Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Sekretarka medyczna
Tryb zaoczny
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie MEN
1 rok nauki

Placówki ochrony zdrowia to specyficzne miejsca pracy, które także od personelu niemedycznego wymagać będą wiedzy i umiejętności innych niż na podobnych stanowiskach w innych branżach. Nie inaczej jest właśnie w przypadku osób pracujących w sekretariacie medycznym, gdzie liczyć będzie się m.in. wiedza na temat finansowania usług oferowanych w danej placówce oraz posługiwania się dokumentacją stricte medyczną. Sekretarka w placówce ochrony zdrowia to bowiem osoba, która w odpowiedni sposób gromadzi, segreguje i udostępnia informacje o stanie zdrowia pacjenta, a także wprowadza dane do komputerowych baz danych, aby się nimi później posługiwać. Jest ona przy tym pierwszą osobą, z którą stykają się pacjenci, pośrednicząc często w kontakcie między nimi a lekarzami.

Jaką wiedzę i umiejętności zdobyć mogą absolwenci naszego rocznego kursu na sekretarkę medyczną?

Do wielu zadań osoby pracującej na takim stanowisku należy przede wszystkim rejestracja i obsługa pacjenta, który często okazuje się trudny w komunikacji. Poza tym sekretarka medyczna dokonuje również rozliczeń, wystawia rachunki i faktury, a także zajmuje się korespondencją danej placówki. Dlatego też w trakcie rocznego kursu w szkołach Pascal zaznajamiamy naszych słuchaczy z systemami informatycznymi wspomagającymi administrację w placówkach ochrony zdrowia, a także przekazujemy wiedzę na temat posługiwania się dokumentacją tworzoną i przetwarzaną w tego typu miejscach (w tym jej udostępniania i archiwizowania). Na naszych zajęciach poruszane są ponadto kwestie finansowania usług świadczonych w różnego typu placówkach ochrony zdrowia, a także omawiane są najważniejsze regulacje prawne przewidziane dla tej branży. Ponieważ w tego rodzaju pracy liczą się szczególnie kompetencje miękkie, tj.: właściwa komunikacja, opanowanie i dobra organizacja, staramy się w trakcie nauki rozwijać także tego rodzaju umiejętności. Kładziemy przy tym duży nacisk na etykę pracy oraz radzenie sobie w sytuacjach problematycznych.

Dodatkowym atutem naszego rocznego kursu jest ponadto nauka pierwszej pomocy, a także podstaw anatomii i najczęściej spotykanych stanów chorobowych. W kryzysowych sytuacjach wiedza ta powinna pozwolić naszym kursantom podjąć odpowiednie kroki, gdy do rejestracji zgłosi się pacjent potrzebujący pilnej pomocy.

Gdzie można szukać pracy po rocznym kursie na sekretarkę medyczną?

Opracowany przez nas kurs pozwala podjąć pracę w każdej placówce ochrony zdrowia – zarówno w prywatnych, jak i tych działających w oparciu o kontrakt z NFZ. Można więc aplikować na stanowisko sekretarki medycznej do szpitali, różnych ośrodków zdrowia czy prywatnych gabinetów lekarskich.

Perspektywy pracy

Szpitale
Zakłady opieki zdrowotnej
Prywatne gabinety medyczne
Ośrodki zdrowia

Zakres tematyczny kursu

Regulacje prawne ochrony zdrowia
Podstawy anatomii i stany chorobowe
Finansowanie usług medycznych
Organizacja i komputeryzacja pracy sekretariatu medycznego
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej i ich archiwizacja
Rejestracja pacjenta
Obsługa trudnego pacjenta
Pierwsza pomoc
Etyka zawodowa

Zakres tematyczny kursu

Wybierz swój plan

Miesięcznie

Standard

193

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Wybierz

Słuchacz

145

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Jednorazowo*

Standard

10x174**

miesięcznie

Cena kursu 1 737 zł
(płatność jednorazowa).

Wybierz
Najlepsza opcja

Słuchacz Pro

10x131**

miesięcznie

Cena kursu 1 305 zł
(płatność jednorazowa).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych.

**Cena w zaokrągleniu.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Technik administracji

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik archiwista

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik usług pocztowych i finansowych

Zobacz

Kurs jednoroczny

Asystent zarządu

Zobacz

Kurs jednoroczny

Rejestratorka medyczna

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. kadr i płac

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. rachunkowości i finansów

Zobacz

Kurs krótki

Fakturowanie z elementami obsługi programu komputerowego

Zobacz

Kurs krótki

Księgowość od podstaw

Zobacz

Kurs krótki

Kadry, płace, ZUS

Zobacz

Kurs krótki

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zobacz

Kurs krótki

Mała przedsiębiorczość (zakładanie firmy)

Zobacz