Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Opiekunka dziecięca
pracuj jako opiekunka dla dzieci
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
2 lata nauki
Wykwalifikowana opiekunka dziecięca zaspokaja przede wszystkim podstawowe potrzeby swoich podopiecznych, a także organizuje im czas wolny - przygotowuje rozwijające gry i zabawy dostosowane do wieku oraz umiejętności maluchów, a także dba o to, by każdego dnia przebywały na świeżym powietrzu. Poza tym zajmuje się również higieną i pielęgnacją podopiecznych. Do jej zadań należy m.in. zmienianie pieluch czy też pomoc w spożywaniu posiłków. Niezwykle istotnym zadaniem jest ponadto wspieranie samodzielności kilkuletnich podopiecznych w wykonywaniu podstawowych czynności takich jak np. ubieranie się.

Niania pracująca w domach prywatnych czy też pracownik domu małego dziecka może również w ramach swoich obowiązków kąpać podopiecznych, a gdy zaistnieje taka konieczność, wykonywać potrzebne zabiegi czy podawać leki zgodnie z zaleceniami rodziców i/lub lekarza. Zadaniem niani będzie również prawidłowe odżywianie malucha zgodnie z aktualną wiedzą oraz oczekiwaniami rodziców. Należy także pamiętać, że opiekunka dziecięca może zajmować się również niemowlętami oraz kilkulatkami niepełnosprawnymi czy też obciążonymi innymi dysfunkcjami, do których dostosowany będzie zakres jej obowiązków.

Zawodowa pomoc

Absolwentki tego kierunku będą pożądanym pracownikiem w prywatnych domach, w których rodzice poszukują osoby posiadającą aktualną wiedzę oraz odpowiednie umiejętności pozwalające prawidłowo zająć się niemowlęciem lub kilkulatkiem. Będąc wykwalifikowaną opiekunką dziecięcą zatrudnienie można znaleźć ponadto zarówno w żłobkach, klubach malucha i przedszkolach, jak również w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na oddziałach szpitalnych, w których leczeni są najmłodsi.

Zdobycie dyplomu w tym zawodzie to także możliwość pracy w każdym innym miejscu, gdzie niezbędna będzie osoba czuwająca nad bezpieczeństwem maluchów. Przykładem takiego miejsca pracy będzie sala zabaw, w której rodzice mogą zostawić swoją kilkuletnią pociechę pod nadzorem wykwalifikowanych osób na czas robienia zakupów.

Dodatkowo absolwentka naszej szkoły na tym kierunku może założyć własną działalność gospodarczą w celu podjęcia współpracy z placówką ochrony zdrowia lub też otworzenia własnego klubu malucha.

Dla kogo jest ten kierunek?

Ten zawód to możliwość codziennego wspierania rozwoju najmłodszych oraz zapewniania im poczucia bezpieczeństwa na czas nieobecności rodziców. Opiekunka dziecięca to osoba, która zajmuje się maluchami w różnego typu placówkach, prywatnych domach, a także w ramach działalności firm kierujących swoją ofertę do najmłodszych i ich rodziców. Jej podopieczni najczęściej nie mają więcej niż 4 lata.

W tym zawodzie należy pracować nad swoją cierpliwością, a także mieć świadomość trudów związanych z zajmowaniem się niemowlęciem lub kilkulatkiem. Opiekunka dziecięca zna podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki oraz psychologii i potrafi korzystać ze swojej wiedzy w codziennej pracy. Rozumie potrzeby i zachowania swoich podopiecznych wynikające z wieku oraz aktualnego etapu rozwoju i stosownie na nie reaguje. Kreatywność i inne umiejętności miękkie będą dodatkowym atutem.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Przedszkola i żłobki
Dziecięce oddziały szpitalne
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Domy małego dziecka
Sale zabaw dla dzieci
Jako niania lub opiekunka w prywatnym domu
Jako "Au-pair", czyli niania w prywatnym domu poza granicami Polski

Przedmioty

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język angielski zawodowy w opiece nad dzieckiem
Język migowy
Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
Pielęgnacja i wychowanie dziecka
Opieka nad dzieckiem
Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Rozpoznawanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka
Samodzielna organizacja pracy z dzieckiem
Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka
Kształtowanie samodzielności dziecka w wykonywaniu codziennych podstawowych czynności
Dbanie o żywienie dziecka, pilnowanie składu posiłków i pomoc przy ich spożywaniu
Znajomość zasad pielęgnacji dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego i sumienne wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
Utrwalanie u dziecka właściwych zachowań oraz nawyków żywieniowych i higienicznych
Organizowanie zajęć oraz zabaw ogólnorozwojowych w domu i na świeżym powietrzu, a także prowadzenie działań pozytywnie wpływających na rozwój psychomotoryczny dziecka (gry, zabawy, układanki, zagadki, zabawy sportowe)
Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i informowanie o nim na bieżąco rodziców lub opiekunów
Znajomość zasad i zdolność do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii i patologii
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
Znajomość słownictwa z zakresu opieki nad dzieckiem w języku angielskim i migowym
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekunka środowiskowa

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun osoby starszej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun w domu pomocy społecznej

Zobacz

Kurs jednoroczny

Instruktor ds. terapii uzależnień

Zobacz

Kurs jednoroczny

Pomoc nauczyciela przedszkola

Zobacz

Kurs jednoroczny

Profesjonalna opiekunka dziecięca

Zobacz