Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Pomoc nauczyciela przedszkola
Tryb zaoczny
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie MEN
1 rok nauki

Pierwsze lata życia dziecka to czas, w którym jego opiekunowie muszą zadbać o solidny fundament zarówno pod kątem dalszego kształcenia w szkole, jak również w zakresie jego szeroko pojętego funkcjonowania w społeczeństwie. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że dzieci uczęszczające do przedszkola spędzają w nim większość swojego dnia, naturalnym staje się, że kadra placówki jest w dużej mierze współodpowiedzialna za proces edukacyjno-wychowawczy. Pomoc nauczyciela to przy tym nieocenione wsparcie dla wychowawców. Wykwalifikowany asystent lub asystentka przygotowani do pracy z dziećmi w tej grupie wiekowej naprawdę mogą odciążyć ich w opiece nad gromadką mniej lub bardziej wymagających maluchów.

Jak do pracy w charakterze pomocy nauczyciela przedszkola przygotuje Cię kurs w szkole Pascal?

Słuchacze naszego jednorocznego kursu zapoznają się zarówno z elementami psychologii, socjologii i pedagogiki, jak również tematami z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i artystycznej. Poza tym program zajęć obejmuje również naukę pierwszej pomocy oraz zasad BHP, które są niezbędne do pracy w każdego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Przygotowując naszych kursantów do pełnienia obowiązków pomocy nauczyciela przedszkola staramy się więc zapewnić im niezbędne podstawy w każdym obszarze związanym z tym zawodem.

Naszym celem jest, aby kursanci chcący pracować z kilkulatkami byli odpowiednio przygotowani do szeroko pojętej opieki nad dziećmi z tej grupy wiekowej, by posiadali niezbędne kwalifikacje do asystowania wychowawcom podczas prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych, a także potrafili samodzielnie zorganizować maluchom czas wolny, dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo i komfort.

Pomoc nauczyciela przedszkola – perspektywy pracy po kursie

Ze względu na charakter pracy oraz odpowiedzialność, która wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, odpowiednio wykwalifikowana kadra jest priorytetem dla dyrektorów oraz właścicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po ukończeniu naszego rocznego kursu na pomoc nauczyciela przedszkola można więc śmiało aplikować zarówno do prywatnych, jak i publicznych placówek o różnej wielkości.

Perspektywy pracy

Placówki opiekuńczo - wychowawcze (przedszkola, żłobki, świetlice)
Opieka nad dziećmi w domu
Animacja czasu wolnego

Zakres tematyczny kursu

Podstawy psychologii i elementy socjologii
Komunikacja interpersonalna
Psychologia rozwojowa
Trening integracyjny, umiejętności wychowawczych i motywacyjnych
Pedagogika społeczna i opiekuńcza
Metodyka organizacji czasu wolnego
Pierwsza pomoc i przepisy BHP
Literatura dziecięca i animacja teatralna
Edukacja artystyczna (muzyczna, plastyczna, techniczna)
Edukacja matematyczna i polonistyczna
Wychowanie fizyczne w rozwoju dziecka

Zakres tematyczny kursu

Wybierz swój plan

Miesięcznie

Standard

193

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Wybierz

Słuchacz

145

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Jednorazowo*

Standard

10x174**

miesięcznie

Cena kursu 1 737 zł
(płatność jednorazowa).

Wybierz
Najlepsza opcja

Słuchacz Pro

10x131**

miesięcznie

Cena kursu 1 305 zł
(płatność jednorazowa).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych.

**Cena w zaokrągleniu.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Opiekunka dziecięca

Zobacz

Kierunek zawodowy

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekunka środowiskowa

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun osoby starszej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun w domu pomocy społecznej

Zobacz

Kurs jednoroczny

Instruktor ds. terapii uzależnień

Zobacz

Kurs jednoroczny

Profesjonalna opiekunka dziecięca

Zobacz