Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Opiekunka środowiskowa

Pomagaj innym

Dla kogo jest ten kierunek?

Czas idzie naprzód i aktualnie opiekunka środowiskowa musi posiadać teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pełnienia roli osoby pierwszego kontaktu z ludźmi niepełnosprawnymi, samotnymi lub zwyczajnie nieradzącymi sobie w życiu codziennym.
Na kierunku opiekunka środowiskowa w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 – Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec II semestru.
Nauka trwa: 2 semestry

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • cierpliwość,
 • wyrozumiałość,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • sumienność.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • organizować i sprawować opiekę nad osobami niesamodzielnymi,
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby,
 • dbać o bezpieczeństwo podopiecznego,
 • pomagać osobom niesamodzielnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • motywować takie osoby do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • inicjować pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • kontaktować się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych i rodzinnych,
 • prowadzić dokumentację pracy z podopiecznym,
 • zakładać i prowadzić własną działalność.
Będziesz mógł podjąć pracę w:
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • instytucjach udzielających pomocy,
 • jako osoba prywatna świadcząca usługi opiekuńcze.