Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Opiekunka środowiskowa

Pomagaj innym

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekunka środowiskowa kontaktuje się z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi lub tymi, które nie radzą sobie w życiu. Do zadań opiekunki należy odbywanie spotkań z takimi osobami i pomaganie im w codziennych obowiązkach. Wykwalifikowana opiekunka środowiskowa powinna mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną z przepisów prawa dotyczącą jej podopiecznych. Cierpliwość, życzliwość, zdolność do komunikacji oraz duża odporność na stres to cechy, jakimi powinna charakteryzować się odpowiedzialna opiekunka. Absolwent kierunku powinien znać podstawowe zagadnienia z organizacji gospodarstwa domowego oraz umieć przekazać tę wiedzę. Umiejętność słuchania i szybkiej, rzeczowej oceny sytuacji pomoże opiekunce w nawiązaniu dobrego kontaktu z osobami, którymi się opiekuje.

Na kierunku opiekunka środowiskowa w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 – Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec ostatniego II semestru.

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • cierpliwość,
 • wyrozumiałość,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • sumienność.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • organizować i sprawować opiekę nad osobami niesamodzielnymi,
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby,
 • dbać o bezpieczeństwo podopiecznego,
 • pomagać osobom niesamodzielnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • motywować takie osoby do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • inicjować pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • kontaktować się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych i rodzinnych,
 • prowadzić dokumentację pracy z podopiecznym,
 • zakładać i prowadzić własną działalność.
Będziesz mógł podjąć pracę w:
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • instytucjach udzielających pomocy,
 • jako osoba prywatna świadcząca usługi opiekuńcze.