Zarezerwuj miejsce ON-LINE
[:pl]

Opiekunka dziecięca

Pracuj jako opiekunka dla dzieci

Dla kogo jest ten kierunek?

Ten zawód to możliwość codziennego wspierania rozwoju najmłodszych oraz zapewniania im poczucia bezpieczeństwa na czas nieobecności rodziców. Opiekunka dziecięca to osoba, która zajmuje się maluchami w różnego typu placówkach, prywatnych domach, a także w ramach działalności firm kierujących swoją ofertę do najmłodszych i ich rodziców. Jej podopieczni najczęściej nie mają więcej niż 4 lata.

W tym zawodzie należy pracować nad swoją cierpliwością, a także mieć świadomość trudów związanych z zajmowaniem się niemowlęciem lub kilkulatkiem. Opiekunka dziecięca zna podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki oraz psychologii i potrafi korzystać ze swojej wiedzy w codziennej pracy. Rozumie potrzeby i zachowania swoich podopiecznych wynikające z wieku oraz aktualnego etapu rozwoju i stosownie na nie reaguje. Kreatywność i inne umiejętności miękkie będą dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

Wykwalifikowana opiekunka dziecięca zaspokaja przede wszystkim podstawowe potrzeby swoich podopiecznych, a także organizuje im czas wolny – przygotowuje rozwijające gry i zabawy dostosowane do wieku oraz umiejętności maluchów, a także dba o to, by każdego dnia przebywały na świeżym powietrzu. Poza tym zajmuje się również higieną i pielęgnacją podopiecznych. Do jej zadań należy m.in. zmienianie pieluch czy też pomoc w spożywaniu posiłków. Niezwykle istotnym zadaniem jest ponadto wspieranie samodzielności kilkuletnich podopiecznych w wykonywaniu podstawowych czynności takich jak np. ubieranie się.

Niania pracująca w domach prywatnych czy też pracownik domu małego dziecka może również w ramach swoich obowiązków kąpać podopiecznych, a gdy zaistnieje taka konieczność, wykonywać potrzebne zabiegi czy podawać leki zgodnie z zaleceniami rodziców i/lub lekarza. Zadaniem niani będzie również prawidłowe odżywianie malucha – zgodnie z aktualną wiedzą oraz oczekiwaniami rodziców.

Należy także pamiętać, że opiekunka dziecięca może zajmować się również niemowlętami oraz kilkulatkami niepełnosprawnymi czy też obciążonymi innymi dysfunkcjami, do których dostosowany będzie zakres jej obowiązków.

Gdzie szukać pracy jako opiekunka dziecięca?

Absolwentki tego kierunku będą pożądanym pracownikiem w prywatnych domach, w których rodzice poszukują osoby posiadającą aktualną wiedzę oraz odpowiednie umiejętności pozwalające prawidłowo zająć się niemowlęciem lub kilkulatkiem. Będąc wykwalifikowaną opiekunką dziecięcą zatrudnienie można znaleźć ponadto zarówno w żłobkach, klubach malucha i przedszkolach, jak również w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na oddziałach szpitalnych, w których leczeni są najmłodsi.

Zdobycie dyplomu w tym zawodzie to także możliwość pracy w każdym innym miejscu, gdzie niezbędna będzie osoba czuwająca nad bezpieczeństwem maluchów. Przykładem takiego miejsca pracy będzie sala zabaw, w której rodzice mogą zostawić swoją kilkuletnią pociechę pod nadzorem wykwalifikowanych osób na czas robienia zakupów.

Dodatkowo absolwentka naszej szkoły na tym kierunku może założyć własną działalność gospodarczą w celu podjęcia współpracy z placówką ochrony zdrowia lub też otworzenia własnego klubu malucha.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Przedszkola i żłobki
 • Dziecięce oddziały szpitalne
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Domy małego dziecka
 • Sale zabaw dla dzieci
 • Jako niania lub opiekunka w prywatnym domu
 • Jako „Au-pair”, czyli niania w prywatnym domu poza granicami Polski
Przedmioty:
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Rozpoznawanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka
 • Samodzielna organizacja pracy z dzieckiem
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka
 • Kształtowanie samodzielności dziecka w wykonywaniu codziennych podstawowych czynności
 • Dbanie o żywienie dziecka, pilnowanie składu posiłków i pomoc przy ich spożywaniu
 • Znajomość zasad pielęgnacji dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego i sumienne wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
 • Utrwalanie u dziecka właściwych zachowań i nawyków żywieniowych i higienicznych
 • Organizowanie zajęć i zabaw ogólnorozwojowych w domu i na świeżym powietrzu i prowadzenie działań pozytywnie wpływających na rozwój psychomotoryczny dziecka (gry, zabawy, układanki, zagadki, zabawy sportowe)
 • Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i informowanie o nim na bieżąco
  rodziców lub opiekunów
 • Znajomość zasad i zdolność do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku
  zagrożenia zdrowia lub życia dziecka
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii i patologii
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii,
  pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Znajomość słownictwa z zakresu opieki nad dzieckiem w języku
  angielskim i migowym
[:]