Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Technik BHP
zostań specjalistą od bezpieczeństwa
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
1,5 roku nauki
Każdy pracodawca, bez względu na branżę, zobligowany jest to przestrzegania w swojej firmie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli zatrudnia on pracowników musi on dodatkowo organizować dla nich szkolenia w tym zakresie. Z tego względu na rynku jest duże zapotrzebowanie na osoby posiadające aktualną wiedzę z tej dziedziny, a jej możliwości w zakresie szukania zatrudnienia są szerokie. Wykwalifikowany technik BHP może podjąć pracę w Państwowej Inspekcji Pracy, a także w różnego typu firmach, zakładach pracy i instytucjach, które prowadzą własne działy bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym może zostać zatrudniony w firmach consultingowych, a także organizujących szkolenia dla pracodawców i ich pracowników. Możliwe jest oczywiście także założenie własnej działalności gospodarczej tego rodzaju.

Zapobiega wypadkom

W klasyfikacji zawodów i specjalności do zawodu tego przypisany został symbol cyfrowy 325509. Wyodrębniona w jego przypadku kwalifikacja to natomiast:
- BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe słuchacze podejść mogą na koniec nauki na tym kierunku. W szkołach policealnych Pascal trwa ona 1,5 roku.

Dla kogo jest ten kierunek?

Jest to zawód, który pozwala dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort ludzi w ich zakładach pracy. Technik BHP jest bowiem osobą, której zadaniem jest nadzorowanie pracodawców, pracowników, a także stanu obiektów pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym może prowadzić on rejestr wypadków w zakładzie pracy, a także ustalać ich przyczyny czy też sugerować wprowadzenie zmian mających na celu minimalizowanie potencjalnych zagrożeń. Co równie istotne rolą osoby posiadającej ten tytuł jest także prowadzenie szkoleń mających na celu odpowiednie przygotowanie ludzi to bezpiecznego wykonywania ich zawodów.

Odpowiednio wykwalifikowany technik BHP powinien więc znać aktualne przepisy prawne oraz zasady dot. ergonomicznych warunków pracy, a także być odpowiednio przygotowanym do wystąpień publicznych oraz przekazywania swojej wiedzy kolejnym osobom. Technik BHP to osoba, która poprzez prowadzenie szkoleń przygotowuje pracowników do bezpiecznego wykonywania swojej pracy, prowadzi rejestr wypadków w zakładzie pracy, ustala ich przyczyny i przedstawia swoim przełożonym analizy i propozycje zmian mających na celu zminimalizowanie zagrożenia. Technik BHP nadzoruje przestrzeganie przez pracowników zasad BHP, a także sprawdza, czy stan danego obiektu jest zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. To odpowiedzialna praca, która wymaga zaangażowania i znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik BHP powinien umieć samodzielnie organizować swoją pracę, być spostrzegawczy i komunikatywny. Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz łatwość prowadzenia szkoleń to cechy, które są pożądane na tym stanowisku. Absolwenci kierunku są poszukiwani na rynku pracy. Znajdą zatrudnienie w zakładach pracy i przedsiębiorstwach jako inspektor ds. BHP, w Państwowej Inspekcji Pracy oraz firmach zajmujących się organizacją szkoleń.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Przedsiębiorstwa i zakłady pracy prowadzące dział BHP
Instytucje, organizacje prowadzące dział BHP
Firmy organizujące szkolenia z zakresu BHP

Przedmioty

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
Ocena ryzyka zawodowego
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w miejscu pracy
Znajomość zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP
Znajdowanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zawodowego w miejscu pracy
Prawidłowe ocenianie stopnia ryzyka i zagrożenia powodowanego przez czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne w miejscu pracy
Umiejętność rozwiązywania bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy
Przygotowywanie analiz i raportów
Zdolność przewidywania konsekwencji decyzji podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ergonomii
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. transportu, spedycji i logistyki

Zobacz

Kurs jednoroczny

Konsultant ds. turystyki

Zobacz

Kurs krótki

Transport drogowy rzeczy i/lub osób

Zobacz

Kurs krótki

Szybki kurs na spedytora

Zobacz