Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Oddział Tczew

ul. Gdańska 55A
83-110 Tczew
Sekretariat czynny:
JEŚLI GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU CI NIE ODPOWIADAJĄ – ZADZWOŃ
pn 9-17
wt 9-19
śr 9-17
czw 9-17
pt 9-17
sb 9-15
strefa słuchacza

Panel słuchacza

E-Learning

Aktualności z oddziału

Dyżury dyrektora szkoły

Zniżki

Strefa kandydata

Oferta edukacyjna

Zobacz ofertę naszych kierunków

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Strefa słuchacza

Panel słuchacza

Sprawdź plany zajęć, terminy zjazdów i wiele więcej.

Dyżury dyrektora szkoły

Sprawdź godziny dyżurów dyrektora szkoły.

Aktualności
z naszego oddziału

Ho ho ho !- Akcja dla dzieci z domu dziecka w Tczewie

2023
środa
6
grudnia
? Ho ho ho! ?

Święta to okazja do spędzania czasu w gronie najbliższych i dawaniu im prezentów od serca. ??
Dlatego po raz kolejny organizujemy akcję Pascal - Pomocnik Mikołaja, która ma na celu obdarowanie dzieci z domów dziecka. ?

Zasady są proste:
? przynieś prezent do naszego sekretariatu Gdańska 55a, 83-110 Tczew
? zbieramy: nowe gry planszowe, słodycze, artykuły plastyczne, nowe zabawki (z wyłączeniem pluszaków), niezniszczone książki.

Pokażmy swoje WIELKIE SERCA ! ?
Oddział Tczew

Odbiór certyfikatów zawodowych

2023
czwartek
7
września

Drodzy Słuchacze kierunków:

FLORYSTA, TECHNIK ADMINISTARCJI, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ oraz TECHNIK MASAŻYSTA.        Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa po odbiór certyfikatów zawodowych w poniedziałek 11.09.2023r. o godzinie 11.

Pozdrawiamy

Oddział Tczew

!!! WAŻNA INFORMACJA !!!

2023
piątek
18
sierpnia


!!! WAŻNA INFORMACJA !!!

 TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ SEMESTR II, 
OPIEKUN MEDYCZNY SEMESTR III


Informujemy, że do dnia 07.09.2023 r. należy złożyć deklarację dotyczącą egzaminu zawodowego  

- przystąpienie do egzaminu jest konieczne, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły.

Zapraszamy do sekretariatu przy ul. Gdańskiej 55A.

Prosimy o sumienne podejście do sprawy.


CZEKAMY NA WAS 🙂


Oddział Tczew

EGZAMIN ZAWODOWY ! Informacja o przyborach pomocniczych- część pisemna

2023
poniedziałek
8
maja

 

 

Rodzaj dokumentu:

Komunikat dyrektora CKE

z 28 kwietnia 2023 r.                     w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający 

w części pisemnej egzaminu   

zawodowego w sesji                    

2023 LATO 

Egzamin:

Egzamin zawodowy

Formuła egzaminu

Formuła 2019[1] 

Termin egzaminu:

Sesja 2. 2023 LATO 

Data publikacji  dokumentu:

 28 kwietnia 2023 r.

 

 

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO  

 

 Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r.                         

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707) ogłaszam wykaz materiałów

i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 - 

Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

Zdający - obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -  w części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego może korzystać ze słownika dwujęzycznego (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (bez dostępu do Internetu). Słownik zapewnia szkoła lub zdający.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

 
[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991 ze zm.).

Oddział Tczew

Informacja o egzaminie zawodowym !!

2023
wtorek
18
kwietnia

Informujemy, że:

egzaminy zawodowe odbędą się w dniach :  01.06.23 - 12.06.2023r.

Ogłoszenie wyników egzaminów: 31.08.2023r. (w formie elektronicznej), 08.09.2023r. (w formie papierowej).

 

TECHNIK MASAŻYSTA     MED.10

6.06.2023 godz. 9.00 – pracownia nr 1 ul. Sobieskiego 1 (egzamin komputerowy – 60 minut).

12.06.2023 – zmiana 1 godz. 9.00, zmiana 2 godz. 12.00, zmiana 3 godz. 16.00 -pracownia nr 2 ul. Sobieskiego 1 (egzamin praktyczny – 180 minut).

 

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ    MED.12

6.06.2023 – zmiana 1 godz. 11.00, zmiana 2 godz. 13.00, zmiana 3 godz. 15.00 – pracownia nr 1 ul. Sobieskiego 1 (egzamin komputerowy – 60 minut).

9.06.2023  - zmiana 1 godz. 8.00, zmiana 2  godz. 11.00, zmiana 3 godz. 14.00 zmiana 4 godz. 17.00 – pracownia nr 1 ul. Sobieskiego 1 (egzamin praktyczny – 120 minut).

11.06.2023  - zmiana 1 godz. 8.00, zmiana 2  godz. 11.00, zmiana 3 godz. 14.00 zmiana 4 godz. 17.00 – pracownia nr 1 ul. Sobieskiego 1 (egzamin praktyczny – 120 minut).

