Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik archiwista

Zostań specjalistą od dokumentacji

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik archiwista to osoba zajmująca się prowadzeniem archiwum. Do jej obowiązków należy: gromadzenie dokumentacji, jej opracowywanie, klasyfikowanie i zabezpieczanie. Technik archiwista ma wiedzę dotyczącą przepisów prawnych związanych z przechowywaniem dokumentów. Wie, w jakich warunkach i w jakiej formie dokumenty powinny być składowane w archiwum, przez jaki okres oraz kto może mieć do nich dostęp.

Do jego zadań należy także udostępnianie zasobów archiwalnych, wystawianie zaświadczeń, odpisów czy tworzenie kopii zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Współcześni archiwiści zajmują się również obsługą programów informatycznych do obsługi archiwum. Archiwista powinien być osobą  zorganizowaną, dokładną, skrupulatną. Specjalista w tej dziedzinie musi mieć dobrą pamięć i umieć kojarzyć fakty. Umiejętność organizacji własnego stanowiska pracy to dodatkowy atut wymagany przez pracodawców.  Osoby posługujące się tym tytułem znajdą zatrudnienie w państwowych i zakładowych archiwach – na przykład w szpitalach i firmach zajmujących się przechowywaniem i opracowywaniem akt.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Archiwa państwowe
 • Archiwa zakładowe
 • Archiwa instytucji takich jak kancelarie prawne i notarialne, sądy, szpitale, banki itd.
 • Firmy porządkujące i przechowujące akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych
Przedmioty:
 • Podstawy archiwistyki
 • Metody prac w archiwum
 • Prawo archiwalne
 • Język obcy zawodowy w archiwistyce
 • Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych
 • Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Zakładanie archiwum i samodzielna organizacja pracy
 • Zgodne z zasadami gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego
 • Klasyfikowanie i kwalifikowanie zasobu archiwalnego
 • Udostępnianie dokumentów i przeprowadzanie kwerend archiwalnych
 • Zgodne z prawem wystawianie zaświadczeń, odpisów i tworzenie kopii
 • Opracowywanie zasobu archiwalnego i inwentarza książkowego
 • Znajomość i obsługa systemu komputerowego ułatwiającego klasyfikację i przechowywanie dokumentacji
 • Odpowiednie zabezpieczenie zasobu archiwalnego
 • Umiejętność odpowiedniego zarządzania zasobami archiwalnymi
 • Znajomość słownictwa w języku obcym z zakresu archiwistyki