Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Higienistka stomatologiczna

Pracuj w gabinecie stomatologicznym

Dla kogo jest ten kierunek?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że nie jest to praca polegająca wyłącznie na asystowaniu lekarzowi dentyście czy też szeroko pojętym utrzymywaniu gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy. Zgodnie z treścią kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji do zadań higienistki stomatologicznej (zawód występujący w klasyfikacji zawodów i specjalności pod kodem 325102) należy również m.in. diagnozowanie stanu jamy ustnej oraz wykonywanie pod nadzorem lekarza dentysty niektórych zabiegów z zakresu profilaktyki stomatologicznej i leczenia.

Profesjonalna higienistka odpowiada w związku z tym za przeprowadzanie takich zabiegów jak np.:
– skaling,
– fluoryzacja,
– lakowanie,
– piaskowanie zębów.

Może zajmować się ona również sporządzaniem wycisków oraz odlewaniem modeli orientacyjnych uzębienia, a także instruowaniem pacjentów z techniki mycia zębów i prawidłowego dbania o higienę i zdrowie jamy ustnej.

Działanie na rzecz promocji zdrowia jest niezwykle istotnym aspektem tego zawodu, także poza gabinetem. Absolwentka tego kierunku może prowadzić warsztaty, wykłady i pokazy oraz podejmować inne formy szerzenia edukacji zdrowotnej m.in. w placówkach oświatowych – w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach.

W zawodzie higienistki stomatologicznej bardzo ważna jest sumienność i umiejętność skupienia uwagi, a także dobra organizacja pracy. Absolwentki kierunku posiadają podstawową wiedzę z zakresu anatomii, dążąc jednocześnie do zdobywania nowych umiejętności i rozszerzania swoich kwalifikacji.

Zawód higienistki stomatologicznej to doskonała propozycja dla osób chcących uzyskać średnie wykształcenie medyczne i tym samym posiadać uprawnienia do wykonywania m.in. wyżej wymienionych zabiegów. Uzyskanie kwalifikacji to także atrakcyjne możliwości zawodowe dla osób ceniących sobie bezpośredni kontakt z pacjentem oraz odnajdujących się w zadaniach z zakresu prowadzenia dokumentacji gabinetu oraz organizacji jego pracy.

Co po uzyskaniu dyplomu?

Osoba z tytułem higienistki stomatologicznej jest niezbędnym członkiem personelu w każdym profesjonalnym gabinecie dentystycznym, dlatego też absolwentki tego kierunku z łatwością znajdą zatrudnienie w tej branży. Dwa lata nauki na tym kierunku zakończone uzyskaniem dyplomu pozwalają znaleźć pracę w różnego typu gabinetach dentystycznych, także tych, które specjalizują się w leczeniu ortodontycznym czy też stomatologii estetycznej. Zatrudnienia można szukać zarówno w prywatnych gabinetach oraz klinikach, jak również w państwowych jednostkach.

Wykwalifikowana higienistka może także założyć własną działalność gospodarczą, w ramach której prowadzić będzie szeroko rozumiane działania prozdrowotne z zakresu stomatologii, takie jak wykłady czy pokazy organizowane w szkołach, czy innego typu placówkach edukacyjnych. Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej, może ponadto podejmować współpracę jednocześnie z wieloma gabinetami dentystycznymi bądź innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą z higienistką stomatologiczną.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Prywatne i publiczne gabinety dentystyczne
 • Laboratoria inżynierii dentystycznej
 • Instytucje zajmujące się ochroną zdrowia i działające w zakresie profilaktyki medycznej
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Znajomość zasad odkażania i konserwacji sprzętu
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu, umiejętność odpowiedzi na pytania związane z zabiegiem
 • Współpraca z lekarzem dentystą podczas zabiegu (podawanie narzędzi, lekarstw, udzielanie pierwszej pomocy)
 • Umiejętność wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem lekarza dentysty
 • Umiejętność rozpoznawania i rozróżniania typów leków stosowanych przy zabiegach i opisania ich działania
 • Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji u pacjenta
 • Znajomość zasad utylizacji odpadów medycznych
 • Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patofizjologii
 • Znajomość słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • Umiejętność rozliczania zużytych wyrobów medycznych i leków
 • Znajomość programów komputerowych ułatwiających prowadzenie dokumentacji
 • Znajomość i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska
 • Prowadzenie działań prozdrowotnych z zakresu stomatologii
Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy higieny dentystycznej
 • Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych
 • Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej
 • Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
 • Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną
 • Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia
 • Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami
 • Język obcy zawodowy