywania roztworów o określonym stężeniu przeznaczonych do procesów czyszczenia
 • Prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych działań
 • Prowadzenie kosztorysów procesów
 • Znajomość możliwych zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy i umiejętność ich zapobiegania
 • Kompletowanie sprzętu do zestawów zabiegowych
 • Znajomość i rozróżnianie opakowań stosowanych do pakowania narzędzi i środków chemicznych
 • Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patologii
 • Znajomość podstawowych pojęć i procesów z dziedziny informatyki i umiejętność zastosowania tej wiedzy w kontekście procesów sterylizacji i ochrony zdrowia
 • Znajomość słownictwa z zakresu branży medycznej w języku angielskim i migowym
 • Znajomość zasad i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy