Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Kierunki medyczne

Atrakcyjne kierunki medyczne - wybierz przyszłościowy kierunek dla siebie
Kierunki medyczne bez opłat
Pamiętaj! U nas nie ponosisz żadnych opłat!

Dwuletnie

Higienistka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna – tryb stacjonarny, 4 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia
Kwalifikacja zawodowa: Z14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz      utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy.
Zadania higienistki stomatologicznej:
 • Prowadzenie działalności higieniczno-profilaktycznej,
 • Określanie roli i zadań profilaktyki zębów,
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej,
 • Promocja zdrowia w różnych środowiskach,
 • Czynne asystowanie w zabiegach stomatologicznych,
 • Wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa 2 lata (4 semestry), obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz praktyki zawodowe w gabinetach stomatologicznych. Higienistka stomatologiczna może znaleźć pracę w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Opiekunka dziecięca
Opiekunka dziecięca – tryb stacjonarny, 4 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.
Kwalifikacja zawodowa: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Zadania opiekunki dziecięcej:
 • Pilnowanie bezpieczeństwa dziecka,
 • Dbanie o potrzeby dziecka podczas nieobecności rodziców,
 • Wykonywanie czynności związanych z pielęgnacją dziecka,
 •  Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej,
 • Promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych,
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka.
Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Absolwenci kierunku Opiekunka Dziecięca mogą podjąć pracę w żłobkach, przedszkolach, domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Także w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Ważne jest posiadanie predyspozycji do pracy z małymi dziećmi oraz dobry stan zdrowia. Małe dzieci są szczególnie podatne na różnego rodzaju infekcje, więc osoby często chorujące nie są najlepszymi kandydatami do tego rodzaju pracy.
Technik masażysta
Technik masażysta – tryb stacjonarny, 4 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.
Kwalifikacja zawodowa: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu.
Zadania technika masażysty:
 • Wykonywanie różnych rodzajów masażu,
 • Stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
 • Obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowanie techniki masażu,
 • Obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu,
 • Udzielanie pierwszej pomocy podczas zagrożenia życia i zdrowia.
Regularne stosowanie masażu przynosi ulgę. Polepsza się samopoczucie, korygują się istniejące zmiany układu kostnego, skóra jest lepiej dotleniona i ukrwiona, odczuwamy mniejsze napięcie w kręgosłupie, plecach i karku. Generalnie jesteśmy zdrowsi i bardziej radośni.
Technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów koncentrujemy się na zajęciach praktycznych. W wyniku kształcenia w zawodzie masażysty absolwent zdobywa uprawnienia do pracy w klubach sportowych, placówkach zdrowotnych, hospicjach, SPA.

Jednoroczne

Asystentka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna – tryb stacjonarny, 2 semestry.
Podbudowa programowa – szkoła średnia.
Kwalifikacja zawodowa: Z-15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.
Zadania asystentki stomatologicznej:
 • przygotowanie gabinetu w gotowości do pracy,
 • kompletowanie zestawów podstawowych leków,
 • przygotowywanie pacjentów do zabiegów,
 • komunikowanie się z pacjentem,
 • prowadzenie dokumentacji i wykonywanie czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego,
 • Użytkowanie i konserwowanie urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych.
Asystentka stomatologiczna potrafi między innymi: użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne, przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków oraz prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.
Opiekun medyczny
Opiekun medyczny – tryb zaoczny, 2 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.
Kwalifikacja zawodowa: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej.
Zadania opiekuna medycznego:
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej,
 • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
 • asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich,
 • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.
Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • anatomia, fizjologia i patologia,
 • zdrowie publiczne,
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • podstawy prawa i ekonomiki,
 • zajęcia praktyczne,
 • praktyka zawodowa.
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
Technik sterylizacji medycznej
Technik sterylizacji medycznej – tryb zaoczny, 2 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.
Kwalifikacja zawodowa: Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Zadania technika sterylizacji medycznej:
 • Kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia,
 • Dezynfekcja i sterylizacja; przeprowadzanie mycia,
 • Dezynfekcja i sterylizacja przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • Przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Technicy sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w placówkach zajmujących się wytwarzaniem sterylnych  wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia:
 • Działy centralnej sterylizacji,
 • Centralne sterylizatornie,
 • Lokalne sterylizatornie,
 • Punkty sterylizacyjne,
 • Gabinety stomatologiczne,
 • Gabinety kosmetyczne,
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Gabinety kontraktowe,
 • Nowoczesne sterylizatornie Unii Europejskiej.

Wpisz szukane wyrażenie i wciśnij Enter aby wyszukać