Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Arteterapeuta
Tryb zaoczny
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie MEN
1 rok nauki

Wyrażanie emocji przez rysunek, taniec, muzykę, czytanie poezji, przynosi pozytywne efekty w pracy z osobami borykającymi się z różnymi problemami natury psychologicznej. Ma to zastosowanie szczególnie w pracy z dziećmi i osobami starszymi. Arteterapia to naturalny lek na różnego rodzaju problemy emocjonalne: zaburzenia lękowe, depresje, przeżyte traumy. Również z powodzeniem jest stosowana wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia przez sztukę pomaga dotrzeć do pacjentów, którzy nie potrafią werbalnie wyrażać emocji. Z myślą o rozwoju nowej metody terapeutycznej w Polsce, Pascal oferuje kompleksowy kurs Arteterapeuty. Obejmuje on zagadnienia z kilku dziedzin, przygotowując do pracy z dziećmi i seniorami.

Kurs Arteterapeuty jest skierowany do osób, które na co dzień zajmują się terapią dzieci i dorosłych, wspomagają pracę terapeuty i otaczają opieką osoby starsze.

Kurs Arteterapeuta w Pascalu – wszystko o leczeniu duszy sztuką

Skupienie uwagi na konkretnym ‘dziele’, sprzyja osiąganiu stanu spokoju. W arteterapii nie chodzi o walory estetyczne dzieła, lecz o uwolnienie emocji podczas tworzenia go. Ta metoda terapeutyczna pomaga terapeutom i osobom pracującym z dziećmi oraz osobami starszymi dotrzeć do nich, gdy inne metody okazują się nieskuteczne. Kurs Arteterapeuta prowadzony jest przez doświadczonych w obszarze terapii i psychologii wykładowców. Obejmuje zagadnienia z kilku obszarów psychologii: ogólnej, rozwojowej i wychowawczej. Zapoznaje z chorobami dziecięcymi i wieku starczego. W każdym z dwóch semestrów kursu odbywają się zajęcia z terapii przez muzykę oraz sztukę. Słuchacze nabywają umiejętności w obszarze prawidłowego prowadzenia terapii. Dzięki temu arteterapeuta potrafi angażować wszystkie zmysły pacjenta. Podczas kursu przekazywana jest wiedza dotycząca metod zachęcania pacjentów do aktywności, wpływania na poszerzenie ich samodzielności oraz inspirowania do kreatywnych działań.

Kurs Arteterapeuta obejmuje również zagadnienia związane z pierwszą pomocą oraz ochroną przed zakażeniami. Kompleksowo przygotowuje do stosowania arteterapii w pracy.

Gdzie możesz pracować jako arteterapeuta?

Arteterapeuci są zatrudniani przez ośrodki zajmujące się dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi. Pracują w ośrodkach psychoterapii, ośrodkach terapeutycznych różnego typu, w szpitalach i wielu innych miejscach, w których konieczne jest wsparcie dzieci, młodzieży i osób starszych w obszarze poprawy jakości życia.

Perspektywy pracy

Ośrodki terapeutyczne
Szpitale
Szkoły
Przedszkola
Poradnie zdrowia psychicznego
Ośrodki pomocy społecznej
Domy opieki
Zakłady opiekuńcze

Zakres tematyczny kursu

Zagadnienia z psychologii ogólnej, rozwojowej oraz wychowawczej
Kształtowanie samodzielności, aktywności i kreatywności
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Choroby wieku dziecięcego i starczego
Ochrona przed zakażeniami
Terapia poprzez muzykę i sztukę
Pokazanie prawidłowego przebiegu terapii mającego na celu stymulacje wszystkich zmysłów

Zakres tematyczny kursu

Wybierz swój plan

Miesięcznie

Standard

205

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Wybierz

Słuchacz

154

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Jednorazowo*

Standard

10x185**

miesięcznie

Cena kursu 1 845 zł
(płatność jednorazowa).

Wybierz
Najlepsza opcja

Słuchacz Pro

10x139**

miesięcznie

Cena kursu 1 386 zł
(płatność jednorazowa).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych.

**Cena w zaokrągleniu.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Florysta

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik usług kosmetycznych

Zobacz

Kurs jednoroczny

Grafik komputerowy

Zobacz

Kurs krótki

Arteterapia

Zobacz

Kurs krótki

Sensoplastyka

Zobacz