Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Tryb: dziennie, wieczorowo
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie
Ilość godzin kursu: 8h

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy to podstawowa umiejętność, którą powinien posiadać każdy człowiek. W kryzysowych sytuacjach liczy się każda minuta. Z myślą o tym powstał kurs Pierwsza pomoc przedmedyczna. Podczas wykładów omawiane są aspekty prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Często ludzie boją się, bo nie wiedzą, czy komuś nie zaszkodzą i jakie będą tego konsekwencje. Teoria to również ważne zagadnienia, takie jak ocena ryzyka, rozdzielenie zadań, zabezpieczenie miejsca. W części praktycznej kursu słuchacze uczą się, jak sprawdzać puls, jak poprawnie wykonać resuscytację, pozycję boczną bezpieczną, jak używać folii termoizolacyjnej w razie przegrzania bądź dużego spadku temperatury ciała. Kurs jest skierowany do wszystkich osób powyżej 18 lat, które chcą znać zasady pierwszej pomocy. Poza tym do pracowników różnych firm, organizacji, instytucji.

Polecane dla

  • Każdego*

*zgodnie z art 162 k.k. „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Wymagania
dodatkowe

  • Pełnoletność

Wybierz swój plan

Standard

189

Cena kursu
(płatna jednorazowo).

Wybierz

Słuchacz*

170

Cena kursu
(płatna jednorazowo).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Dla aktywnego
kursanta i absolwenta
kursu jednorocznego

Wybierz

*Promocji podlega: aktywny Słuchacz szkoły Pascal, aktywny Kursant kursu jednorocznego i kursu krótkiego, absolwent kursu jednorocznego i kursu krótkiego, po warunkiem uregulowania wszystkich zaległych opłat.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek medyczny

Opiekun medyczny

Zobacz

Kierunek medyczny

Podolog

Zobacz

Kierunek medyczny

Technik ortopeda

Zobacz

Kierunek medyczny

Protetyk słuchu

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik optyk

Zobacz

Kurs krótki

Pierwsza pomoc pediatryczna

Zobacz

Kurs krótki

Język niemiecki dla branży medycznej

Zobacz

Kurs krótki

Język angielski dla branży medycznej

Zobacz

Kurs krótki

Podstawy prawa medycznego

Zobacz