Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Higienistka stomatologiczna

Pracuj w gabinecie stomatologicznym

Dla kogo jest ten kierunek?

Do zadań higienistki stomatologicznej należy wykonywanie pod nadzorem lekarza dentysty niektórych zabiegów z zakresu profilaktyki stomatologicznej i leczenia. Profesjonalna higienistka odpowiada za takie zabiegi jak skaling, fluoryzacja, lakowanie czy piaskowanie zębów. Instruuje również pacjentów z techniki mycia zębów i prawidłowego dbania o higienę i zdrowie jamy ustnej.
Higienistka może także prowadzić szeroko rozumiane działania prozdrowotne z zakresu stomatologii, takie jak wykłady, czy pokazy organizowane w szkołach, czy innego typu placówkach edukacyjnych.
W zawodzie higienistki bardzo ważna jest sumienność i umiejętność skupienia uwagi, a także dobra organizacja pracy. Absolwentki kierunku powinny mieć podstawową wiedzę z zakresu anatomii i dążyć do zdobywania nowych umiejętności i rozszerzania swoich kwalifikacji. Osoba z tytułem higienistki jest niezbędna w każdym profesjonalnym gabinecie dentystycznym, dlatego też absolwentki tego kierunku z łatwością znajdą zatrudnienie w tej branży.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Prywatne i publiczne gabinety dentystyczne
 • Laboratoria inżynierii dentystycznej
 • Instytucje zajmujące się ochroną zdrowia i działające w zakresie profilaktyki medycznej
Przedmioty:
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Stany zagrożenia życia i zdrowia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Język migowy
 • Język angielski w stomatologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Znajomość zasad odkażania i konserwacji sprzętu
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu, umiejętność odpowiedzi na pytania związane z zabiegiem
 • Współpraca z lekarzem dentystą podczas zabiegu (podawanie narzędzi, lekarstw, udzielanie pierwszej pomocy)
 • Umiejętność wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem lekarza dentysty
 • Umiejętność rozpoznawania i rozróżniania typów leków stosowanych przy zabiegach i opisania ich działania
 • Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji u pacjenta
 • Znajomość zasad utylizacji odpadów medycznych
 • Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patofizjologii
 • Znajomość słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • Umiejętność rozliczania zużytych wyrobów medycznych i leków
 • Znajomość programów komputerowych ułatwiających prowadzenie dokumentacji
 • Znajomość i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska
 • Prowadzenie działań prozdrowotnych z zakresu stomatologii