Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik masażysta

Zyskaj tytuł technika masażysty

Dla kogo jest ten kierunek?

Zawód technika masażysty polega przede wszystkim na wykonywaniu masaży, zarówno osób chorych i wymagających profesjonalnej rehabilitacji, jak i zdrowych, korzystających z usług masażysty w celach relaksacyjnych. Od osób trudniących się masażem i rehabilitacją wymaga się sprawności ruchowej i fizycznej. Masażysta powinien również pracować nad dobrym podejściem do pacjentów. Ważne, by był komunikatywny i cechował się cierpliwością i starannością. Na masaże zapisują się często osoby chore i starsze, dlatego dobry masażysta powinien umieć słuchać i mieć empatyczne podejście do pacjentów.
Zapotrzebowanie na tego typu usługi wzrasta bardzo szybko, dlatego też możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku są ogromne – poczynając od zespołów rehabilitacyjnych w szpitalach czy przychodniach, poprzez uzdrowiska i kluby sportowe, aż po prowadzenie samodzielnej działalności. To jeden z zawodów przyszłości, a profesjonalny masażysta powinien cały czas ponosić swoje kwalifikacje i dążyć do zdobywania nowych umiejętności.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Zespoły rehabilitacyjne w szpitalach i przychodniach
 • Kluby sportowe
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Zakłady pracy chronionej
 • Zakłady pomocy społecznej
 • Turnusy rehabilitacyjne, uzdrowiska i sanatoria
 • Ośrodki spa
 • Gabinety masażu i fizjoterapeutyczne
 • Hotelowe gabinety odnowy biologicznej
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Pracownia masażu
 • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym
 • Metodyka masażu sportowego
 • Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Profesjonalne wykonywanie masażu medycznego, sportowego i kosmetyczno-profilaktycznego
 • Przeprowadzanie zabiegów fizjoterapeutycznych wspomagających rehabilitację
 • Dopasowanie typu masażu do pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza
 • Umiejętność obserwacji pacjenta w trakcie masażu i prawidłowego rozpoznawania jego reakcji
 • Przeprowadzanie rozmowy z pacjentem zgodnie z zasadami psychologii i socjologii
 • Prawidłowa obsługa sprzętu stosowanego podczas masażu
 • Stosowanie technik relaksujących
 • Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
 • Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii i fizjoterapii
 • Znajomość słownictwa z dziedziny ochrony zdrowia w języku angielskim i migowym
 • Znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Popularyzacja działań profilaktycznych i prozdrowotnych