Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opieka w domu pomocy

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekun w domu pomocy społecznej sprawuje pomocniczą opiekę pielęgniarską nad pacjentami domu. Pod jego skrzydła trafiają osoby w podeszłym wieku, które są przewlekle chore lub dotknięte kalectwem, a w konsekwencji niezdolne do pracy i prowadzenia normalnego życia. Współpracuje z personelem sprawującym funkcje opiekuńcze w domu pomocy społecznej – z pedagogiem i psychologiem, z członkami rodziny i opiekunami chorego. Wykwalifikowany opiekun w domu pomocy społecznej powinien być osobą spokojną, cierpliwą i komunikatywną, która umie nawiązywać kontakt z pacjentami i ich najbliższymi. Znajomość anatomii oraz schorzeń, które najczęściej dotykają osób starszych to umiejętności, które przydają się w jego codziennej pracy.  Na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej w trakcie nauki w naszej szkole zdaje się jedną kwalifikację: K1 – Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec IV, ostatniego semestru.

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • opiekuńczość,
 • empatia,
 • cierpliwość,
 • serdeczność,
 • komunikatywność.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej, uwzględniający jej poziom możliwości psychofizycznych,
 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą,
 • utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,
 • wspierać oraz motywować osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiające samorealizację i rozwijające zainteresowania.
 • Będziesz mogła podjąć pracę w:
 • hospicjum,
 • domu pomocy społecznej,
 • środowiskowym domu samopomocy,
 • domu małego dziecka,
 • szpitalu.