Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Asystent medyczny
Tryb zaoczny
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie MEN
0,5 roku nauki

Obecnie, gdy na lekarzy i pracowników ochrony zdrowia nakładane są wciąż nowe obowiązki, cierpi na tym przede wszystkim dobro pacjentów. Formalności, które musi dopełnić lekarz po każdej wizycie, to minuty, które mógłby poświęcić na ratowanie i poprawę ludzkiego zdrowia. Analizy rynku ochrony zdrowia, opracowane między innymi przez Naczelną Izbę Lekarską, wskazują jasno, iż lekarze i personel medyczny chcą mieć u swojego boku asystenta medycznego. Dlatego jest to coraz popularniejsze stanowisko w podmiotach leczniczych.

W przyszłości, ze względu na postępujące starzenie się polskiego społeczeństwa a także swoiste problemy ochrony zdrowia, stanowisko asystenta medycznego będzie pożądane w każdym podmiocie świadczącym usługi związane z opieką zdrowotną.

Kurs Asystent medyczny w Pascalu – kompleksowe przygotowanie do pracy

Kurs Asystenta medycznego w Pascalu przygotowuje do pracy w podmiotach leczniczych różnego typu, zarówno publicznych i niepublicznych.

Obejmuje zagadnienia związane z wieloma obowiązkami na tym stanowisku. Kurs Asystenta medycznego w Pascalu to kompleksowe przygotowanie do pracy. Lekarz zatrudniając pomoc w postaci Asystenta medycznego, zgłasza go w Rejestrze Asystentów Medycznych. Zakres obowiązków na stanowisku asystenta medycznego zależy od placówki. Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze określonego kandydata na to stanowisko, są posiadane kwalifikacje. Dlatego dobrym rozwiązaniem będzie wybór kursu Asystenta medycznego w Pascalu.

Jednym z głównym obowiązków na tym stanowisku jest dbałość o kwestie formalne związane z przyjmowaniem pacjentów. Dlatego omawiana jest rejestracja wizyt, właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej a także pozostałe czynności administracyjne niezbędne przy realizowaniu i rozliczaniu świadczeń zdrowotnych. Na kursie w Pascalu słuchacze nabywają umiejętności nie tylko prawidłowego wykonywania zadań w tym obszarze, ale także jak w sposób profesjonalny współpracować z pacjentami. Dedykowane temu są takie przedmioty jak np. zarządzanie pobytem pacjenta w placówce. Kursanci uczą się także jak wystawiać recepty zgodnie z wytycznymi lekarzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także jak obsługiwać systemy elektroniczne – w tym bazy danych.

Jednym z najważniejszych obszarów w ochronie zdrowia są wydatki. Dlatego też kurs obejmuje wiedzę z obszaru finansów sektora opieki zdrowotnej, tym samym w sposób optymalny przygotowuje do pracy na stanowisku Asystenta medycznego. Dzięki niemu już od pierwszego dnia pracy czujesz się pewnie, a Twoi Pacjenci czują się bezpieczniejsi.

Gdzie możesz pracować jako asystent medyczny?

Asystentem medycznym może zostać każdy, a praca w ochronie zdrowia jest atrakcyjna z wielu punktów widzenia. Dlatego też cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem. Asystenci medyczni pracują zarówno w publicznych szpitalach jak i prywatnych placówkach medycznych.

Perspektywy pracy

Szpitale publiczne
Szpitalne niepubliczne (komercyjne)
Gabinety lekarskie prywatne (stomatologiczne, okulistyczne itd.)
Poradnie AOS (np. dietetyczna, zdrowia psychicznego itd.)
Ośrodki opieki
Ambulatoria
Laboratoria analityczne

Zakres tematyczny kursu

Ogólne czynności administracyjne i kliniczne w pracy asystenta
Rejestracja wizyty pacjentów
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Obsługa systemów elektronicznych i baz danych
Tworzenie recept zgodnie z wytycznymi lekarzy
Zarządzanie pobytem pacjenta w placówce medycznej
Kontrola wyników badań i współpraca z lekarzem prowadzącym
Finanse w ochronie zdrowia

Zakres tematyczny kursu

Wybierz swój plan

Miesięcznie

Standard

193

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 5 ratach).

Wybierz

Słuchacz

145

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 5 ratach).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Jednorazowo*

Standard

5x174**

miesięcznie

Cena kursu 869 zł
(płatność jednorazowa).

Wybierz
Najlepsza opcja

Słuchacz Pro

5x131**

miesięcznie

Cena kursu 653 zł
(płatność jednorazowa).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych.

**Cena w zaokrągleniu.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek medyczny

Technik Farmaceutyczny

Zobacz

Kierunek medyczny

Technik sterylizacji medycznej

Zobacz

Kurs jednoroczny

Asystent farmaceutyczny

Zobacz