Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Asystentka stomatologiczna
pracuj w gabinecie stomatologicznym
Nie wymagamy matury
0 zł opłat
1 rok nauki
Kierunek asystentki stomatologicznej jest pożądany na rynku pracy, a jego absolwentki szybko znajdują zatrudnienie w swoim zawodzie. Mogą liczyć na etat we wszelkiego typu poradniach, gabinetach i klinikach stomatologicznych, prywatnych oraz państwowych, w tym również na oddziałach chirurgii twarzowo-szczękowej. Dyplomowana asystentka stomatologiczna może podjąć w związku z powyższym pracę jako wsparcie całego zespołu lekarzy dentystów, jak również ukierunkowaną na wybraną specjalizację taką jak ortodoncja, endodoncja czy też stomatologia estetyczna. Istotnym aspektem tego zawodu jest także możliwość założenia własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej, co może dawać szersze perspektywy przy podejmowaniu współpracy z kilkoma różnymi podmiotami jednocześnie.

Prawa ręka dentysty

Aby dobrze wykonywać ten zawód, należy mieć świadomość, że łączy on w sobie zarówno elementy bezpośrednio związane z medycyną, jak również z psychologią ze względu na bezpośredni kontakt z pacjentem obarczonym niekiedy dentofobią. Asystentka stomatologiczna (zawód wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalizacji pod kodem 325101) przede wszystkim pomaga lekarzowi dentyście w jego obowiązkach i sprawuje szeroko pojętą opiekę nad gabinetem. W przeciwieństwie do higienistki, nie posiada ona jednak uprawnień do samodzielnego przeprowadzania zabiegów.

W mniejszych, prywatnych gabinetach specjalistka często odpowiada również za kontakt z pacjentami, kwalifikację przypadków oraz umawianie wizyt i rzetelne prowadzenie rejestracji medycznej.

Do jej zadań należy w związku z tym m.in.:
- dbanie o czystość narzędzi i gabinetu (odkażanie, konserwacja narzędzi, dbanie o sterylność stanowiska pracy),
- asystowanie przy zabiegach (podawanie narzędzi, lekarstw, pomoc przy udzielaniu pierwszej pomocy),
- składanie zamówień oraz pilnowanie dostaw sprzętu, akcesoriów, leków oraz innych preparatów,
- prowadzenie dokumentacji oraz opieka nad pacjentami.

Wiedza i doświadczenie asystentki stomatologicznej sprawiają, że jest ona niezbędnym członkiem personelu, który dzięki swoim umiejętnościom oraz znajomości procedur zapewnia sprawny przebieg poszczególnych zabiegów oraz możliwie najwyższy poziom higieny. Jednocześnie jej kompetencje pozwalają zmniejszyć u pacjentów stres związany z leczeniem oraz samą wizytą w gabinecie.

Dla kogo jest ten kierunek?

W zawodzie asystentki stomatologicznej istotne jest opanowanie, sumienność, zdolność do skupienia uwagi i dobra organizacja pracy. By pomagać lekarzowi dentyście, dobrze wykwalifikowana specjalistka posiada podstawą wiedzę z zakresu anatomii, patofizjologii oraz pierwszej pomocy.

Praca w zawodzie asystentki stomatologicznej będzie w pełni satysfakcjonująca dla osób chcących nieść pomoc innym, które zainteresowane są jednocześnie uzyskaniem średniego wykształcenia medycznego oraz pracą w tym sektorze ochrony zdrowia.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Prywatne i publiczne poradnie, gabinety i kliniki stomatologiczne
Zespoły implantologiczne
Oddziały chirurgii szczękowej

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy pomocy stomatologicznej
Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
Język angielski w stomatologii

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Dbanie o czystość stanowiska pracy lekarza dentysty
Asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów (podawanie narzędzi, lekarstw, udzielanie pierwszej pomocy)
Znajomość zasad użytkowania, przechowywania i konserwacji narzędzi, urządzeń i innych przyrządów stosowanych przy zabiegach
Umiejętność korzystania z narzędzi diagnostycznych (takich jak lusterko stomatologiczne, lampa doustna, szczypczyki) i leczniczych (np. narzędzi do opracowywania ubytków próchniczych)
Przygotowywanie pacjentów do zabiegów dentystycznych i implantologicznych
Profesjonalne komunikowanie się z pacjentem, umiejętność odpowiedzi na pytania dotyczące zabiegu
Umiejętność rozpoznawania i rozróżniania typów leków stosowanych przy zabiegach i opisania ich działania
Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji u pacjenta
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii i patofizjologii
Znajomość słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
Stosowanie się do zasad utylizacji odpadów medycznych
Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej, umiejętność rozliczania zużytych wyrobów medycznych i leków
Znajomość programów komputerowych ułatwiających prowadzenie dokumentacji
Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek medyczny

Technik Dentystyczny

Zobacz

Kierunek medyczny

Higienistka stomatologiczna

Zobacz