Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Opiekun w domu pomocy społecznej
opieka w domu pomocy
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
2 lata nauki
Osoba pracująca w tym zawodzie wykonuje niezbędne czynności pielęgnacyjno-higieniczne, a także wspiera emocjonalnie swoich podopiecznych, współpracując ściśle zarówno z pedagogiem i psychologiem, jak również z członkami rodziny mieszkańców DPS. Wykwalifikowany opiekun domu pomocy społecznej, dokonując bieżącej oceny stanu i możliwości psychofizycznych podopiecznego, zachęca go ponadto do aktywności, a jeśli jest to możliwe, do zwiększania samodzielności. Poza tym pomaga realizować zalecenia lekarzy i reszty zespołu terapeutycznego, a w nagłych przypadkach udziela pomocy przedmedycznej.

Absolwenta tego kierunku cechuje znajomość podstaw anatomii człowieka, a także schorzeń i dolegliwości, które najczęściej dotykają osoby starsze oraz innych mieszkańców DPS. W codziennej pracy opiekuna w domu pomocy społecznej niezbędna jest ponadto wiedza z zakresu użytkowania sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego, jak również nieustanny rozwój kompetencji w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktu z podopiecznymi oraz ich najbliższymi.

Zawodowa pomoc

Posiadając kwalifikacje z zakresu świadczenia usług opiekuńczo-wspierających pracę podjąć można oczywiście w domu pomocy społecznej. Absolwent tego kierunku, ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności, znajdzie zatrudnienie również w środowiskowych domach samopomocy, a także w domach małego dziecka czy też dla samotnych matek i kobiet w ciąży. Poza tym może on ubiegać się o pracę w ośrodkach wsparcia oraz schroniskach dla bezdomnych, w hospicjach bądź szpitalach na oddziałach rehabilitacji.

Kwalifikacje zdobyte w trakcie kształcenia umożliwiają podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie niezbędne jest profesjonalne wsparcie osób w pełni lub częściowo niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.

Symbol cyfrowy dla zawodu jakim jest opiekun w domu pomocy społecznej to: 341203. W naszej szkole w trakcie nauki na tym kierunku zdaje się tym samym jedną kwalifikację:

- K1 - Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie podopiecznej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec IV, ostatniego semestru.

Dla kogo jest ten kierunek?

To praca z osobami w różnym wieku, które potrzebują profesjonalnego wsparcia ze względu na swoją sytuację życiową lub obniżoną kondycję psychofizyczną. Opiekun w domu pomocy społecznej może sprawować m.in. funkcję pomocy pielęgniarskiej, zajmując się szeroko pojętym zaspokajaniem potrzeb biologicznych swoich podopiecznych. Pod jego skrzydła trafiają przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore lub dotknięte kalectwem, a także z innych przyczyn niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Decydując się na kształcenie w tym kierunku należy mieć świadomość problemów i schorzeń, z którymi mogą borykać się podopieczni DPS. Ze względu na charakter tego zawodu praca w nim staje się jednak realną możliwością niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Domy opieki społecznej
Ośrodki pomocy dla bezdomnych
Domy samotnych matek
Hospicjum dla dzieci lub dorosłych
Warsztaty terapii zajęciowej
Ośrodki opieki
Oddział rehabilitacji w szpitalu
Domy małego dziecka
Domy samopomocy

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy pomocy społecznej
Organizowanie usług opiekuńczo-wspierających dla osoby podopiecznej
Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Rozpoznawanie potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych podopiecznych oraz umiejętność ich zaspokajania
Aktywizacja rozwoju podopiecznych, motywowanie do aktywnego wypoczynku, nawiązywania więzi społecznych oraz samorealizacji
Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych oraz opiekuńczych
Współpraca z lekarzami, rehabilitantami oraz innymi pracownikami ośrodka
Podstawowa znajomość metod i technik terapii zajęciowej oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii i socjologii
Zapisz się


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Opiekunka dziecięca

Zobacz

Kierunek zawodowy

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekunka środowiskowa

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun osoby starszej

Zobacz

Kurs jednoroczny

Instruktor ds. terapii uzależnień

Zobacz

Kurs jednoroczny

Pomoc nauczyciela przedszkola

Zobacz

Kurs jednoroczny

Profesjonalna opiekunka dziecięca

Zobacz