Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Terapeuta zajęciowy

Prowadź terapie zajęciowe

Dla kogo jest ten kierunek?

Terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia i ćwiczenia z osobami niepełnosprawnymi, w czasie których pomaga w usprawnieniu kondycji psychofizycznej. Jego pacjenci są przygotowywani do uzyskania częściowej lub całkowitej samodzielności. Sprawuje opiekę nad swoimi podopiecznymi, często ucząc ich wykonywania na nowo różnych, podstawowych czynności.
Celem ćwiczeń prowadzonych przez terapeutę zajęciowego jest jest zmniejszenie ryzyka trwałego kalectwa i wystąpienia przewlekłych chorób u pacjentów ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością. Terapeuta może pracować zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi, stosując przy tym różne metody terapii i rehabilitacji chorych. Profesjonalista powinien dążyć do zdobywania nowych umiejętności i cały czas poszerzać swoje kompetencje.
Terapeuta zajęciowy to osoba cierpliwa, empatyczna, troskliwa i w dobrej kondycji fizycznej.. Absolwenci kierunku mają duże szanse na zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach czy pracowniach terapii zajęciowej.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Szpitale
 • Poradnie i ośrodki rehabilitacyjne
 • Sanatoria i hospicja
 • Placówki opiekuńczo-lecznicze
 • Świetlice terapeutyczne
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Szkoły specjalne
 • Przedszkola integracyjne
 • Domy dziennego pobytu
 • Domy pomocy społecznej
 • Kluby seniora
Przedmioty:
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Umiejętność tworzenia programu terapii dla grup i osób indywidualnych
 • Dostosowanie się do potrzeb pacjenta
 • Umiejętność cierpliwego nauczania pacjenta posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym i wzbudzanie w nim chęci samodzielności
 • Współpraca z zespołem rehabilitacyjnym, stosowanie się do zaleceń lekarza i konsultowanie z nim na bieżąco stanu zdrowia pacjenta i postępów w terapii
 • Znajomość różnych metod i form terapii i umiejętność kreatywnego przeprowadzenia m.in. zajęć warsztatowych, artystycznych czy sportowych
 • Kształtowanie u pacjenta różnych umiejętności poprawiających jego stan psychofizyczny, na przykład poprzez wykonywanie prac ogrodniczych, krawieckich, pracy z gliną etc.
 • Znajomość przydatnych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii, patologii, psychologii i pedagogiki
 • Znajomość słownictwa zawodowego w języku angielskim i migowym
 • Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
 • Promowanie zachowań prozdrowotnych i szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia psychofizycznego