 

TECHNIK ADMINISTRACJI      EKA.O1

1.06.2023 godz. 9.00 – Centrum Kultury i Sztuki ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10,  Tczew (egzamin praktyczny,  dokumentacja – 180 minut).

Zdający musi być wyposażony w  kalkulator prosty* ,  linijkę 30 cm, długopis z wkładem koloru czarnego.

5.06.2023 – zmiana 1 godz. 8.00, zmiana 2 godz. 10.00 – pracownia nr 1 ul. Sobieskiego 1 (egzamin komputerowy – 60 minut).

 

FLORYSTA       OGR.01

5.06.2023 – zmiana 1 godz. 12.00, zmiana 2 godz. 14.00, zmiana 3 godz. 16.00 – pracownia nr 1 ul. Sobieskiego 1 (egzamin komputerowy – 60 minut).

9.06.2023  - zmiana 1 godz. 11.00, zmiana 2  godz. 14.00, zmiana 3 godz. 17.00 zmiana 4 godz. 17.00 – pracownia nr 2 ul. Sobieskiego 1 (egzamin praktyczny – 120 minut).

10.06.2023  - zmiana 1 godz. 8.00, zmiana 2  godz. 11.00, zmiana 3 godz. 14.00 – pracownia nr 2 ul. Sobieskiego 1 (egzamin praktyczny - 120 minut).

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH     FRK.04

1.06.2023 godz. 9.00 – pracownia nr 2 ul. Sobieskiego 1, Tczew (egzamin praktyczny, dokumentacja -120 minut).

Na egzamin zdający przynosi: kalkulator prosty*, linijkę 15-20 cm, ołówek HB, temperówkę, gumkę, kredki ołówkowe miękkie 12 kolorów,  cienkopis czarny oraz długopis z czarnym wkładem.

5.06.2023 godz. 18.00 – pracownia nr 1 ul. Sobieskiego 1 (egzamin komputerowy – 60 minut).

 

NA KAŻDY EGZAMIN ZDAJĄCY PRZYCHODZI

30 MINUT  PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ,

 Z DOKUMENTEM ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCYM TOŻSAMOŚĆ,

Z DŁUGOPISEM (PIÓREM) Z CZARNYM TUSZEM (ATRAMENTEM), KALKULATOREM PROSTYM*.

* kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków tzn. aby ukończyć szkołę należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może ukończyć szkoły). 

 

Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z etapu pisemnego (w formie testu - 40 zadań) i etapu praktycznego wykonanie (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym - MED.10, MED.12, OGR.01) lub w formie pisemnej (EKA.01, FRK.04).

 

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;

- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Zachęcamy do śledzenia aktualności.

 

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=egzamin_zawodowy_2019

 

Istotne uwagi wynikające z obowiązujących procedur:

  1. Zdający na egzamin powinien zgłosić się co najmniej 30 min. przed wyznaczonym wyżej czasem rozpoczęcia egzaminu z dowodem tożsamości.
  2. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.
  3. Ze względu na ściśle limitowaną liczbę zestawów egzaminacyjnych nie istnieje  możliwość zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.

 

Oddział Tczew
Zniżki
dla naszych słuchaczy
oferta dla słuchaczy szkoły PASCAL
Jupii
20%
na kompleksowe serwisowanie szeroko pojętego sprzętu elektronicznego 
?️
oferta dla słuchaczy szkoły PASCAL
Sea&Ocean Rejsy wycieczkowe
5%
zniżki
REJS STATKIEM WYCIECZKOWYM wraz z pełną opieką polskiego pilota podczas podróży. 
?️
oferta dla słuchaczy szkoły PASCAL
Charcik
15%
zniżki
z kodem: szkolapascal 
?️
oferta dla słuchaczy szkoły PASCAL
zdunetti
10%
zniżki
 
?️
Kontakt
z oddziałem

Szkoła policealna Pascal w Tczewie

Liceum dla dorosłych, kierunki medyczne

Zarezerwuj miejsce w naszej szkole i zdobądź swój wymarzony zawód!

Tczew jest położony w województwie pomorskim pomiędzy Malborkiem a Starogardem Gdańskim. Miasto jest oddalone 40 kilometrów od Gdańska. Doskonała lokalizacja sprawia, że mieszkańcy Tczewa mają duże  możliwości znalezienia zatrudnienia. Poszukiwani są między innymi pracownicy w branżach handlowo-usługowych, sprzedawcy oraz doradcy klienta. Szkoły policealne Pascal oferują wybór kierunków dostosowanych do wymagań rynku pracy w województwie pomorskim. Nasi słuchacze uczestniczą w zajęciach, by zdobyć niezbędne umiejętności potrzebne na stanowisku: technika administracji, florysty, technika usług kosmetycznych. Cenionymi zawodami są również: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta. W szkołach policealnych Pascal kładziemy nacisk na wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Nasze zajęcia są skierowane do ludzi młodych, którzy planują rozpocząć swoją karierę zawodową oraz do osób, które chcą zmienić branżę. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną mieszkańców Tczewa oraz mniejszych miejscowości z województwa pomorskiego.