Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Podstawy prawa medycznego
Tryb: online (dziennie, wieczorowo)
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie
Ilość godzin kursu: 10h

W obliczu coraz bardziej skomplikowanych regulacji dotyczących ochrony zdrowia oraz dynamicznie zmieniającymi się przepisami – zrozumienie podstaw prawnych związanych z medycyną staje się niezwykle istotne dla osób pracujących w sektorze medycznym. Wiedza z zakresu prawa medycznego pozwala na skuteczne radzenie sobie z różnorodnymi sytuacjami, które mogą się pojawić w codziennej praktyce zawodowej. Kurs Podstawy prawa medycznego nie tylko zapewnia uczestnikom solidne podstawy teoretyczne, ale również przybliża praktyczne zastosowanie prawa w kontekście opieki zdrowotnej. Kursanci zdobywają nie tylko wiedzę na temat obowiązujących przepisów, ale również uczą się, jak właściwie działać zgodnie z etyką zawodową oraz dbać o dobro pacjentów. Uczestnicy są również uświadamiani w zakresie swoich praw i obowiązków, co pozwala im skuteczniej chronić interesy zarówno pacjentów jak i siebie samych. Kurs ten dostarcza niezbędnej w sektorze medycznym wiedzy, umożliwia rozwój zawodowy oraz podnosi jakość opieki zdrowotnej.

Podczas kursu omawiane są m.in. prawa i obowiązki pacjentów, prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej, procedury związane z uzyskaniem zgody na wykonanie zabiegu oraz potencjalne zagrożenia. Ponadto, uczestnicy zdobywają wiedzę na temat praw i obowiązków osób wykonujących zawód medyczny, jak również mogą poznać kwestie związane z własną działalnością gospodarczą w obszarze medycznym oraz możliwościami zatrudnienia.

Polecane dla

  • Pracowników służby zdrowia
  • Absolwentów kierunków m.in.: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, asystent medyczny, rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

Wymagania
dodatkowe

  • Pełnoletność
  • Komputer
  • Stabilne łącze internetowe
  • Przeglądarka
  • Mikrofon/słuchawki

Wybierz swój plan

Standard

399

Cena kursu
(płatna jednorazowo).

Wybierz

Słuchacz*

359

Cena kursu
(płatna jednorazowo).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Dla aktywnego
kursanta i absolwenta
kursu jednorocznego

Wybierz

*Promocji podlega: aktywny Słuchacz szkoły Pascal, aktywny Kursant kursu jednorocznego i kursu krótkiego, absolwent kursu jednorocznego i kursu krótkiego, po warunkiem uregulowania wszystkich zaległych opłat.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek medyczny

Opiekun medyczny

Zobacz

Kierunek medyczny

Podolog

Zobacz

Kierunek medyczny

Technik ortopeda

Zobacz

Kierunek medyczny

Protetyk słuchu

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik optyk

Zobacz

Kurs krótki

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zobacz

Kurs krótki

Pierwsza pomoc pediatryczna

Zobacz

Kurs krótki

Język niemiecki dla branży medycznej

Zobacz

Kurs krótki

Język angielski dla branży medycznej

Zobacz