Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Specjalista ds. transportu, spedycji i logistyki
Tryb zaoczny
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie MEN
1 rok nauki

To w dużej mierze od osób na tego typu stanowisku zależy, czy ładunki powierzone firmie, w której pracują, dotrą na właściwy adres bezpiecznie i w określonym w umowie terminie. Poza tym to ich zadaniem jest przewidywanie, a także rozwiązywanie problemów i innych niedogodności wynikających w trakcie realizacji zlecenia. Specjalista ds. transportu, spedycji i logistyki to bowiem osoba, której wiedza opiera się na znajomości procesów transportowych oraz wszelkich związanych z nimi aspektów.

Czego uczymy w szkołach Pascal w trakcie rocznego kursu na specjalistę ds. transportu, spedycji i logistyki?

Osoba pracująca w tym zawodzie, która ukończyła nasz jednoroczny kurs, rozumie zasady wykorzystywania różnych środków transportu w spedycji i logistyce. Specjalizuje się przy tym w organizacji krajowych i międzynarodowych przewozów, a także towarzyszących im prac załadunkowych oraz rozładunkowych czy zabezpieczeniu powierzonych firmie ładunków, również w trakcie magazynowania. Poza tym z powodzeniem posługuje się różnymi formami dokumentacji, z którą stykać się będzie na co dzień w pracy. Opracowując nasz kurs naszym celem było bowiem przygotowanie takich zajęć, które pozwolą w rok poznać i zrozumieć procesy zachodzące na każdym etapie realizacji zamówienia w przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych i transportowych. Specjalista, którym stać się może słuchacz naszego kursu, będzie więc zapoznawał się z wszelkimi niezbędnymi na jego stanowisku zagadnieniami z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie spedycyjnym, operacyjnym i taktycznym zarządzaniem magazynami i zapasami, a także przepływem materiałów i informacji w tego typu firmach.

Gdzie może szukać zatrudnienia absolwent rocznego kursu na specjalistę ds. transportu, spedycji i logistyki?

Dzięki nabytym umiejętnościom uczestnik rocznego kursu w jednej ze szkół Pascal ma szanse na pracę w branży, która da mu wiele możliwości, satysfakcji oraz wysokich zarobków. Jednocześnie jego perspektywy nie ograniczają się wyłącznie do przedsiębiorstw specjalizujących się stricte w organizowaniu krajowych czy międzynarodowych przewozów różnego typu ładunków. Pracę na tego rodzaju stanowisku oferować mogą bowiem także firmy i korporacje oferujące swoje produkty na różnych rynkach, które dysponują jednocześnie własną flotą pojazdów, a także centra dystrybucji czy firmy kurierskie.

Perspektywy pracy

Przedsiębiorstwa logistyczne
Firmy transportowe
Usługi transportowe i spedycyjne
Działy spedycji
Międzynarodowe firmy
Firmy logistyczne
Ośrodki kultury
Firmy kurierskie
Centra dystrybucji
Przedsiębiorstwa przewozowe

Zakres tematyczny kursu

Podstawowe pojęcia w transporcie, spedycji i logistyce
Regulacje prawne w transporcie
Przebieg procesu transportowego
Środki transportowe i podstawy eksploatacji pojazdów
Ocena procesów transportowych
Logistyka w przedsiębiorstwie spedycyjnym
Dokumentacja w transporcie
Organizacja i dokumentowanie czasu pracy załóg pojazdów
Zarządzanie magazynem
Reklamacje i roszczenia
Planowanie sprzedaży i operacji
Zajęcia praktyczne

Zakres tematyczny kursu

Wybierz swój plan

Miesięcznie

Standard

180

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Wybierz

Słuchacz

135

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Jednorazowo*

Standard

10x162

miesięcznie

Cena kursu 1 620 zł
(płatność jednorazowa).

Wybierz
Najlepsza opcja

Słuchacz Pro

10x122**

miesięcznie

Cena kursu 1 215 zł
(płatność jednorazowa).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych.

**Cena w zaokrągleniu.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Technik BHP

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Zobacz

Kurs jednoroczny

Konsultant ds. turystyki

Zobacz

Kurs krótki

Transport drogowy rzeczy i/lub osób

Zobacz

Kurs krótki

Szybki kurs na spedytora

Zobacz