Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik BHP

Zostań specjalistą od bezpieczeństwa

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik BHP to osoba, która poprzez prowadzenie szkoleń przygotowuje pracowników do bezpiecznego wykonywania swojej pracy, prowadzi rejestr wypadków w zakładzie pracy, ustala ich przyczyny i przedstawia swoim przełożonym analizy i propozycje zmian mających na celu zminimalizowanie zagrożenia.
Technik BHP nadzoruje przestrzeganie przez pracowników zasad BHP, a także sprawdza, czy stan danego obiektu jest zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Osoba na tym stanowisku zna obowiązujące prawo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada zdolność organizacji pracy, a także jest spostrzegawcza, komunikatywna i potrafi przyciągnąć uwagę słuchaczy podczas prowadzenia szkoleń. Absolwenci kierunku znajdą pracę w zakładach pracy i przedsiębiorstwach jako inspektor ds. BHP, w Państwowej Inspekcji Pracy oraz firmach zajmujących się organizacją szkoleń.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Przedsiębiorstwa i zakłady pracy prowadzące dział BHP
 • Instytucje, organizacje prowadzące dział BHP
 • Firmy organizujące szkolenia z zakresu BHP
Przedmioty:
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy prawa pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w miejscu pracy
 • Znajomość zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP
 • Znajdowanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zawodowego w miejscu pracy
 • Prawidłowe ocenianie stopnia ryzyka i zagrożenia powodowanego przez czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne w miejscu pracy
 • Umiejętność rozwiązywania bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy
 • Przygotowywanie analiz i raportów
 • Zdolność przewidywania konsekwencji decyzji podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ergonomii