Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opieka w domu pomocy

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekun w domu pomocy społecznej sprawuje pomocniczą opiekę pielęgniarską nad osobami w podeszłym wieku, niezdolnymi do pracy i życia, przewlekle chorymi lub dotkniętymi kalectwem. Współpracuje z personelem sprawującym funkcje opiekuńcze w domu pomocy społecznej (pedagog, psycholog), członkami rodziny i opiekunami chorego.
Na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 – Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec IV semestru.
Nauka trwa: 4 semestry

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • opiekuńczość,
 • empatia,
 • cierpliwość,
 • serdeczność,
 • komunikatywność.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej, uwzględniający jej poziom możliwości psychofizycznych,
 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą,
 • utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,
 • wspierać oraz motywować osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiające samorealizację i rozwijające zainteresowania.
 • Będziesz mogła podjąć pracę w:
 • hospicjum,
 • domu pomocy społecznej,
 • środowiskowym domu samopomocy,
 • domu małego dziecka,
 • szpitalu.