Zarezerwuj miejsce ON-LINE
[:pl]

Asystent osoby niepełnosprawnej

Pomagaj innym

Dla kogo jest ten kierunek?

Aby nieść pomoc i realnie poprawić komfort życia osób z dysfunkcjami ruchu, upośledzeniem umysłowym czy też chorych leżących, nie trzeba kończyć medycyny. Niezwykle istotną rolę w życiu takich ludzi odgrywa bowiem asystent osób niepełnosprawnych, który towarzyszy im w sytuacjach dnia codziennego. To wsparcie, także psychiczne, jest często równie istotne dla kondycji psychofizycznej podopiecznych jak odpowiednia rehabilitacja lub inne formy leczenia.

Wykwalifikowany asystent osoby niepełnosprawnej opiekuje się pacjentami przewlekle chorymi lub zmagającymi się z różnymi wadami fizycznymi i innymi dysfunkcjami swojego organizmu. Pod jego skrzydła trafią podopieczni w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności. Chorzy mieszkający w swoich domach, jak również pacjenci domów opieki społecznej, hospicjów czy sanatoriów często wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności. Opiekun będący absolwentem tego kierunku pomaga im wykonując zbiegi pielęgnacyjne oraz czynności higieniczne, ubierając, podając posiłki, karmiąc oraz – jeśli pozwala na to stan zdrowia podopiecznego – wychodząc z nim na spacery bądź odwiedzając różne instytucje o charakterze kulturalnym. Wsparcie swoich podopiecznych może polegać również na pomocy w dotarciu do i z placówek służby zdrowia, umówionych zabiegów rehabilitacyjnych, a także sklepów i punktów usługowych, urzędów czy innych instytucji. W przypadku podopiecznych pozostających we własnym domu istotna będzie również pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Absolwent kierunku rozpoznaje potrzeby życiowe podopiecznych, pomaga im rozwiązywać problemy dnia codziennego i przede wszystkim motywuje oraz pomaga przezwyciężyć bariery fizyczne oraz psychologiczne w kontaktach międzyludzkich oraz innych aktywnościach. Asystent osoby niepełnosprawnej ma ponadto podstawową wiedzę medyczną, w tym z anatomii ludzkiego ciała.

Dodatkowym atutem wszystkich zainteresowanych tym kierunkiem będzie cierpliwość, opanowanie oraz komunikatywność.

Jakie kwalifikacje posiada absolwent?

Na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 – Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej. W kwalifikacji zawodów i specjalności do zawodu tego przypisany jest kod 341201.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec ostatniego II semestru.

Gdzie podjąć pracę po uzyskaniu dyplomu?

Absolwenci kierunku mają możliwość podjęcia pracy między innymi w państwowych i prywatnych domach opieki społecznej. Wykwalifikowany asystent osoby niepełnosprawnej może zostać zatrudniony także w zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, środowiskowych domach samopomocy, a także w sanatoriach oraz hospicjach. Poza tym zatrudnienie może znaleźć w różnego typu stowarzyszeniach, towarzystwach oraz fundacjach zrzeszających i/lub świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym. Asystent chcący pracować na co dzień z dziećmi i młodzieżą może odpowiedzieć ponadto na oferty pracy w placówkach edukacyjno-terapeutycznych czy też w szkołach prowadzących oddziały integracyjne.

Absolwent, który uzyskał kwalifikację K1 – Z.8., może także założyć własną działalność gospodarczą, w ramach której może świadczyć usługi dziennej lub całodobowej opieki domowej.

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • uczciwość,
 • odpowiedzialność,
 • werwa i witalność,
 • komunikatywność,
 • zdolności organizacyjne,
 • odporność na stres.
Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy pomocy społecznej
 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczowspierających osobie niepełnosprawnej
 • Wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego
 • Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
 • Język obcy zawodowy
Absolwent nauczy się m.in.:
 • udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • współtworzyć programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • diagnozować warunki życia i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier,
 • współpracować z mediami, ułatwiając poszukiwanie sponsorów w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • świadczyć opiekę w zakresie czynności higienicznych,
 • wspierać i motywować osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • zabiegów pielęgnacyjnych,
 • jak działają instytucje, które pomagają w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.
Będziesz mógł podjąć pracę w:
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych.
[:]