Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Podstawy prawa medycznego
Zapisy wkrótce
Sprawdź
Tryb: online (dziennie, wieczorowo)
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie
Ilość godzin kursu: 10h

W obliczu coraz bardziej skomplikowanych regulacji dotyczących ochrony zdrowia oraz dynamicznie zmieniającymi się przepisami – zrozumienie podstaw prawnych związanych z medycyną staje się niezwykle istotne dla osób pracujących w sektorze medycznym. Wiedza z zakresu prawa medycznego pozwala na skuteczne radzenie sobie z różnorodnymi sytuacjami, które mogą się pojawić w codziennej praktyce zawodowej. Kurs Podstawy prawa medycznego nie tylko zapewnia uczestnikom solidne podstawy teoretyczne, ale również przybliża praktyczne zastosowanie prawa w kontekście opieki zdrowotnej. Kursanci zdobywają nie tylko wiedzę na temat obowiązujących przepisów, ale również uczą się, jak właściwie działać zgodnie z etyką zawodową oraz dbać o dobro pacjentów. Uczestnicy są również uświadamiani w zakresie swoich praw i obowiązków, co pozwala im skuteczniej chronić interesy zarówno pacjentów jak i siebie samych. Kurs ten dostarcza niezbędnej w sektorze medycznym wiedzy, umożliwia rozwój zawodowy oraz podnosi jakość opieki zdrowotnej.

Podczas kursu omawiane są m.in. prawa i obowiązki pacjentów, prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej, procedury związane z uzyskaniem zgody na wykonanie zabiegu oraz potencjalne zagrożenia. Ponadto, uczestnicy zdobywają wiedzę na temat praw i obowiązków osób wykonujących zawód medyczny, jak również mogą poznać kwestie związane z własną działalnością gospodarczą w obszarze medycznym oraz możliwościami zatrudnienia.

Polecane dla

  • Pracowników służby zdrowia
  • Absolwentów kierunków m.in.: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, asystent medyczny, rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

Wymagania
dodatkowe

  • Pełnoletność
  • Komputer
  • Stabilne łącze internetowe
  • Przeglądarka
  • Mikrofon/słuchawki

Wybierz swój plan

Standard

399

Cena kursu
(płatna jednorazowo).

Wybierz

Słuchacz*

359

Cena kursu
(płatna jednorazowo).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Dla aktywnego
kursanta i absolwenta
kursu jednorocznego

Wybierz

*Promocji podlega: aktywny Słuchacz szkoły Pascal, aktywny Kursant kursu jednorocznego i kursu krótkiego, absolwent kursu jednorocznego i kursu krótkiego, po warunkiem uregulowania wszystkich zaległych opłat.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zapisy wkrótce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?