Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik BHP

Zostań specjalistą od bezpieczeństwa

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik BHP to osoba, która poprzez prowadzenie szkoleń przygotowuje pracowników do bezpiecznego wykonywania swojej pracy, prowadzi rejestr wypadków w zakładzie pracy, ustala ich przyczyny i przedstawia swoim przełożonym analizy i propozycje zmian mających na celu zminimalizowanie zagrożenia. Technik BHP nadzoruje przestrzeganie przez pracowników zasad BHP, a także sprawdza, czy stan danego obiektu jest zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. To odpowiedzialna praca, która wymaga zaangażowania i znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik BHP powinien umieć samodzielnie organizować swoją pracę, być spostrzegawczy i komunikatywny. Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz łatwość prowadzenia szkoleń to cechy, które są pożądane na tym stanowisku. Absolwenci kierunku są poszukiwani na rynku pracy.  Znajdą zatrudnienie w zakładach pracy i przedsiębiorstwach jako inspektor ds. BHP, w Państwowej Inspekcji Pracy oraz firmach zajmujących się organizacją szkoleń.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Przedsiębiorstwa i zakłady pracy prowadzące dział BHP
 • Instytucje, organizacje prowadzące dział BHP
 • Firmy organizujące szkolenia z zakresu BHP
Przedmioty:
 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania
  bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
 • Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Język obcy zawodowy
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w miejscu pracy
 • Znajomość zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP
 • Znajdowanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zawodowego w miejscu pracy
 • Prawidłowe ocenianie stopnia ryzyka i zagrożenia powodowanego przez czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne w miejscu pracy
 • Umiejętność rozwiązywania bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy
 • Przygotowywanie analiz i raportów
 • Zdolność przewidywania konsekwencji decyzji podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ergonomii