Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Rejestratorka medyczna
Tryb zaoczny
Certyfikat ukończenia
Zaświadczenie MEN
1 rok nauki

To w dużej mierze właśnie od jej pracy i zaangażowania uzależnione jest prawidłowe funkcjonowanie różnego typu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rejestratorka medyczna to bowiem osoba, która jako pierwsza ma kontakt z pacjentem – umawia wizyty z lekarzem, pomaga wybrać odpowiedniego specjalistę czy też prowadzi zapisy na badania specjalistyczne. Jest odpowiedzialna za rzetelny przepływ informacji między lekarzami i innymi specjalistami zatrudnionymi w danej placówce medycznej a rejestracją, co ma bezpośredni wpływ na sprawność w zakresie świadczenia oferowanych tam usług. Poza tym to ona w pierwszej kolejności odpowiada na pytania pacjentów dotyczące zarówno działalności samego gabinetu, szpitala bądź poradni czy też grafiku poszczególnych lekarzy i innych specjalistów, jak również wystawionych skierowań, recept czy innych tematów związanych z profilem działalności jednostki, w której jest zatrudniona.

Czego uczymy naszych słuchaczy na jednorocznych kursach na rejestratorkę medyczną?

Przygotowany przez nas program kształcenia obejmuje przede wszystkim przygotowanie do przyjmowania zgłoszeń dzwoniących pacjentów, jak również tych, którzy osobiście odwiedzają daną placówkę. Poza tym przekazujemy niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej. Rejestratorka po naszym kursie nie będzie mieć w związku z tym problemów z uzupełnianiem baz danych w systemach informatycznych, a także kartotek w formie papierowej. W trakcie dwóch semestrów nauki zdobywa również podstawową wiedzę z zakresu rozliczania oraz ewidencjonowania usług świadczonych w jej miejscu pracy.

Dzięki zajęciom z podstaw psychologii oraz komunikacji interpersonalnej z pacjentem i personelem, absolwenci kursu na rejestratorkę medyczną będą potrafili skutecznie komunikować się w swojej przyszłej pracy. Odpowiednia postawa wobec pacjentów, a także współpracowników to klucz nie tylko do przyjaznej atmosfery w danej placówce, lecz także do kształtowania pozytywnego wizerunku całej jednostki bądź marki w przypadku prywatnych gabinetów bądź poradni.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie po jednorocznym kursie na rejestratorkę medyczną?

Nasz kurs przygotowany jest dla osób interesujących się pracą w ochronie zdrowia, dobrze zorganizowanych oraz sumiennych, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych. Zdobyta w jego trakcie wiedza oraz rozwinięte w tym czasie kompetencje pozwalają zarówno na samodzielnie prowadzenie zapisów czy rozliczanie usług w prywatnych gabinetach, klinikach oraz ośrodkach leczniczych, jak również podjęcie pracy jako rejestratorka medyczna w jednostkach z sektora publicznego, takich jak szpitale, poradnie przyszpitalne czy przychodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Perspektywy pracy

Szpitale
Przychodnie
Ośrodki zdrowia
Centra medyczne
Prywatne gabinety medyczne
Prywatne kliniki

Zakres tematyczny kursu

Podstawy prawa w służbie zdrowia
Organizacja pracy w rejestracji medycznej
Obsługa pacjenta
Obsługa komputera i urządzeń biurowych w rejestracji medycznej
Sposoby prowadzenia dokumentacji medycznej
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej i ich archiwizacja
Pierwsza pomoc
Etyka zawodowa

Zakres tematyczny kursu

Wybierz swój plan

Miesięcznie

Standard

180

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Wybierz

Słuchacz

135

miesięcznie

Cena kursu
(płatna w 10 ratach).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Jednorazowo*

Standard

10x162

miesięcznie

Cena kursu 1 620 zł
(płatność jednorazowa).

Wybierz
Najlepsza opcja

Słuchacz Pro

10x122**

miesięcznie

Cena kursu 1 215 zł
(płatność jednorazowa).

Dla aktywnego
słuchacza Szkoły Pascal

Wybierz

Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.

*Płatność w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych.

**Cena w zaokrągleniu.

Zapisz się do Szkoły Pascal

Zarezerwuj miejsce


Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Technik administracji

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik archiwista

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik usług pocztowych i finansowych

Zobacz

Kurs jednoroczny

Asystent zarządu

Zobacz

Kurs jednoroczny

Sekretarka medyczna

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. kadr i płac

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. rachunkowości i finansów

Zobacz

Kurs krótki

Fakturowanie z elementami obsługi programu komputerowego

Zobacz

Kurs krótki

Księgowość od podstaw

Zobacz

Kurs krótki

Kadry, płace, ZUS

Zobacz

Kurs krótki

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zobacz

Kurs krótki

Mała przedsiębiorczość (zakładanie firmy)

Zobacz