Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Technik archiwista
zostań specjalistą od dokumentacji
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
2 lata nauki
Osoby posługujące się tym tytułem znajdą zatrudnienie przede wszystkim w państwowych i zakładowych archiwach. Technik może zajmować się opracowywaniem oraz przechowywaniem dokumentacji w takich instytucjach jak Instytut Pamięci Narodowej oraz sądy, a także w kancelariach prawnych i notarialnych, szpitalach czy też bankach. Poza tym może podjąć pracę w prywatnych firmach zajmujących się profesjonalnym przechowywaniem dokumentów i akt dla różnego typu instytucji, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Zawodowa pomoc

Do jego obowiązków należeć będzie przede wszystkim gromadzenie dokumentacji, jej opracowywanie, klasyfikowanie i zabezpieczanie. Jednocześnie może on zajmować się zarówno dokumentacją aktową, techniczną czy też geodezyjno-kartograficzną w tradycyjnej, papierowej formie, jak również dokumentacją audiowizualną oraz na nośnikach elektronicznych. W celach zabezpieczania szczególnie wartościowych materiałów czy też katalogowania zbiorów jego zadaniem będzie także ich digitalizacja.

Rolą wykwalifikowanego technika archiwisty będzie również udostępnianie zasobów znajdujących się pod jego opieką, wykonywanie kwerend, wystawianie zaświadczeń i odpisów oraz tworzenie kopii zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Do jego zadań należeć będzie ponadto wdrożenie odpowiedniego postępowania w razie uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentacji bądź podjęcie niezbędnych działań związanych z zabezpieczeniem zasobów z likwidowanej jednostki organizacyjnej. Poza tym osoba wykonująca ten zawód będzie odpowiedzialna za sporządzanie oraz kontrolowanie prawidłowości sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz weryfikacja ich zgodności z przekazywanymi zasobami.

Absolwenci naszej szkoły na kierunku technik archiwista posiadają także niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi programów informatycznych i innych systemów wspomagających obieg i zarządzanie dokumentacją, a także ewidencję użytkowników korzystających z zasobów. Znają również metody popularyzacji gromadzonej w danej instytucji dokumentacji.

Dla kogo jest ten kierunek?

To bardzo odpowiedzialny zawód, którego celem jest zarówno stosowne zabezpieczenie i ewidencjonowanie zbiorów danej instytucji, przedsiębiorstwa bądź osoby prywatnej, jak również opracowywanie przechowywanej dokumentacji ułatwiające jej odnalezienie wszystkim zainteresowanym. Technik archiwista (kod zawodu: 441403) to osoba zajmująca się szeroko pojętą organizacją oraz prowadzeniem archiwum. Technik dysponuje stosowną wiedzą dotyczącą przepisów prawnych związanych z przechowywaniem różnego typu dokumentów i akt, prawa autorskiego, a także ochrony danych osobowych. Doskonale wie, w jakich warunkach i w jakiej formie powinny być składowane dokumenty w zależności od nośnika, a także przez jaki okres oraz kto może mieć do nich dostęp.

Wykwalifikowanego technika archiwistę wyróżnia ponadto umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy. Dodatkowym atutem cenionym przez potencjalnych pracodawców będzie dokładność, skrupulatność, a także dobra pamięć i umiejętność kojarzenia faktów.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Archiwa państwowe
Archiwa zakładowe
Archiwa instytucji takich jak kancelarie prawne i notarialne, sądy, szpitale, banki itd.
Firmy porządkujące i przechowujące akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy prowadzenia archiwum
Organizowanie archiwum
Prowadzenie archiwum
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
Język obcy zawodowy
Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjnokartograficznej
Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
Gromadzenie dokumentacji na informatycznych nośnikach danych

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Zakładanie archiwum i samodzielna organizacja pracy
Zgodne z zasadami gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego
Klasyfikowanie i kwalifikowanie zasobu archiwalnego
Udostępnianie dokumentów i przeprowadzanie kwerend archiwalnych
Zgodne z prawem wystawianie zaświadczeń, odpisów i tworzenie kopii
Opracowywanie zasobu archiwalnego i inwentarza książkowego
Znajomość i obsługa systemu komputerowego ułatwiającego klasyfikację i przechowywanie dokumentacji
Odpowiednie zabezpieczenie zasobu archiwalnego
Umiejętność odpowiedniego zarządzania zasobami archiwalnymi
Znajomość słownictwa w języku obcym z zakresu archiwistyki
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek zawodowy

Technik administracji

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik usług pocztowych i finansowych

Zobacz

Kurs jednoroczny

Asystent zarządu

Zobacz

Kurs jednoroczny

Rejestratorka medyczna

Zobacz

Kurs jednoroczny

Sekretarka medyczna

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. kadr i płac

Zobacz

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. rachunkowości i finansów

Zobacz

Kurs krótki

Fakturowanie z elementami obsługi programu komputerowego

Zobacz

Kurs krótki

Księgowość od podstaw

Zobacz

Kurs krótki

Kadry, płace, ZUS

Zobacz

Kurs krótki

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zobacz

Kurs krótki

Mała przedsiębiorczość (zakładanie firmy)

Zobacz