Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Kadry, płace, ZUS
Tryb: online (dziennie, wieczorowo)
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie
Ilość godzin kursu: 60h

Każdy przedsiębiorca płaci ZUS za siebie i od pracowników. Jeśli firma zatrudnia pracowników wiążą się z tym również określone procedury. Dlatego znajomość zagadnień kadrowo-płacowych jest bardzo przydatna obecnie na rynku pracy. Drogę do pracy w działach HR, kadrowo-płacowych i biurach rachunkowych otwiera kurs przygotowujący kadry, płace, ZUS. Szkolenie obejmuje 60 godzin dydaktycznych nauki. W trakcie kursu przekazywana jest wiedza od podstaw dotycząca zatrudniania pracowników, aneksów do umów, urlopów i zwolnień. Podczas szkolenia omawiane są kwestie związane z obowiązkami pracodawcy i pracownika, uprawnieniami pracowników i czasem pracy. Kursanci zapoznają się również z procedurami prowadzenia akt osobowych. Kurs skierowany jest do osób, które chcą pracować w działach HR, agencjach pośrednictwa pracy, w działach kadrowo-płacowych bądź już pracują i chcą poszerzyć, uporządkować wiedzę. Ponadto, kurs jest świetnym sposobem na podniesienie atrakcyjności CV.

Polecane dla

 • Księgowych
 • Fakturzystów
 • Pracowników biura rachunkowego
 • Doradców finansowo-biznesowych
 • Przedsiębiorców
 • Własnej praktyki

Wymagania
dodatkowe

 • Pełnoletność
 • Komputer
 • Stabilne łącze internetowe
 • Przeglądarka
 • Mikrofon/słuchawki

Wybierz swój plan

Standard

699

Cena kursu
(płatna jednorazowo).

Wybierz

Słuchacz*

629

Cena kursu
(płatna jednorazowo).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Dla aktywnego
kursanta i absolwenta
kursu jednorocznego

Wybierz

*Promocji podlega: aktywny Słuchacz szkoły Pascal, aktywny Kursant kursu jednorocznego i kursu krótkiego, absolwent kursu jednorocznego i kursu krótkiego, po warunkiem uregulowania wszystkich zaległych opłat.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Technik administracji

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik archiwista

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik usług pocztowych i finansowych

Zobacz

Kurs jednoroczny

Asystent zarządu

Zobacz

Kurs jednoroczny

Rejestratorka medyczna

Zobacz

Kurs jednoroczny

Sekretarka medyczna

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. kadr i płac

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. rachunkowości i finansów

Zobacz

Kurs krótki

Fakturowanie z elementami obsługi programu komputerowego

Zobacz

Kurs krótki

Księgowość od podstaw

Zobacz

Kurs krótki

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zobacz

Kurs krótki

Mała przedsiębiorczość (zakładanie firmy)

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. kadr i płac

Zobacz

Kurs krótki

Mała przedsiębiorczość

Zobacz