Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Asystent osoby niepełnosprawnej
pomagaj innym
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
1 rok nauki
Aby nieść pomoc i realnie poprawić komfort życia osób z dysfunkcjami ruchu, upośledzeniem umysłowym czy też chorych leżących, nie trzeba kończyć medycyny. Niezwykle istotną rolę w życiu takich ludzi odgrywa bowiem asystent osób niepełnosprawnych, który towarzyszy im w sytuacjach dnia codziennego. To wsparcie, także psychiczne, jest często równie istotne dla kondycji psychofizycznej podopiecznych jak odpowiednia rehabilitacja lub inne formy leczenia.

Zawodowa pomoc

Na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 - Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej. W kwalifikacji zawodów i specjalności do zawodu tego przypisany jest kod 341201. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec ostatniego II semestru.

Absolwenci kierunku mają możliwość podjęcia pracy między innymi w państwowych i prywatnych domach opieki społecznej. Wykwalifikowany asystent osoby niepełnosprawnej może zostać zatrudniony także w zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, środowiskowych domach samopomocy, a także w sanatoriach oraz hospicjach. Poza tym zatrudnienie może znaleźć w różnego typu stowarzyszeniach, towarzystwach oraz fundacjach zrzeszających i/lub świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym. Asystent chcący pracować na co dzień z dziećmi i młodzieżą może odpowiedzieć ponadto na oferty pracy w placówkach edukacyjno-terapeutycznych czy też w szkołach prowadzących oddziały integracyjne.

Absolwent, który uzyskał kwalifikację K1 - Z.8., może także założyć własną działalność gospodarczą, w ramach której może świadczyć usługi dziennej lub całodobowej opieki domowej.

Dla kogo jest ten kierunek?

Wykwalifikowany asystent osoby niepełnosprawnej opiekuje się pacjentami przewlekle chorymi lub zmagającymi się z różnymi wadami fizycznymi i innymi dysfunkcjami swojego organizmu. Pod jego skrzydła trafią podopieczni w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności. Chorzy mieszkający w swoich domach, jak również pacjenci domów opieki społecznej, hospicjów czy sanatoriów często wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności. Opiekun będący absolwentem tego kierunku pomaga im wykonując zbiegi pielęgnacyjne oraz czynności higieniczne, ubierając, podając posiłki, karmiąc oraz - jeśli pozwala na to stan zdrowia podopiecznego - wychodząc z nim na spacery bądź odwiedzając różne instytucje o charakterze kulturalnym. Wsparcie swoich podopiecznych może polegać również na pomocy w dotarciu do i z placówek służby zdrowia, umówionych zabiegów rehabilitacyjnych, a także sklepów i punktów usługowych, urzędów czy innych instytucji. W przypadku podopiecznych pozostających we własnym domu istotna będzie również pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Absolwent kierunku rozpoznaje potrzeby życiowe podopiecznych, pomaga im rozwiązywać problemy dnia codziennego i przede wszystkim motywuje oraz pomaga przezwyciężyć bariery fizyczne oraz psychologiczne w kontaktach międzyludzkich oraz innych aktywnościach. Asystent osoby niepełnosprawnej ma ponadto podstawową wiedzę medyczną, w tym z anatomii ludzkiego ciała.

Dodatkowym atutem wszystkich zainteresowanych tym kierunkiem będzie cierpliwość, opanowanie oraz komunikatywność.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Ośrodki pomocy społecznej
Ośrodki rehabilitacyjne

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy pomocy społecznej
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczowspierających osobie niepełnosprawnej
Wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego
Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej
Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier
Współpraca z mediami, ułatwianie poszukiwania sponsorów w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych
Świadczenie opieki w zakresie czynności higienicznych
Wsparcie i motywowanie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej
Zabiegi pielęgnacyjne
Jak działają instytucje, które pomagają w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Opiekunka dziecięca

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekunka środowiskowa

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun osoby starszej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun w domu pomocy społecznej

Zobacz

Kurs jednoroczny

Instruktor ds. terapii uzależnień

Zobacz

Kurs jednoroczny

Pomoc nauczyciela przedszkola

Zobacz

Kurs jednoroczny

Profesjonalna opiekunka dziecięca

Zobacz