Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
naucz się podstaw ochrony i bezpieczeństwa
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
2 lata nauki
Zapewnienie bezpieczeństwa pojedynczym osobom oraz w różnego typu placówkach, prywatnych przedsiębiorstwach czy w trakcie trwania eventów, jak również konwojowanie gotówki lub wartościowych przedmiotów wymaga odpowiedniego przygotowania oraz stosownej wiedzy. Technik ochrony fizycznej osób i mienia ma za zadanie zabezpieczać powierzony mu teren, ruchomości, jak również zdrowie i życie VIP-ów bądź ludzi biorących udział w imprezach masowych.

Zawodowa pomoc

W trakcie nauki na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia zdaje się zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami kwalifikację Z.3. - Ochrona osób i mienia. Technik jako tytuł zawodowy uzyskiwany na tym kierunku pozwala wykonywać zawód o kodzie 541315 w kwalifikacji zawodów i specjalizacji.

Egzamin, którego zdanie potwierdzi kwalifikacje zawodowe i pozwoli uzyskać dyplom, przewidziany jest na koniec kształcenia w tym kierunku.

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w agencjach ochrony, biurach detektywistycznych czy firmach szkoleniowych, jak również bezpośrednio w różnego typu przedsiębiorstwach, bankach, na lotniskach i w innych placówkach. Wykwalifikowany technik ochrony osób i mienia może ponadto liczyć na zatrudnienie w urzędach administracji publicznej, a także innych państwowych instytucjach.

Uzyskanie stosownej koncesji pozwala rozpocząć własną działalność gospodarczą i tym samym założyć własną agencję lub pracować jako prywatny ochroniarz.

Dla kogo jest ten kierunek?

Jego praca polega zarówno na wczesnym wykrywaniu potencjalnych zagrożeń i tym samym zapobieganiu ewentualnym przestępstwom i wykroczeniom, jak również na odpowiednim planowaniu swoich działań podejmowanych w trakcie realizacji konkretnych zleceń. Do obowiązków technika należy także obsługa systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej (CCTV). Poza tym absolwent kierunku w stanie absolutnej konieczności posiada uprawnienia umożliwiające mu użycie broni palnej. W trakcie nauki zdobywa niezbędne w tym celu wykształcenie strzeleckie.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Agencje ochrony
Banki
Przedsiębiorstwa wymagające ochrony
Firmy szkoleniowe
Biura detektywistyczne
Jako prywatny ochroniarz
Policja i służby specjalne
Urzędy administracji publicznej
Własna działalność gospodarcza

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
Organizowanie ochrony osób
Język angielski w ochronie osób i mienia
Zabezpieczenia techniczne wspomagające ochronę osób i mienia
Zapewnianie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie
Realizowanie ochrony transportowanego mienia
Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Znajomość podstaw prawa i ekonomii w zakresie ochrony osób i mienia
Szeroka znajomość technik interwencyjnych i samoobrony
Znajomość zasad BHP
Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
Prowadzenie dokumentacji służb ochrony oraz dokumentacji dotyczącej własnej działalności gospodarczej
Znajomość i umiejętność stosowania nowoczesnych metod ochrony i zabezpieczania technicznego
Obsługa sprzętu technicznego i programów komputerowych ułatwiających zapewnienie bezpieczeństwa
Obsługa broni palnej
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Technik BHP

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. transportu, spedycji i logistyki

Zobacz

Kurs jednoroczny

Konsultant ds. turystyki

Zobacz

Kurs krótki

Transport drogowy rzeczy i/lub osób

Zobacz

Kurs krótki

Szybki kurs na spedytora

Zobacz