Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Terapeuta zajęciowy

Prowadź terapie zajęciowe

Dla kogo jest ten kierunek?

Terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia i ćwiczenia z osobami niepełnosprawnymi, tym samym pomagając im w usprawnieniu kondycji psychofizycznej i uzyskaniu całkowitej lub częściowej samodzielności.
Jego celem jest zmniejszenie ryzyka trwałego kalectwa i wystąpienia przewlekłych chorób. Terapeuta może pracować zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi, stosując przy tym różne metody terapii i rehabilitacji chorych.
Terapeuta zajęciowy to osoba cierpliwa, empatyczna, troskliwa i w dobrej kondycji fizycznej. Absolwenci kierunku mają duże szanse na zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych,
szpitalach czy pracowniach terapii zajęciowej.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Szpitale
 • Poradnie i ośrodki rehabilitacyjne
 • Sanatoria i hospicja
 • Placówki opiekuńczo-lecznicze
 • Świetlice terapeutyczne
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Szkoły specjalne
 • Przedszkola integracyjne
 • Domy dziennego pobytu
 • Domy pomocy społecznej
 • Kluby seniora
Przedmioty:
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Umiejętność tworzenia programu terapii dla grup i osób indywidualnych
 • Dostosowanie się do potrzeb pacjenta
 • Umiejętność cierpliwego nauczania pacjenta posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym i wzbudzanie w nim chęci samodzielności
 • Współpraca z zespołem rehabilitacyjnym, stosowanie się do zaleceń lekarza i konsultowanie z nim na bieżąco stanu zdrowia pacjenta i postępów w terapii
 • Znajomość różnych metod i form terapii i umiejętność kreatywnego przeprowadzenia m.in. zajęć warsztatowych, artystycznych czy sportowych
 • Kształtowanie u pacjenta różnych umiejętności poprawiających jego stan psychofizyczny, na przykład poprzez wykonywanie prac ogrodniczych, krawieckich, pracy z gliną etc.
 • Znajomość przydatnych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii, patologii, psychologii i pedagogiki
 • Znajomość słownictwa zawodowego w języku angielskim i migowym
 • Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
 • Promowanie zachowań prozdrowotnych i szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia psychofizycznego