Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik masażysta

Zyskaj tytuł technika masażysty

Ten kierunek policealny oparty jest zarówno na wiedzy teoretycznej z zakresu anatomii i fizjologii, jak i na praktyce. Technik masażysta po ukończeniu studium jest w pełni przygotowany do bezpiecznego wykonywania zawodu w różnego typu placówkach i prywatnych gabinetach.

Edukacja w naszej szkole

W ramach programu nauczania, proponujemy naszym słuchaczom kilkanaście przedmiotów, które uczą pracy z ludźmi oraz specjalistycznej opieki nad osobami chorymi. Wśród interesujących zajęć warto wymienić podstawy psychologii, naukę języka migowego, różne rodzaje masażów – sportowe, lecznicze, profilaktyczne, jak i kosmetyczne. Przyszli technicy poznają ponadto zasady udzielania pierwszej pomocy i zachowania zasad BHP w trakcie wykonywania czynności zawodowych.
Program realizowany jest w trybie zaocznym, w wybrane weekendy i trwa 2 lata.

Dla kogo jest ten kierunek?

Zawód technika masażysty polega przede wszystkim na wykonywaniu masaży, zarówno osób chorych i wymagających profesjonalnej rehabilitacji, jak i zdrowych, korzystających z usług w celach relaksacyjnych. Od osób trudniących się tego typu terapią manualną i rehabilitacją wymaga się sprawności ruchowej i fizycznej.
Kandydat powinien również pracować nad dobrym podejściem do pacjentów. Ważne, by był komunikatywny i cechował się cierpliwością i starannością. Na zabiegi zapisują się często osoby chore i starsze, dlatego dobry technik powinien umieć słuchać i mieć empatyczne podejście do pacjentów.
Zapotrzebowanie na ten rodzaj usługi wzrasta bardzo szybko, dlatego też możliwości zatrudnienia po ukończeniu opisywanego kierunku są ogromne. Zaczynając od zespołów rehabilitacyjnych w szpitalach czy przychodniach, poprzez uzdrowiska i kluby sportowe oraz zakłady opiekuńcze i ośrodki SPA&Wellness, aż po prowadzenie samodzielnej działalności. To jeden z zawodów przyszłości, a profesjonalny technik masażysta powinien cały czas ponosić swoje kwalifikacje i dążyć do zdobywania nowych umiejętności. Poniżej udostępniamy szczegółową listę organizacji i zakresu wiedzy przekazanej słuchaczom w trakcie nauki.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Zespoły rehabilitacyjne w szpitalach i przychodniach
 • Kluby sportowe
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Zakłady pracy chronionej
 • Zakłady pomocy społecznej
 • Turnusy rehabilitacyjne, uzdrowiska i sanatoria
 • Ośrodki spa
 • Gabinety masażu i fizjoterapeutyczne
 • Hotelowe gabinety odnowy biologicznej
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy masażu
 • Podstawy masażu w medycynie
 • Wykonywanie masażu w medycynie
 • Wykonywanie masażu w sporcie
 • Wykonywanie masażu prozdrowotnego
 • Język obcy zawodowy
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Profesjonalne wykonywanie masażu medycznego, sportowego i kosmetyczno-profilaktycznego
 • Przeprowadzanie zabiegów fizjoterapeutycznych wspomagających rehabilitację
 • Dopasowanie typu masażu do pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza
 • Umiejętność obserwacji pacjenta w trakcie masażu i prawidłowego rozpoznawania jego reakcji
 • Przeprowadzanie rozmowy z pacjentem zgodnie z zasadami psychologii i socjologii
 • Prawidłowa obsługa sprzętu stosowanego podczas masażu
 • Stosowanie technik relaksujących
 • Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
 • Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii i fizjoterapii
 • Znajomość słownictwa z dziedziny ochrony zdrowia w języku angielskim i migowym
 • Znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Popularyzacja działań profilaktycznych i prozdrowotnych