Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Asystentka stomatologiczna

Pracuj w gabinecie stomatologicznym

Dla kogo jest ten kierunek?

Aby dobrze wykonywać ten zawód, należy mieć świadomość, że łączy on w sobie zarówno elementy bezpośrednio związane z medycyną, jak również z psychologią – ze względu na bezpośredni kontakt z pacjentem obarczonym niekiedy dentofobią. Asystentka stomatologiczna (zawód wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalizacji pod kodem 325101) przede wszystkim pomaga lekarzowi dentyście w jego obowiązkach i sprawuje szeroko pojętą opiekę nad gabinetem. W przeciwieństwie do higienistki, nie posiada ona jednak uprawnień do samodzielnego przeprowadzania zabiegów.

W mniejszych, prywatnych gabinetach specjalistka często odpowiada również za kontakt z pacjentami, kwalifikację przypadków oraz umawianie wizyt i rzetelne prowadzenie rejestracji medycznej.

Do jej zadań należy w związku z tym m.in.:
– dbanie o czystość narzędzi i gabinetu (odkażanie, konserwacja narzędzi, dbanie o sterylność stanowiska pracy),
– asystowanie przy zabiegach (podawanie narzędzi, lekarstw, pomoc przy udzielaniu pierwszej pomocy),
– składanie zamówień oraz pilnowanie dostaw sprzętu, akcesoriów, leków oraz innych preparatów,
– prowadzenie dokumentacji oraz opieka nad pacjentami.

Wiedza i doświadczenie asystentki stomatologicznej sprawiają, że jest ona niezbędnym członkiem personelu, który dzięki swoim umiejętnościom oraz znajomości procedur zapewnia sprawny przebieg poszczególnych zabiegów oraz możliwie najwyższy poziom higieny. Jednocześnie jej kompetencje pozwalają zmniejszyć u pacjentów stres związany z leczeniem oraz samą wizytą w gabinecie.

W zawodzie asystentki stomatologicznej istotne jest opanowanie, sumienność, zdolność do skupienia uwagi i dobra organizacja pracy. By pomagać lekarzowi dentyście, dobrze wykwalifikowana specjalistka posiada podstawą wiedzę z zakresu anatomii, patofizjologii oraz pierwszej pomocy.

Praca w zawodzie asystentki stomatologicznej będzie w pełni satysfakcjonująca dla osób chcących nieść pomoc innym, które zainteresowane są jednocześnie uzyskaniem średniego wykształcenia medycznego oraz pracą w tym sektorze ochrony zdrowia.

Gdzie można znaleźć pracę po zdobyciu dyplomu?

Kierunek asystentki stomatologicznej jest pożądany na rynku pracy, a jego absolwentki szybko znajdują zatrudnienie w swoim zawodzie. Mogą liczyć na etat we wszelkiego typu poradniach, gabinetach i klinikach stomatologicznych, prywatnych oraz państwowych, w tym również na oddziałach chirurgii twarzowo-szczękowej.

Dyplomowana asystentka stomatologiczna może podjąć w związku z powyższym pracę jako wsparcie całego zespołu lekarzy dentystów, jak również ukierunkowaną na wybraną specjalizację taką jak ortodoncja, endodoncja czy też stomatologia estetyczna.

Istotnym aspektem tego zawodu jest także możliwość założenia własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej, co może dawać szersze perspektywy przy podejmowaniu współpracy z kilkoma różnymi podmiotami jednocześnie.

Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy pomocy stomatologicznej
 • Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
 • Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
 • Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Język angielski w stomatologii
Perspektywy zatrudnienia:
 • Prywatne i publiczne poradnie, gabinety i kliniki stomatologiczne
 • Zespoły implantologiczne
 • Oddziały chirurgii szczękowej
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Dbanie o czystość stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów (podawanie narzędzi, lekarstw, udzielanie pierwszej pomocy)
 • Znajomość zasad użytkowania, przechowywania i konserwacji narzędzi, urządzeń i innych przyrządów stosowanych przy zabiegach
 • Umiejętność korzystania z narzędzi diagnostycznych (takich jak lusterko stomatologiczne, lampa doustna, szczypczyki) i leczniczych (np. narzędzi do opracowywania ubytków próchniczych)
 • Przygotowywanie pacjentów do zabiegów dentystycznych i implantologicznych
 • Profesjonalne komunikowanie się z pacjentem, umiejętność odpowiedzi na pytania dotyczące zabiegu
 • Umiejętność rozpoznawania i rozróżniania typów leków stosowanych przy zabiegach i opisania ich działania
 • Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji u pacjenta
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii i patofizjologii
 • Znajomość słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
 • Stosowanie się do zasad utylizacji odpadów medycznych
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej, umiejętność rozliczania
  zużytych wyrobów medycznych i leków
 • Znajomość programów komputerowych ułatwiających prowadzenie dokumentacji
 • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska