Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Profesjonalna opiekunka dziecięca
Tryb zaoczny
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie MEN
1 rok nauki

Jak zrozumieć świat dziecka? Jak wspierać je w podejmowaniu nowych aktywności, pokonywaniu przeszkód i stymulować rozwój? Zdobywając wiedzę i umiejętności podczas kursu Profesjonalna opiekunka dziecięca w Pascalu. Jeśli chcesz pracować z dziećmi, być nianią bądź już pracujesz z dziećmi jako niania, animatorka, pomoc opiekuna, ale czujesz się niepewnie, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Współczesna mama coraz szybciej wraca do pracy po urodzeniu dziecka. Często nie chodzi tylko o karierę, ale o prozaiczny powód, jakim są pieniądze. By wrócić do zawodowych obowiązków, poszukiwana jest opiekunka do dziecka. Rodzice zwracają uwagę na posiadane wykształcenie, kursy i kompetencje. Niania po profesjonalnym kursie zarabia lepsze pieniądze niż opiekunka bez kwalifikacji potwierdzonych dyplomem. Poza tym kurs umożliwia pracę w różnych miejscach, nie tylko w domach prywatnych.

Profesjonalne przygotowanie do opieki nad dziećmi

Opieka nad dzieckiem wiąże się z szeregiem obowiązków. Począwszy od zaspokajania potrzeb pierwszego rzędu, jak jedzenie, przez zabawy i naukę, po opiekę nad dzieckiem chorym. Kurs Profesjonalna opiekunka dziecięca łączy wiedzę z wielu dziedzin (pedagogiki, psychologii, socjologii), optymalnie przygotowując do pracy z dziećmi. Kursanci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy dziecku. Uczą się zasad żywienia, wychowania oraz pielęgnacji najmłodszych. Poznają choroby wieku dziecięcego oraz sposoby ich zapobiegania, a także uczą się opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Kursanci poznaj również bardzo przyjemną część dzieciństwa, czyli: gry, zabawy i literaturę dziecięcą. Zaznajamiają się z zabawami, przez które dziecko uczy się, zgłębiają tajniki animacji i sztuki. Wśród zajęć jest również język angielski, który używany jest zawodowo w obszarze opieki nad dzieckiem.

Gdzie możesz pracować jako profesjonalna opiekunka dziecięca?

Ze względu na to, że wiele mam decyduje się na szybszy powrót do zawodowych obowiązków, jednym z popularnych miejsc pracy jest zatrudnienie jako niania. Opiekunka pracuje w pełni legalnie, na podstawie umowy zawartej z rodzicami. Odprowadzane są składki do ZUS (chorobowe są dobrowolne). Od 2018 roku rodzice mogą starać się o dofinansowanie składek do ZUS-u z budżetu państwa. Jako niania możesz zajmować się jednym dzieckiem bądź rodzeństwem. Profesjonalna opiekunka dziecięca znajduje zatrudnienie również w innych miejscach jako animatorka i w placówkach opieki nad dziećmi.

Perspektywy pracy

Jako niania u osób prywatnych
Zatrudnienie przez agencję niań
Animator zabaw
Sale zabaw
Żłobki, przedszkola
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zakres tematyczny kursu

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy i zasadami BHP
Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język angielski zawodowy w opiece nad dzieckiem
Teoretyczne podstawy pielęgnowania, wychowania i żywienia dziecka
Opieka nad dzieckiem i stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka; gry i zabawy, literatura dziecięca i animacja teatralna, zajęcia artystyczne
Choroby wieku dziecięcego i ich profilaktyka oraz zasady pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Zakres tematyczny kursu

Wybierz swój plan

Miesięcznie

Standard

205

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Wybierz

Słuchacz

154

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Jednorazowo*

Standard

10x185**

miesięcznie

Cena kursu 1 845 zł
(płatność jednorazowa).

Wybierz
Najlepsza opcja

Słuchacz Pro

10x139**

miesięcznie

Cena kursu 1 386 zł
(płatność jednorazowa).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych.

**Cena w zaokrągleniu.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Opiekunka dziecięca

Zobacz

Kierunek zawodowy

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekunka środowiskowa

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun osoby starszej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun w domu pomocy społecznej

Zobacz

Kurs jednoroczny

Instruktor ds. terapii uzależnień

Zobacz

Kurs jednoroczny

Pomoc nauczyciela przedszkola

Zobacz