Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Opiekunka środowiskowa
pomagaj innym
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
1 rok nauki
Chęć niesienia pomocy innym może stać się podstawą wykonywanego zawodu. Praca w roli opiekunki środowiskowej to codzienna szansa na realną poprawę jakości życia osób o różnej kondycji psychofizycznej, w różnej sytuacji życiowej oraz materialnej. Opiekunka środowiskowa w ramach swoich obowiązków kontaktuje się bowiem z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi fizycznie i/lub intelektualnie, starszymi, samotnymi lub tymi, które z innych powodów nie radzą sobie samodzielnie w codziennym życiu i często nie mają wsparcia w najbliższych.

Zawodowa pomoc

Na kierunku opiekunka środowiskowa w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 - Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych, a zawód ten w kwalifikacji zawodów i specjalizacji posiada kod 341204.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec ostatniego II semestru.

Na absolwentów tego kierunku czeka praca zarówno w różnego typu instytucjach i placówkach, jak również możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Wykwalifikowana opiekunka środowiskowa może otrzymać etat w ośrodkach pomocy społecznej, a także w placówkach takich jak ZOL, w tym w domach seniora czy też ośrodkach dla niewidomych i niesłyszących. Zdany egzamin umożliwia pracę w instytucjach publicznych, a także w prywatnych placówkach.

Podejmując pracę w ośrodku pomocy społecznej bądź prywatnej agencji zatrudniającej opiekunów środowiskowych, jak również otwierając własną działalność gospodarczą, uzyskanie kwalifikacji K1 ? Z.5. pozwala świadczyć usługi w ramach dziennej lub całodobowej opieki domowej.

Dla kogo jest ten kierunek?

Do zadań wykwalifikowanej opiekunki środowiskowej należy przede wszystkim odbywanie spotkań z takimi osobami i pomaganie im w codziennych obowiązkach. W zależności od stopnia sprawności podopiecznego może ona wykonywać również przy nim różnego typu czynności pielęgnacyjne i higieniczne, takie jak pomoc w ubraniu się czy poranna toaleta. Poza tym może także w imieniu podopiecznego podejmować kontakt z różnymi instytucjami niezbędny do rozwiązania jego zdrowotnych, rodzinnych, materialnych czy też mieszkaniowych problemów. Istotnym aspektem jest także nieustanne motywowanie swoich podopiecznych do różnych aktywności - intelektualnych, jak i fizycznych oraz społecznych, a także, jeśli to możliwe, do zwiększania swojej samodzielności.

Absolwent tego kierunku posiada ponadto wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z przepisów prawa, które mogą dotyczyć sytuacji jego podopiecznych. Zna on również podstawowe zagadnienia z organizacji gospodarstwa domowego oraz umie przekazać tę wiedzę w przystępny sposób także osobom o obniżonej sprawności intelektualnej. Ze względu na bezpośrednią pracę z osobami potrzebującymi oraz ich rodzinami dodatkowym atutem będzie cierpliwość, życzliwość, zdolność do komunikacji oraz duża odporność na stres. Umiejętność słuchania i szybkiej, rzeczowej oceny sytuacji również mogą pomóc w nawiązaniu dobrego kontaktu z podopiecznymi i ich najbliższymi.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Ośrodki pomocy społecznej
Instytucje udzielające pomocy
Jako osoba prywatna świadcząca usługi opiekuńcze

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy pomocy społecznej
Organizowanie prac opiekuńczych
Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
Wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowe
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Organizacja i sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi
Rozpoznawanie i diagnoza potrzeb
Dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego
Pomoc osobom niesamodzielnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego
Motywowanie takich osób do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej
Inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego
Kontakt z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych i rodzinnych
Prowadzenie dokumentacji pracy z podopiecznym
Zakładanie i prowadzenie własnej działalności
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Opiekunka dziecięca

Zobacz

Kierunek zawodowy

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun osoby starszej

Zobacz

Kierunek zawodowy

Opiekun w domu pomocy społecznej

Zobacz

Kurs jednoroczny

Instruktor ds. terapii uzależnień

Zobacz

Kurs jednoroczny

Pomoc nauczyciela przedszkola

Zobacz

Kurs jednoroczny

Profesjonalna opiekunka dziecięca

Zobacz