Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Higienistka stomatologiczna
pracuj w gabinecie stomatologicznym
Nie wymagamy matury
0 zł opłat
2 lata nauki
Osoba z tytułem higienistki stomatologicznej jest niezbędnym członkiem personelu w każdym profesjonalnym gabinecie dentystycznym, dlatego też absolwentki tego kierunku z łatwością znajdą zatrudnienie w tej branży. Dwa lata nauki na tym kierunku zakończone uzyskaniem dyplomu pozwalają znaleźć pracę w różnego typu gabinetach dentystycznych, także tych, które specjalizują się w leczeniu ortodontycznym czy też stomatologii estetycznej. Zatrudnienia można szukać zarówno w prywatnych gabinetach oraz klinikach, jak również w państwowych jednostkach.

Wykwalifikowana higienistka może także założyć własną działalność gospodarczą, w ramach której prowadzić będzie szeroko rozumiane działania prozdrowotne z zakresu stomatologii, takie jak wykłady czy pokazy organizowane w szkołach, czy innego typu placówkach edukacyjnych. Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej, może ponadto podejmować współpracę jednocześnie z wieloma gabinetami dentystycznymi bądź innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą z higienistką stomatologiczną.

Zawodowa pomoc

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że nie jest to praca polegająca wyłącznie na asystowaniu lekarzowi dentyście czy też szeroko pojętym utrzymywaniu gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy. Zgodnie z treścią kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji do zadań higienistki stomatologicznej (zawód występujący w klasyfikacji zawodów i specjalności pod kodem 325102) należy również m.in. diagnozowanie stanu jamy ustnej oraz wykonywanie pod nadzorem lekarza dentysty niektórych zabiegów z zakresu profilaktyki stomatologicznej i leczenia.

Profesjonalna higienistka odpowiada w związku z tym za przeprowadzanie takich zabiegów jak np.:
- skaling,
- fluoryzacja,
- lakowanie,
- piaskowanie zębów.

Może zajmować się ona również sporządzaniem wycisków oraz odlewaniem modeli orientacyjnych uzębienia, a także instruowaniem pacjentów z techniki mycia zębów i prawidłowego dbania o higienę i zdrowie jamy ustnej.

Działanie na rzecz promocji zdrowia jest niezwykle istotnym aspektem tego zawodu, także poza gabinetem. Absolwentka tego kierunku może prowadzić warsztaty, wykłady i pokazy oraz podejmować inne formy szerzenia edukacji zdrowotnej m.in. w placówkach oświatowych - w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach.

Dla kogo jest ten kierunek?

W zawodzie higienistki stomatologicznej bardzo ważna jest sumienność i umiejętność skupienia uwagi, a także dobra organizacja pracy. Absolwentki kierunku posiadają podstawową wiedzę z zakresu anatomii, dążąc jednocześnie do zdobywania nowych umiejętności i rozszerzania swoich kwalifikacji.

Zawód higienistki stomatologicznej to doskonała propozycja dla osób chcących uzyskać średnie wykształcenie medyczne i tym samym posiadać uprawnienia do wykonywania m.in. wyżej wymienionych zabiegów. Uzyskanie kwalifikacji to także atrakcyjne możliwości zawodowe dla osób ceniących sobie bezpośredni kontakt z pacjentem oraz odnajdujących się w zadaniach z zakresu prowadzenia dokumentacji gabinetu oraz organizacji jego pracy.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Prywatne i publiczne gabinety dentystyczne
Laboratoria inżynierii dentystycznej
Instytucje zajmujące się ochroną zdrowia i działające w zakresie profilaktyki medycznej

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy higieny dentystycznej
Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych
Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej
Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną
Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia
Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
Znajomość zasad odkażania i konserwacji sprzętu
Przygotowanie pacjenta do zabiegu, umiejętność odpowiedzi na pytania związane z zabiegiem
Współpraca z lekarzem dentystą podczas zabiegu (podawanie narzędzi, lekarstw, udzielanie pierwszej pomocy)
Umiejętność wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem lekarza dentysty
Umiejętność rozpoznawania i rozróżniania typów leków stosowanych przy zabiegach i opisania ich działania
Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji u pacjenta
Znajomość zasad utylizacji odpadów medycznych
Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patofizjologii Znajomość słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
Umiejętność rozliczania zużytych wyrobów medycznych i leków
Znajomość programów komputerowych ułatwiających prowadzenie dokumentacji
Znajomość i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska
Prowadzenie działań prozdrowotnych z zakresu stomatologii
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek medyczny

Technik Dentystyczny

Zobacz

Kierunek medyczny

Asystentka stomatologiczna

Zobacz