Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Szkoły policealne

Wybierz kierunek szkoły policealnej

Dwuletnie

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Opiekun w domu pomocy społecznej sprawuje pomocniczą opiekę pielęgniarską nad osobami w podeszłym wieku, niezdolnymi do pracy i życia, przewlekle chorymi lub dotkniętymi kalectwem. Współpracuje z personelem sprawującym funkcje opiekuńcze w domu pomocy społecznej (pedagog, psycholog), członkami rodziny i opiekunami chorego.
Na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 – Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec IV semestru.
Nauka trwa: 4 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej, uwzględniający jej poziom możliwości psychofizycznych,
 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą,
 • utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,
 • wspierać oraz motywować osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiające samorealizację i rozwijające zainteresowania.
 • Będziesz mogła podjąć pracę w:
 • hospicjum,
 • domu pomocy społecznej,
 • środowiskowym domu samopomocy,
 • domu małego dziecka,
 • szpitalu.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • opiekuńczość,
 • empatia,
 • cierpliwość,
 • serdeczność,
 • komunikatywność.
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

To nowy zawód poszukiwany na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak: przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są jej główną atrakcją.
Na kierunku technik turystyki wiejskiej w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje: K1  –  T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz K2 – T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – T.7.  przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – T.8. pod koniec IV semestru.
Nauka trwa: 4 semestry
Nauczysz się między innymi:

 • planować i organizować pobyt turystom na obszarach wiejskich,
 • organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • dokonywać analizy i planowania strategii i rozwoju własnej działalności.

Będziesz mógł podjąć pracę w:

 • gospodarstwie agroturystycznym,
 • szkole,
 • przedsiębiorstwie turystycznym,
 • pensjonacie lub hotelu.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dobry kontakt z przyrodą,
 • dynamika i kreatywność w działaniu,
 • dobra organizacja pracy,
 • pracowitość.
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Praca w tym charakterze to coraz bardziej popularne zajęcie. Ze względu na starzejące się społeczeństwo i życie w pełnym biegu potrzeba nam coraz więcej wykwalifikowanych osób, które zajmą się ludźmi w podeszłym wieku. Warto wiedzieć, że opiekunowie z Polski są bardzo cenieni i szanowani za granicą, a lwią część ogłoszeń na licznych portalach stanowią oferty pracy z krajów Europy Zachodniej. Opiekun osoby starszej staje się nierzadko rodziną dla podopiecznego i granica pomiędzy pracą, a życiem osobistym zostaje zatarta, co czyni pracę lżejszą.
Na kierunku opiekun osoby starszej w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 – Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec IV semestru.
Nauka trwa: 4 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • postępować w wybranych problemach zdrowotnych,
 • klasyfikować choroby wieku podeszłego,
 • organizować opiekę zdrowotną i pomoc społeczną,
 • zasady pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • pielęgnować osoby starsze i przewlekle chore,
 • zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Będziesz mogła podjąć pracę w:

 • hospicjum,
 • domu pomocy społecznej,
 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
 • środowiskowym domu samopomocy,
 • organizacjach pozarządowych.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • cierpliwość,
 • empatia,
 • sumienność i dokładność,
 • odpowiedzialność.
TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: bankach, urzędach, firmach ubezpieczeniowych. Możliwość zdobycia pracy staje się praktycznie nieograniczona. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz świadomy jak poruszać się w zakamarkach prawa. Będziesz świadomy swoich praw i obowiązków. Nie będziesz miał problemów z redagowaniem pism, sprawozdań lub notatek służbowych.

Na kierunku technik administracji w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1  –  A.68.  Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec IV semestru.

Nauka trwa: 4 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • interpretować i stosować przepisy prawa,
 • przygotowywać projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji,
 • posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej,
 • redagować pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe,
 • sporządzać protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia,
 • odpowiadać za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Będziesz mógł pracować w:

 • urzędach administracji państwowej
 • biurach
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych
 • administracji szkół

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • spostrzegawczość
 • dokładność
 • komunikatywność
 • uczciwość
 • sumienność
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik Rachunkowości jest idealnym kandydatem do pracy w oddziałach finansowo – księgowych firm i instytucji finansowych m.in. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów skarbowych. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz biegle poruszał się w prawie podatkowym, będziesz miał rozeznanie jak działa księgowość i finanse dużej firmy. Dobre zarządzanie pieniędzmi w naszych czasach to skarb – dajemy Ci możliwość zdobycia takiej wiedzy!

Na kierunku technik rachunkowości w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje: K1 – A.36. Prowadzenie rachunkowości oraz K.2. – A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – A.36.  przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – A.65. pod koniec IV semestru.
Nauka trwa: 4 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • prowadzić rejestr transakcji finansowych,
 • sprawdzać dokładność dokumentów i rejestrów,
 • wykonywać rozliczenia, bilanse, raporty finansowe,
 • dokonywać rozliczeń z fiskusem,
 • ewidencjonować dokumenty finansowe, rachunki, faktury,
 • w oparciu o przepisy prawa podatkowego dbać o finanse i rozliczenia firmy,
 • dbać o przestrzeganie terminów płatności.

