Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Technik masażysta
zyskaj tytuł technika masażysty
Nie wymagamy matury
0 zł opłat
2 lata nauki
Ten kierunek policealny oparty jest zarówno na wiedzy teoretycznej z zakresu anatomii i fizjologii, jak i na praktyce. Technik masażysta po ukończeniu studium jest w pełni przygotowany do bezpiecznego wykonywania zawodu w różnego typu placówkach i prywatnych gabinetach.

Zawodowa pomoc

W ramach programu nauczania, proponujemy naszym słuchaczom kilkanaście przedmiotów, które uczą pracy z ludźmi oraz specjalistycznej opieki nad osobami chorymi. Wśród interesujących zajęć warto wymienić podstawy psychologii, naukę języka migowego, różne rodzaje masażów - sportowe, lecznicze, profilaktyczne, jak i kosmetyczne. Przyszli technicy poznają ponadto zasady udzielania pierwszej pomocy i zachowania zasad BHP w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Program realizowany jest w trybie zaocznym, w wybrane weekendy i trwa 2 lata.

Dla kogo jest ten kierunek?

Zawód technika masażysty polega przede wszystkim na wykonywaniu masaży, zarówno osób chorych i wymagających profesjonalnej rehabilitacji, jak i zdrowych, korzystających z usług w celach relaksacyjnych. Od osób trudniących się tego typu terapią manualną i rehabilitacją wymaga się sprawności ruchowej i fizycznej. Kandydat powinien również pracować nad dobrym podejściem do pacjentów. Ważne, by był komunikatywny i cechował się cierpliwością i starannością. Na zabiegi zapisują się często osoby chore i starsze, dlatego dobry technik powinien umieć słuchać i mieć empatyczne podejście do pacjentów.

Zapotrzebowanie na ten rodzaj usługi wzrasta bardzo szybko, dlatego też możliwości zatrudnienia po ukończeniu opisywanego kierunku są ogromne. Zaczynając od zespołów rehabilitacyjnych w szpitalach czy przychodniach, poprzez uzdrowiska i kluby sportowe oraz zakłady opiekuńcze i ośrodki SPA&Wellness, aż po prowadzenie samodzielnej działalności. To jeden z zawodów przyszłości, a profesjonalny technik masażysta powinien cały czas ponosić swoje kwalifikacje i dążyć do zdobywania nowych umiejętności. Poniżej udostępniamy szczegółową listę organizacji i zakresu wiedzy przekazanej słuchaczom w trakcie nauki.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Zespoły rehabilitacyjne w szpitalach i przychodniach
Kluby sportowe
Zakłady opiekuńczo-lecznicze
Zakłady opieki zdrowotnej
Zakłady pracy chronionej
Zakłady pomocy społecznej
Turnusy rehabilitacyjne, uzdrowiska i sanatoria
Ośrodki spa
Gabinety masażu i fizjoterapeutyczne
Hotelowe gabinety odnowy biologicznej
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy masażu
Podstawy masażu w medycynie
Wykonywanie masażu w medycynie
Wykonywanie masażu w sporcie
Wykonywanie masażu prozdrowotnego
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Profesjonalne wykonywanie masażu medycznego, sportowego i kosmetyczno-profilaktycznego
Przeprowadzanie zabiegów fizjoterapeutycznych wspomagających rehabilitację
Dopasowanie typu masażu do pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza
Umiejętność obserwacji pacjenta w trakcie masażu i prawidłowego rozpoznawania jego reakcji
Przeprowadzanie rozmowy z pacjentem zgodnie z zasadami psychologii i socjologii
Prawidłowa obsługa sprzętu stosowanego podczas masażu
Stosowanie technik relaksujących
Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii i fizjoterapii
Znajomość słownictwa z dziedziny ochrony zdrowia w języku angielskim i migowym
Znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Popularyzacja działań profilaktycznych i prozdrowotnych
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kurs krótki

Masaż relaksacyjny

Zobacz

Kurs krótki

Masaż bańką chińską

Zobacz

Kurs krótki

Masaż Kobido

Zobacz

Kurs krótki

Kinesiology taping

Zobacz