Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Opiekun medyczny
pomagaj i pracuj
Nie wymagamy matury
0 zł opłat
1,5 roku nauki
Wśród proponowanych w naszej szkole policealnej szkoleń, wyjątkowe miejsce zajmuje kierunek zawodowy na opiekuna medycznego. Jest to profesja wymagająca wielkiej delikatności oraz umiejętności szybkiej reakcji z wykorzystaniem posiadanej wiedzy z zakresu chorób, psychologii i patologii. Wsparcie niepełnosprawnych i osób przechodzących rekonwalescencje jest niezwykle potrzebne w wielu placówkach, a często też w domach prywatnych rozmaitych pacjentów.

Zawodowa pomoc

W trakcie trwania nauki, nasi słuchacze są przygotowywani z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zapoznawani z podstawami anatomii oraz socjologii i elementami zdrowia publicznego. Uczeni są również przeprowadzania czynności związanych z pielęgnacją i higieną pacjentów, którzy sami nie są w stanie tych zabiegów wykonać. Edukacja odbywa się w weekendy, a tytuł absolwenta naszej szkoły policealnej oraz opiekuna medycznego, słuchacz zdobywa po półtora roku nauczania.

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekun medyczny to osoba profesjonalnie opiekująca się osobami chorymi i niesamodzielnymi. Do jego zadań należy przede wszystkim dbanie o stan fizyczny i psychiczny chorego poprzez wykonywanie czynności medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a także rozmowę i udzielanie wsparcia. Celem opiekuna jest też jak największa aktywizacja przyłóżkowa chorego. Od osób wykonujących ten zawód wymaga się empatii i umiejętności postawienia się w sytuacji pacjenta. Przyszły pracownik medyczny powinien być współczujący i komunikatywny. Serdeczne podejście do pacjentów jest również wymagane od kandydatów na ten kierunek. Ważna jest ponadto dobra kondycja fizyczna. Pacjentom trzeba często pomagać w najprostszych, codziennych czynnościach. Absolwenci kierunku z łatwością znajdą pracę w placówkach państwowych, prywatnych oraz jako wsparcie indywidualne. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużającym się okresem życia, zapotrzebowanie na opiekunów medycznych wciąż wzrasta.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Oddziały szpitalne
Domy pomocy społecznej
Środowiskowe domy pomocy
Zakłady opiekuńczo-lecznicze, leczniczo-pielęgnacyjne
Opieka indywidualna w domach pacjentów
Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
Podstawy opieki medycznej
Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej
Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych oraz wykonywanie wybranych czynności opieki pielęgnacyjnej
Język migowy zawodowy
Język angielski zawodowy
Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem opieki nad osobami z demencją
Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - metoda Hoppe

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Pomoc osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach życiowych i w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej, umiejętność ich zaspokajania i rozwiązania
Pomoc osobie chorej w utrzymywaniu aktywności ruchowej
Profesjonalne przeprowadzanie zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych
Stosowanie i dezynfekowanie przyborów i urządzeń niezbędnych przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych
Pomoc choremu przy korzystaniu z urządzeń rehabilitacyjnych i ortopedycznych
Szeroka znajomość metod i technik terapii zajęciowej: socjoterapii, ergoterapii, arteterapii i stosowanie ich w praktyce
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, psychologii i socjologii
Znajomość słownictwa z zakresu ochrony zdrowia w języku angielskim i migowym
Dokumentowanie przeprowadzonych zabiegów i czynności
Znajomość przepisów sanitarno-epidemiologicznych
Zdolność do rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną i do udzielenia wsparcia psychicznego zgodnie z zasadami psychologii i socjologii
Umiejętność aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej lub niesamodzielnej
Asystowanie personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów
Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego
Znajomość zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek medyczny

Podolog

Zobacz

Kierunek medyczny

Technik ortopeda

Zobacz

Kierunek medyczny

Protetyk słuchu

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik optyk

Zobacz

Kurs krótki

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zobacz

Kurs krótki

Pierwsza pomoc pediatryczna

Zobacz

Kurs krótki

Język niemiecki dla branży medycznej

Zobacz

Kurs krótki

Język angielski dla branży medycznej

Zobacz

Kurs krótki

Podstawy prawa medycznego

Zobacz