Będziesz mógł pracować w:

 • biurach rachunkowych
 • księgowości
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych prowadzących własną księgowość
 • administracji szkolnej
 • bankach
 • firmach ubezpieczeniowych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • wytrwałość
 • umysł ścisły
 • sumienność
 • umiejętność logicznego myślenia
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk to teraz jeden z najbardziej obleganych kierunków. W dobie informatyzacji każda forma potrzebuje specjalisty od systemów komputerowych. Począwszy od sklepu skończywszy na banku – wszyscy potrzebują obsługi informatycznej. Tytuł technika informatyki jest kluczem do zdobycia dobrej pracy lub założenia własnej działalności i świadczenia usług informatycznych.

Na kierunku technik informatyk w trakcie nauki zdaje się trzy kwalifikacje: K1  –  E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; K2 – E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami oraz K3 – E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – E.12.  przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – E.13. pod koniec III semestru, a egzamin z kwalifikacji K3 – E.14. pod koniec IV semestru.
Nauka trwa: 4 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • administrowania siecią,
 • projektowania stron www,
 • składać i konfigurować sprzęt komputerowy,
 • wdrażać nowe programy i aplikacje w firmie,
 • usprawniać działanie sieci firmowej,
 • zarządzać bazą danych,
 • zapewniać bezpieczeństwo bazy danych firmy,
 • zajmować się wyposażeniem zaplecza informatycznego,
 • testować programy komputerowe.

Będziesz mógł pracować w:

 • ośrodkach obliczeniowych
 • specjalistycznych firmach informatycznych
 • punktach serwisowych
 • sklepy komputerowe
 • własnej firmie

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • twórczość
 • koncentracja
 • dokładność
 • systematyczność
 • ścisły umysł
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Przemysł kosmetyczny jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości zdobycia pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych stwarza możliwość prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki.
Na kierunku technik usług kosmetycznych w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje: K1  –  A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz K2 – A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – A.61.  przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – A.62. pod koniec IV semestru.
Na zajęciach zapewniamy kosmetyki renomowanych firm kosmetycznych

Nauka trwa: 4 semestry

Nauczysz się między inymi:

 • wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej twarzy i ciała
 • pielęgnować oprawę oczu z uwzględnieniem farbowania brwi i rzęs oraz depilacji brwi
 • pielęgnować włosy stosownie do ich rodzaju, w tym wykonywanie masażu głowy
 • wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne;
 • udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej,
 • udzielać porad z zakresu kosmetyki zdobniczej.
 • makijażu dziennego, wieczorowego, fantazyjnego i charakteryzacji
 • depilacji różnych części ciała
 • zdobienia paznokci

Będziesz mógł pracować w:

 • gabinetach odnowy biologicznej
 • studiach wizażu i paznokci
 • firmach kosmetycznych
 • w gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • prowadzić własną działalność

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • systematyczność
 • dokładność
 • opanowanie
 • cierpliwość
 • sprawność ruchowa
 • duże poczucie estetyki
TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Branża transportu i logistyki w Polsce jest w fazie dynamicznego rozwoju, powstają nowe centra
i terminale, a co za tym idzie dostępnych jest coraz więcej miejsc pracy. Warto z tego skorzystać
i podnosząc swoje kwalifikacje, zwiększyć szansę na tym rynku.
Na kierunku technik eksploatacji portów i terminali w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje: K1 – A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz K.2. – A.34. Organizacja i prowadzenie prac zw. z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – A.33.  przewidziany jest pod koniec I semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – A.34. pod koniec II semestru.
Nauka trwa: 4 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i kolejowych,
 • dbać o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal,
 • nadzorować urządzenia przeładunkowe i sprawdzać ich stan przed rozpoczęciem pracy,
 • zabezpieczać ładunki przed uszkodzeniami,
 • pobierać i zdawać sprzęt przeładunkowy oraz zlecać jego naprawy i konserwacje.

Będziesz mógł podjąć pracę w:

 • firmie spedycyjnej lub transportowej,
 • porcie morskim lub rzecznym,
 • terminalu lotniczym, kolejowym lub samochodowym,
 • agencji obsługi portów.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • smykałka techniczna,
 • dobra organizacja pracy.

Jednoroczne

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Czas idzie naprzód i aktualnie opiekunka środowiskowa musi posiadać teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pełnienia roli osoby pierwszego kontaktu z ludźmi niepełnosprawnymi, samotnymi lub zwyczajnie nieradzącymi sobie w życiu codziennym.
Na kierunku opiekunka środowiskowa w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1  –  Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec II semestru.
Nauka trwa: 2 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • organizować i sprawować opiekę nad osobami niesamodzielnymi,
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby,
 • dbać o bezpieczeństwo podopiecznego,
 • pomagać osobom niesamodzielnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • motywować takie osoby do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • inicjować pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • kontaktować się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych i rodzinnych,
 • prowadzić dokumentację pracy z podopiecznym,
 • zakładać i prowadzić własną działalność.

Będziesz mógł pracować w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • instytucjach udzielających pomocy,
 • jako osoba prywatna świadcząca usługi opiekuńcze.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • cierpliwość,
 • wyrozumiałość,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • sumienność.
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kierunek ten daje możliwość pracy między innymi w domach opieki społecznej, hospicjach oraz sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych.
Na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1  –  Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec II semestru.
Nauka trwa: 2 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • współtworzyć programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • diagnozować warunki życia i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier,
 • współpracować z mediami, ułatwiając poszukiwanie sponsorów w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • świadczyć opiekę w zakresie czynności higienicznych,
 • wspierać i motywować osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • zabiegów pielęgnacyjnych,
 • jak działają instytucje, które pomagają w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.

Będzie mógł podjąć pracę w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • uczciwość,
 • odpowiedzialność,
 • werwa i witalność,
 • komunikatywność,
 • zdolności organizacyjne,
 • odporność na stres.
FLORYSTA

FLORYSTA

Absolwent, który ukończy ten kierunek może z powodzeniem znaleźć miejsce pracy w kwiaciarniach bądź firmach zajmujących się dekorowaniem wnętrz i organizujących wystroje na przyjęcia. Jak twierdzą specjaliści, układanie kwiatów przestało być zajęciem dla każdego, a profesjonalni floryści poszukiwani są nie tylko w całej Polsce, ale też za granicami naszego kraju.
Na kierunku florysta w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1  –  R.26.  Wykonywanie kompozycji florystycznych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec II semestru.
Nauka trwa: 2 semestry
Nauczysz się między innymi:

 • projektować i wykonywać dekoracje roślinne,
 • aranżować florystyczny wystrój wnętrz oraz otwartej przestrzeni,
 • podstaw działalności gospodarczej we florystyce,
 • rozróżniać środki techniczne i materiały dekoracyjne,
 • elementów historii sztuki i kulturoznawstwa,
 • przygotowywać wystawy roślinne,
 • stylizować wnętrza biur, hoteli, kościołów czy mieszkań,
 • pielęgnować kwiaty cięte i doniczkowe.

Będziesz mógł podjąć pracę w:

 • kwiaciarni,
 • agencji reklamowej,
 • pracowni florystycznej,
 • biurze architektonicznym przy projektowaniu dekoracji,
 • firmie obsługującej uroczystości.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • kreatywność,
 • dokładność,
 • wysokie poczucie estetyki,
 • cierpliwość,
 • sumienność.
TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH

Ze względu na intensywny rozwój firm kurierskich, kierunek ten zyskał w ostatnich latach na popularności i znacznie ułatwia zdobycie ciekawej pracy, między innymi w przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, handlowe, finansowe lub kolportażowe.
Na kierunku technik usług pocztowych i finansowych w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje: K1  –  A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego oraz K2 – A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo – ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – A.66.  przewidziany jest pod koniec I semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – A.67. pod koniec II semestru.
Nauka trwa: 2 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • przyjmować, przewozić, doręczać i wydawać przesyłki pocztowe,
 • wykonywać czynności związane z realizacją usług bankowych,
 • wykonywać czynności rozdzielczo-ekspedycyjne i przewozowe przesyłek pocztowych,
 • dokonywać rozliczeń oraz kontroli obrotu pocztowego i finansowego,
 • przyjmować, rozpatrywać i załatwiać reklamacje,
 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • organizować i nadzorować usługi wykonywane przez zewnętrzne podmioty gospodarcze.

Będziesz mogła podjąć pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi:

 • pocztowe,
 • finansowe,
 • kurierskie,
 • logistyczne.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dokładność,
 • sumienność,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • uprzejmość.
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą. Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1  –  Z.13.  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec III semestru.

Nauka trwa: 3 semestry

Nauczysz się między innymi:

 • przygotowywać i przedkładać kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp,
 • wysuwać propozycje usunięcia występujących zagrożeń,
 • badać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie,
 • prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • odsuwać od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
 • prowadzić szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Będziesz mógł pracować w:

 • służbach BHP
 • Urzędach Dozoru Technicznego
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP

To idealny kierunek dla osób: które charakteryzuje:

 • dokładność
 • systematyczność
 • odpowiedzialność
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • sprawność fizyczna
 • opanowanie
ZERO OPŁAT!
Wybierz kierunek szkoły policealnejWszystkie kierunki są ZA DARMO!
Na każdy kierunek, możesz zapisać się ON-LINE, w zakładce REKRUTACJA.
Zapis ON-LINE
Zapisz się na wybrany kierunek bez wychodzenia z domu
FAQ
Czyli najczęściej zadawane pytania

Wpisz szukane wyrażenie i wciśnij Enter aby wyszukać