Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Terapeuta zajęciowy
prowadź terapie zajęciowe
Nie wymagamy matury
0 zł opłat
2 lata nauki
Podejmując pracę w tym zawodzie należy być świadomym, jak ważną pełni się rolę w poprawie ogólnej kondycji podopiecznych. Terapeuta zajęciowy (kod 325907 w klasyfikacji zawodów i specjalności) prowadzi zajęcia oraz ćwiczenia dla osób z różnych grup wiekowych, o różnej sprawności psychofizycznej. Jego celem jest aktywizacja podopiecznych, w tym m.in. seniorów oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz ich szeroko pojęta integracja ze społeczeństwem.

Zawodowa pomoc

Wykwalifikowany terapeuta zajęciowy sprawuje opiekę nad swoimi podopiecznymi, często ucząc ich wykonywania na nowo różnych, podstawowych czynności. Prowadzi on tym samym pewnego rodzaju psychoterapię, która zakłada również wykorzystywanie takich metod jak np.:
- arteterapia (muzykoterapia, bajkoterapia, biblioterapia itp.)
- ergoterapia (rzeźbiarstwo, malarstwo i inne formy rękodzieła),
- estetoterapia (obcowanie z naturą i sztuką),
- socjoterapia (m.in. spacery, gimnastyka, relaksacja).

Celem ćwiczeń prowadzonych przez terapeutę zajęciowego jest w głównej mierze poprawa kondycji psychicznej, a także zwiększenie ich sprawności manualnej oraz fizycznej. Terapeuta zajęciowy może pracować zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi, stosując przy tym różne metody terapii. Profesjonalista powinien dążyć do zdobywania nowych umiejętności i cały czas poszerzać swoje kompetencje.

Uzyskanie kwalifikacji w tym zawodzie pomaga jednak nie tylko w nawiązywaniu kontaktu i rozpoznawaniu potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznych, lecz także w podejmowaniu owocnej współpracy z ich rodzinami i bezpośrednim otoczeniem oraz resztą zespołu zajmującego się ich aktywizacją oraz rehabilitacją. W trakcie dwóch lat nauki przekazywana jest również wiedza z zakresu dokumentowania oraz oceniania aktualnego stanu oraz postępów poczynionych przez podopiecznych.

Dla kogo jest ten kierunek?

Dobry terapeuta zajęciowy rozwija u siebie m.in. takie cechy jak cierpliwość oraz empatia, które są nieodłącznym elementem pracy z drugim człowiekiem. Zawód ten jest atrakcyjną propozycją dla osób otwartych na potrzeby innych, które zainteresowane są jednocześnie uzyskaniem średniego wykształcenia medycznego oraz podjęciem pracy w ochronie zdrowia. Otwartość na sztukę czy też różne formy rękodzieła będzie dodatkowym atutem.

Absolwenci kierunku mają duże szanse na zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach czy pracowniach terapii zajęciowej działających m.in. przy stowarzyszeniach dla niepełnosprawnych bądź poradniach profilaktyki oraz leczenia uzależnień. Poza placówkami medycznymi czy też domami pomocy społecznej lub dziennego pobytu, uzyskanie tej kwalifikacji zawodowej pozwala podjąć zatrudnienie w domach dziecka, jak również w ośrodkach poprawczych czy też zakładach karnych.

Praca w tym zawodzie umożliwia szeroki zakres specjalizacji - od pracy z podopiecznymi w różnych grupach wiekowych oraz w różnym stanie psychofizycznym po sposób prowadzenia psychoterapii.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Szpitale
Poradnie i ośrodki rehabilitacyjne
Sanatoria i hospicja
Placówki opiekuńczo-lecznicze
Świetlice terapeutyczne
Warsztaty terapii zajęciowej
Szkoły specjalne
Przedszkola integracyjne
Domy dziennego pobytu
Domy pomocy społecznej
Kluby seniora

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy terapii zajęciowej
Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
Rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Umiejętność tworzenia programu terapii dla grup i osób indywidualnych
Dostosowanie się do potrzeb pacjenta
Umiejętność cierpliwego nauczania pacjenta posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym i wzbudzanie w nim chęci samodzielności
Współpraca z zespołem rehabilitacyjnym, stosowanie się do zaleceń lekarza i konsultowanie z nim na bieżąco stanu zdrowia pacjenta i postępów w terapii
Znajomość różnych metod i form terapii i umiejętność kreatywnego przeprowadzenia m.in. zajęć warsztatowych, artystycznych czy sportowych
Kształtowanie u pacjenta różnych umiejętności poprawiających jego stan psychofizyczny, na przykład poprzez wykonywanie prac ogrodniczych, krawieckich, pracy z gliną etc.
Znajomość przydatnych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii, patologii, psychologii i pedagogiki
Znajomość słownictwa zawodowego w języku angielskim i migowym
Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
Promowanie zachowań prozdrowotnych i szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia psychofizycznego
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kurs jednoroczny

Konsultant ds. dietetyki

Zobacz

Kurs jednoroczny

Konsultant ds. dietetyki - zaawansowany

Zobacz

Kurs jednoroczny

Trener personalny z elementami fitness

Zobacz

Kurs krótki

Dieta wegańska i wegetariańska

Zobacz

Kurs krótki

Psychodietetyka

Zobacz

Kurs krótki

Trening umiejętności społecznych

Zobacz