Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Opiekunka środowiskowa

Pomagaj innym

Dla kogo jest ten kierunek?

Chęć niesienia pomocy innym może stać się podstawą wykonywanego zawodu. Praca w roli opiekunki środowiskowej to codzienna szansa na realną poprawę jakości życia osób o różnej kondycji psychofizycznej, w różnej sytuacji życiowej oraz materialnej. Opiekunka środowiskowa w ramach swoich obowiązków kontaktuje się bowiem z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi fizycznie i/lub intelektualnie, starszymi, samotnymi lub tymi, które z innych powodów nie radzą sobie samodzielnie w codziennym życiu i często nie mają wsparcia w najbliższych.

Do zadań wykwalifikowanej opiekunki środowiskowej należy przede wszystkim odbywanie spotkań z takimi osobami i pomaganie im w codziennych obowiązkach. W zależności od stopnia sprawności podopiecznego może ona wykonywać również przy nim różnego typu czynności pielęgnacyjne i higieniczne, takie jak pomoc w ubraniu się czy poranna toaleta. Poza tym może także w imieniu podopiecznego podejmować kontakt z różnymi instytucjami niezbędny do rozwiązania jego zdrowotnych, rodzinnych, materialnych czy też mieszkaniowych problemów. Istotnym aspektem jest także nieustanne motywowanie swoich podopiecznych do różnych aktywności – intelektualnych, jak i fizycznych oraz społecznych, a także, jeśli to możliwe, do zwiększania swojej samodzielności.

Absolwent tego kierunku posiada ponadto wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z przepisów prawa, które mogą dotyczyć sytuacji jego podopiecznych. Zna on również podstawowe zagadnienia z organizacji gospodarstwa domowego oraz umie przekazać tę wiedzę w przystępny sposób także osobom o obniżonej sprawności intelektualnej. Ze względu na bezpośrednią pracę z osobami potrzebującymi oraz ich rodzinami dodatkowym atutem będzie cierpliwość, życzliwość, zdolność do komunikacji oraz duża odporność na stres. Umiejętność słuchania i szybkiej, rzeczowej oceny sytuacji również mogą pomóc w nawiązaniu dobrego kontaktu z podopiecznymi i ich najbliższymi.

Jakie kwalifikacje zdobędziesz?

Na kierunku opiekunka środowiskowa w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 – Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych, a zawód ten w kwalifikacji zawodów i specjalizacji posiada kod 341204.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec ostatniego II semestru.

Jaka praca dla osób z dyplomem?

Na absolwentów tego kierunku czeka praca zarówno w różnego typu instytucjach i placówkach, jak również możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Wykwalifikowana opiekunka środowiskowa może otrzymać etat w ośrodkach pomocy społecznej, a także w placówkach takich jak ZOL, w tym w domach seniora czy też ośrodkach dla niewidomych i niesłyszących. Zdany egzamin umożliwia pracę w instytucjach publicznych, a także w prywatnych placówkach.

Podejmując pracę w ośrodku pomocy społecznej bądź prywatnej agencji zatrudniającej opiekunów środowiskowych, jak również otwierając własną działalność gospodarczą, uzyskanie kwalifikacji K1 – Z.5. pozwala świadczyć usługi w ramach dziennej lub całodobowej opieki domowej.

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • cierpliwość,
 • wyrozumiałość,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • sumienność.
Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy pomocy społecznej
 • Organizowanie prac opiekuńczych
 • Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
 • Wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
 • Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowe
 • Język obcy zawodowy
Absolwent nauczy się m.in.:
 • organizować i sprawować opiekę nad osobami niesamodzielnymi,
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby,
 • dbać o bezpieczeństwo podopiecznego,
 • pomagać osobom niesamodzielnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • motywować takie osoby do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • inicjować pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • kontaktować się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych i rodzinnych,
 • prowadzić dokumentację pracy z podopiecznym,
 • zakładać i prowadzić własną działalność.
Będziesz mógł podjąć pracę w:
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • instytucjach udzielających pomocy,
 • jako osoba prywatna świadcząca usługi opiekuńcze.