Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Opiekunka dziecięca

Pracuj jako opiekunka dla dzieci

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekunka dziecięca to osoba, która sprawuje opiekę nad małymi dziećmi. Jej podopieczni najczęściej nie mają więcej niż 4 lata. Wykwalifikowana opiekunka zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka oraz organizuje czas wolny swojemu podopiecznemu – przygotowuje rozwijające gry i zabawy oraz dba o to, by dziecko przebywało na świeżym powietrzu. Niania zajmuje się również higieną i pielęgnacją malucha, do jej zadań należy zmienianie pieluch, kąpanie oraz wykonywanie innych czynności, a także prawidłowe odżywianie dziecka, a gdy istnieje taka konieczność, wykonywanie potrzebnych zabiegów czy podawanie leków zgodnie z zaleceniami rodziców.  Opiekunka dziecięca powinna być osobą cierpliwą i mieć dobre podejście do dzieci. Ważne, by była kreatywna, znała podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki oraz psychologii i potrafiła korzystać ze swojej wiedzy. Absolwentki kierunku opiekunka dziecięca w naszej szkole znajdą zatrudnienie zarówno w przedszkolach, żłobkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w prywatnych domach.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Przedszkola i żłobki
 • Dziecięce oddziały szpitalne
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Domy małego dziecka
 • Sale zabaw dla dzieci
 • Jako niania lub opiekunka w prywatnym domu
 • Jako „Au-pair”, czyli niania w prywatnym domu poza granicami Polski
Przedmioty:
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Rozpoznawanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka
 • Samodzielna organizacja pracy z dzieckiem
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka
 • Kształtowanie samodzielności dziecka w wykonywaniu codziennych podstawowych czynności
 • Dbanie o żywienie dziecka, pilnowanie składu posiłków i pomoc przy ich spożywaniu
 • Znajomość zasad pielęgnacji dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego i sumienne wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
 • Utrwalanie u dziecka właściwych zachowań i nawyków żywieniowych i higienicznych
 • Organizowanie zajęć i zabaw ogólnorozwojowych w domu i na świeżym powietrzu i prowadzenie działań pozytywnie wpływających na rozwój psychomotoryczny dziecka (gry, zabawy, układanki, zagadki, zabawy sportowe)
 • Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i informowanie o nim na bieżąco
  rodziców lub opiekunów
 • Znajomość zasad i zdolność do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku
  zagrożenia zdrowia lub życia dziecka
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii i patologii
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii,
  pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Znajomość słownictwa z zakresu opieki nad dzieckiem w języku
  angielskim i migowym