Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Asystentka stomatologiczna

Pracuj w gabinecie stomatologicznym

Dla kogo jest ten kierunek?

Asystentka stomatologiczna pomaga lekarzowi dentyście w jego obowiązkach i sprawuje opiekę nad gabinetem. W mniejszych, prywatnych gabinetach specjalistka często odpowiada również za kontakt z pacjentami, umawianie wizyt i kwalifikację przypadków.
Do jej zadań należy m.in. dbanie o czystość narzędzi i gabinetu (odkażanie, konserwacja narzędzi, dbanie o sterylność stanowiska pracy), asystowanie przy zabiegach (podawanie narzędzi, lekarstw, pomoc przy udzielaniu pierwszej pomocy), prowadzenie dokumentacji oraz opieka nad pacjentami. Asystentkę stomatologiczną cechuje opanowanie, sumienność, zdolność do skupienia uwagi i dobra organizacja w pracy. By pomagać lekarzowi, dobrze wykwalifikowana specjalistka musi mieć podstawą wiedzę z zakresu anatomii. Kierunek asystentki stomatologicznej jest pożądany na rynku pracy, a jego absolwentki szybko znajdują zatrudnienie. Mogą liczyć na etat we wszelkiego typu poradniach i gabinetach stomatologicznych państwowych oraz prywatnych.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Prywatne i publiczne poradnie, gabinety i kliniki stomatologiczne
 • Zespoły implantologiczne
 • Oddziały chirurgii szczękowej
Przedmioty:
 • Asystowanie lekarzowi dentyście
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • Komunikacja w gabinecie stomatologicznym
 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Język angielski w stomatologii
 • Język migowy
 • Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Dbanie o czystość stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów (podawanie narzędzi, lekarstw, udzielanie pierwszej pomocy)
 • Znajomość zasad użytkowania, przechowywania i konserwacji narzędzi, urządzeń i innych przyrządów stosowanych przy zabiegach
 • Umiejętność korzystania z narzędzi diagnostycznych (takich jak lusterko stomatologiczne, lampa doustna, szczypczyki) i leczniczych (np. narzędzi do opracowywania ubytków próchniczych)
 • Przygotowywanie pacjentów do zabiegów dentystycznych i implantologicznych
 • Profesjonalne komunikowanie się z pacjentem, umiejętność odpowiedzi na pytania dotyczące zabiegu
 • Umiejętność rozpoznawania i rozróżniania typów leków stosowanych przy zabiegach i opisania ich działania
 • Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji u pacjenta
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii i patofizjologii
 • Znajomość słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
 • Stosowanie się do zasad utylizacji odpadów medycznych
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej, umiejętność rozliczania
  zużytych wyrobów medycznych i leków
 • Znajomość programów komputerowych ułatwiających prowadzenie dokumentacji
 • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska