Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Instruktor ds. terapii uzależnień
Tryb zaoczny
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie MEN
1 rok nauki

Nie masz wykształcenia medycznego bądź wyższego z zakresu psychologii, pedagogiki czy też resocjalizacji, lecz chcesz aktywnie pomagać innym uwalniać się od ich nałogów? A może właśnie jesteś już po tego typu kierunku i chcesz poszerzyć swoją wiedzę oraz zapoznać się z metodyką pracy z ludźmi z różnego typu nałogami bez konieczności rozpoczynania kolejnych studiów? Opracowany przez nas jednoroczny kurs na instruktora terapii uzależnień umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wspierania osób walczących z nałogami.

Jaką wiedzą i umiejętnościami dysponuje instruktor terapii uzależnień po kursie jednorocznym?

Pod kierunkiem specjalisty z tej dziedziny wspierany jest proces reedukacji oraz resocjalizacji osób zmagających się zarówno z alkoholizmem, narkomanią czy lekomanią, jak również palaczy chcących uwolnić się od nałogu. Instruktor terapii uzależnień bierze tym samym udział w planowaniu oraz prowadzeniu procesu leczenia, a także rekonwalescencji. Poza tym zakres powierzonych mu obowiązków może również obejmować edukację prozdrowotną, w tym popularyzowanie prowadzenia życia bez nałogów. Program naszego kursu jednorocznego obejmuje w związku z tym m.in. tematykę psychicznych oraz społecznych uwarunkowań i konsekwencji nałogów czy też najważniejsze informacje z zakresu interwencji kryzysowych. Omawiane są również strategie oraz metodyka pracy w przypadku leczenia indywidualnego, a także grupowego.

Perspektywy zatrudnienia dla osób po jednorocznym kursie dla instruktorów terapii uzależnień

Praca z osobami chcącymi zwalczyć swoje nałogi to niezwykła odpowiedzialność, lecz może sprawiać jednocześnie ogrom satysfakcji. Wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie naszego kursu mogą wspomóc drogę zawodową poprzez działalność na rzecz profilaktyki oraz uświadamiania innych osób w zakresie tego problemu społecznego. Poza tym pracy można szukać nie tylko w różnych stowarzyszeniach i fundacjach, lecz także w jednostkach prowadzących grupy wsparcia czy w poradniach.

Zagadnienia zgłębiane w trakcie naszego kursu ułatwią podejście do egzaminu zewnętrznego i uzyskanie certyfikatu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po ukończeniu specjalnego szkolenia można również uzyskać certyfikat wydawany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W ten sposób mając wykształcenie średnie można podjąć pracę w zawodzie Instruktora terapii uzależnień w placówkach leczniczych oraz zarejestrowanych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Instruktor terapii uzależnień może rozszerzyć swoje kompetencje np. w zawodzie Terapeuta Zajęciowy.

Perspektywy pracy

Jednostki prowadzące grupy wsparcia
Ośrodki i gabinety leczenia uzależnień
Poradnie psychoterapeutyczne
Stowarzyszenia i fundacje
Zakłady pomocy społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Oddziały szpitalne, psychiatryczne
Sanatoria

Zakres tematyczny kursu

Podstawy psychologii ogólnej i społecznej
Psychiczne i społeczne uwarunkowania uzależnień
Psychopatologia zaburzeń
Profilaktyka uzależnień
Wybrane kierunki psychoterapii
Strategie terapeutyczne
Komunikacja interpersonalna
Pierwsza pomoc
Etyka zawodowa

Zakres tematyczny kursu

Wybierz swój plan

Miesięcznie

Standard

193

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Wybierz

Słuchacz

145

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Jednorazowo*

Standard

10x174**

miesięcznie

Cena kursu 1 737 zł
(płatność jednorazowa).

Wybierz
Najlepsza opcja

Słuchacz Pro

10x131**

miesięcznie

Cena kursu 1 305 zł
(płatność jednorazowa).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych.

**Cena w zaokrągleniu.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Opiekunka dziecięca

Zobacz

Kierunek zawodowy

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekunka środowiskowa

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun osoby starszej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun w domu pomocy społecznej

Zobacz

Kurs jednoroczny

Pomoc nauczyciela przedszkola

Zobacz

Kurs jednoroczny

Profesjonalna opiekunka dziecięca

Zobacz