Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Technik usług pocztowych i finansowych
pracuj w logistyce
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
1 rok nauki
Absolwent tego kierunku może czuwać nad przebiegiem procesów związanych z przyjmowaniem, transportem, a także doręczaniem i wydawaniem przesyłek. Do jego obowiązków mogą należeć również czynności rozdzielczo-ekspedycyjne wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji. Poza tym wykwalifikowany technik usług pocztowych i finansowych posiada odpowiednie kwalifikacje do promowania oraz aktywnej sprzedaży zarówno usług, jak i innych towarów oferowanych przez pracodawcę. Dzięki znajomości przepisów prawa konsumenckiego oraz procedur postępowania reklamacyjnego, może zajmować się obsługą klienta na wszystkich etapach świadczenia usług. Istotnym elementem pracy w tym zawodzie jest ponadto możliwość prowadzenia obrotu pieniężnego oraz usług bankowych.

Zawodowa pomoc

W kwalifikacji zawodów i specjalności do zawodu technik usług pocztowych i finansowych przypisany jest symbol cyfrowy 421108. W trakcie rocznej nauki na tym kierunku w naszych szkołach, zdaje się dwie kwalifikacje:

- K1 - A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego oraz
- K2 - A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 - A.66. przewidziany jest pod koniec I semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 - A.67. pod koniec II semestru. Posiadając potwierdzone kwalifikacje w tym zawodzie, zatrudnienie znaleźć można przede wszystkim w agencjach i innych placówkach operatorów świadczących usługi pocztowe i finansowe. Technik może podjąć pracę ponadto w firmach kurierskich, a także w kantorach oraz punktach poboru opłat. Zdobyte w trakcie nauki kompetencje pozwalają znaleźć etat w różnego typu przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem przesyłek, kolportażem, szeroko pojętą logistyką czy też świadczących usługi handlowo-finansowe.

Absolwent tego kierunku posiada ponadto niezbędną wiedzę i umiejętności do założenia własnej działalności gospodarczej i prowadzenia tym samym własnego punktu.

Dla kogo jest ten kierunek?

Ze względu na niesłabnące zapotrzebowanie na tego typu usługi oraz intensywny rozwój firm kurierskich, kierunek ten zyskał w ostatnich latach na popularności i znacznie ułatwia zdobycie ciekawej pracy. Technik usług pocztowych i finansowych zajmuje się wszystkimi procesami logistycznymi związanymi z dostarczaniem różnego typu przesyłek oraz szeroko pojętymi operacjami kasowymi.

Niewątpliwym atutem osób chcących podjąć pracę na tego typu stanowisku jest systematyczność, skrupulatność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Wykwalifikowany technik usług pocztowych i finansowych posiada ponadto umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz programów logistycznych. Cenionymi przez pracodawców cechami są również komunikatywność oraz pogodne usposobienie, które wspierają pozostałe kompetencje niezbędne w profesjonalnej obsłudze klienta.

Jest to kierunek dla osób chcących uzyskać tytuł technika w pożądanym na rynku zawodzie, w stale rozwijającej się branży świadczącej m.in. usługi wspierające e-commerce.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Urzędy pocztowe
Placówki finansowe
Usługi kurierskie
Centra logistyczne

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy organizacji usług pocztowych i finansowych
Świadczenie usług pocztowych
Realizowanie obrotu towarowego
Realizowanie usług finansowych
Opracowywanie przesyłek
Ekspediowanie i przewóz przesyłek
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Przyjmowanie, przewóz, doręczanie i wydawanie przesyłek pocztowych
Wykonywanie czynności związanych z realizacją usług bankowych
Wykonywanie czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych i przewozowych przesyłek pocztowych
Dokonywanie rozliczeń oraz kontroli obrotu pocztowego i finansowego
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie reklamacji
Prowadzić działalność gospodarczą
Organizacja i nadzorowanie usług wykonywanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Technik administracji

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik archiwista

Zobacz

Kurs jednoroczny

Asystent zarządu

Zobacz

Kurs jednoroczny

Rejestratorka medyczna

Zobacz

Kurs jednoroczny

Sekretarka medyczna

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. kadr i płac

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. rachunkowości i finansów

Zobacz

Kurs krótki

Fakturowanie z elementami obsługi programu komputerowego

Zobacz

Kurs krótki

Księgowość od podstaw

Zobacz

Kurs krótki

Kadry, płace, ZUS

Zobacz

Kurs krótki

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zobacz

Kurs krótki

Mała przedsiębiorczość (zakładanie firmy)

Zobacz