Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik usług pocztowych i finansowych

Pracuj w logistyce

Dla kogo jest ten kierunek?

Ze względu na niesłabnące zapotrzebowanie na tego typu usługi oraz intensywny rozwój firm kurierskich, kierunek ten zyskał w ostatnich latach na popularności i znacznie ułatwia zdobycie ciekawej pracy. Technik usług pocztowych i finansowych zajmuje się wszystkimi procesami logistycznymi związanymi z dostarczaniem różnego typu przesyłek oraz szeroko pojętymi operacjami kasowymi.

Niewątpliwym atutem osób chcących podjąć pracę na tego typu stanowisku jest systematyczność, skrupulatność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Wykwalifikowany technik usług pocztowych i finansowych posiada ponadto umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz programów logistycznych. Cenionymi przez pracodawców cechami są również komunikatywność oraz pogodne usposobienie, które wspierają pozostałe kompetencje niezbędne w profesjonalnej obsłudze klienta.

Jest to kierunek dla osób chcących uzyskać tytuł technika w pożądanym na rynku zawodzie, w stale rozwijającej się branży świadczącej m.in. usługi wspierające e-commerce.

Jakie są obowiązki technika usług pocztowych i finansowych?

Absolwent tego kierunku może czuwać nad przebiegiem procesów związanych z przyjmowaniem, transportem, a także doręczaniem i wydawaniem przesyłek. Do jego obowiązków mogą należeć również czynności rozdzielczo-ekspedycyjne wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji. Poza tym wykwalifikowany technik usług pocztowych i finansowych posiada odpowiednie kwalifikacje do promowania oraz aktywnej sprzedaży zarówno usług, jak i innych towarów oferowanych przez pracodawcę. Dzięki znajomości przepisów prawa konsumenckiego oraz procedur postępowania reklamacyjnego, może zajmować się obsługą klienta na wszystkich etapach świadczenia usług.

Istotnym elementem pracy w tym zawodzie jest ponadto możliwość prowadzenia obrotu pieniężnego oraz usług bankowych.

Jakie kwalifikacje wiążą się z tym zawodem?

W kwalifikacji zawodów i specjalności do zawodu technik usług pocztowych i finansowych przypisany jest symbol cyfrowy 421108. W trakcie rocznej nauki na tym kierunku w naszych szkołach, zdaje się dwie kwalifikacje:

 • K1 – A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego oraz
 • K2 – A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo–ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – A.66. przewidziany jest pod koniec I semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – A.67. pod koniec II semestru.

Gdzie szukać pracy po zdanym egzaminie?

Posiadając potwierdzone kwalifikacje w tym zawodzie, zatrudnienie znaleźć można przede wszystkim w agencjach i innych placówkach operatorów świadczących usługi pocztowe i finansowe. Technik może podjąć pracę ponadto w firmach kurierskich, a także w kantorach oraz punktach poboru opłat. Zdobyte w trakcie nauki kompetencje pozwalają znaleźć etat w różnego typu przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem przesyłek, kolportażem, szeroko pojętą logistyką czy też świadczących usługi handlowo-finansowe.

Absolwent tego kierunku posiada ponadto niezbędną wiedzę i umiejętności do założenia własnej działalności gospodarczej i prowadzenia tym samym własnego punktu.

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • dokładność,
 • sumienność,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • uprzejmość.
Przedmioty.:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy organizacji usług pocztowych i finansowych
 • Świadczenie usług pocztowych
 • Realizowanie obrotu towarowego
 • Realizowanie usług finansowych
 • Opracowywanie przesyłek
 • Ekspediowanie i przewóz przesyłek
 • Język obcy zawodowy
Absolwent nauczy się m.in.:
 • przyjmować, przewozić, doręczać i wydawać przesyłki pocztowe,
 • wykonywać czynności związane z realizacją usług bankowych,
 • wykonywać czynności rozdzielczo-ekspedycyjne i przewozowe przesyłek pocztowych,
 • dokonywać rozliczeń oraz kontroli obrotu pocztowego i finansowego,
 • przyjmować, rozpatrywać i załatwiać reklamacje,
 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • organizować i nadzorować usługi wykonywane przez zewnętrzne podmioty gospodarcze.
Będziesz mógł podjąć pracę w usługach:
 • pocztowe,
 • finansowe,
 • kurierskie,
 • logistyczne.