Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Kurs jednoroczny

Sekretarka medyczna

sekretarka-m
Opis kursu

Placówki ochrony zdrowia to specyficzne miejsca pracy, które także od personelu niemedycznego wymagać będą wiedzy i umiejętności innych niż na podobnych stanowiskach w innych branżach. Nie inaczej jest właśnie w przypadku osób pracujących w sekretariacie medycznym, gdzie liczyć będzie się m.in. wiedza na temat finansowania usług oferowanych w danej placówce oraz posługiwania się dokumentacją stricte medyczną. Sekretarka w placówce ochrony zdrowia to bowiem osoba, która w odpowiedni sposób gromadzi, segreguje i udostępnia informacje o stanie zdrowia pacjenta, a także wprowadza dane do komputerowych baz danych, aby się nimi później posługiwać. Jest ona przy tym pierwszą osobą, z którą stykają się pacjenci, pośrednicząc często w kontakcie między nimi a lekarzami.

Jaką wiedzę i umiejętności zdobyć mogą absolwenci naszego rocznego kursu na sekretarkę medyczną?

Do wielu zadań osoby pracującej na takim stanowisku należy przede wszystkim rejestracja i obsługa pacjenta, który często okazuje się trudny w komunikacji. Poza tym sekretarka medyczna dokonuje również rozliczeń, wystawia rachunki i faktury, a także zajmuje się korespondencją danej placówki. Dlatego też w trakcie rocznego kursu w szkołach Pascal zaznajamiamy naszych słuchaczy z systemami informatycznymi wspomagającymi administrację w placówkach ochrony zdrowia, a także przekazujemy wiedzę na temat posługiwania się dokumentacją tworzoną i przetwarzaną w tego typu miejscach (w tym jej udostępniania i archiwizowania). Na naszych zajęciach poruszane są ponadto kwestie finansowania usług świadczonych w różnego typu placówkach ochrony zdrowia, a także omawiane są najważniejsze regulacje prawne przewidziane dla tej branży. Ponieważ w tego rodzaju pracy liczą się szczególnie kompetencje miękkie, tj.: właściwa komunikacja, opanowanie i dobra organizacja, staramy się w trakcie nauki rozwijać także tego rodzaju umiejętności. Kładziemy przy tym duży nacisk na etykę pracy oraz radzenie sobie w sytuacjach problematycznych.

Dodatkowym atutem naszego rocznego kuru jest ponadto nauka pierwszej pomocy, a także podstaw anatomii i najczęściej spotykanych stanów chorobowych. W kryzysowych sytuacjach wiedza ta powinna pozwolić naszym kursantom podjąć odpowiednie kroki, gdy do rejestracji zgłosi się pacjent potrzebujący pilnej pomocy.

Gdzie można szukać pracy po rocznym kursie na sekretarkę medyczną?

Opracowany przez nas kurs pozwala podjąć pracę w każdej placówce ochrony zdrowia – zarówno w prywatnych, jak i tych działających w oparciu o kontrakt z NFZ. Można więc aplikować na stanowisko sekretarki medycznej do szpitali, różnych ośrodków zdrowia czy prywatnych gabinetów lekarskich.


CZAS TRWANIA:
1 ROK

UZYSKANY DOKUMENT:
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU SZKOŁY PASCAL, ORAZ ZAŚWIADCZENIE ZGODNE ZE WZOREM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

TRYB NAUCZANIA:
ZAOCZNY

ZALICZENIE:
TAK
Plan nauczania

Przedmioty:

Regulacje prawne ochrony zdrowia
Podstawy anatomii i stany chorobowe
Finansowanie usług medycznych
Organizacja i komputeryzacja pracy sekretariatu medycznego
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej i ich archiwizacja
Rejestracja pacjenta
Obsługa trudnego pacjenta
Pierwsza pomoc
Etyka zawodowa

Wiedza i umiejętności po kursie**

Po tym kursie zdobędziesz:

umiejętności organizacji i komputeryzacji pracy sekretariatu medycznego
znajomość regulacji prawnych ochrony zdrowia
wiedzę na temat finansowania usług medycznych
umiejętności rejestracji i obsługi pacjenta
zdolności właściwego posługiwania się dokumentacją medyczną

Perspektywy pracy

Szpitale
Zakłady opieki zdrowotnej
Ośrodki zdrowia
Prywatne gabinety medyczne

ola kot

Szpitale
Zakłady opieki zdrowotnej
Ośrodki zdrowia
Prywatne gabinety medyczne
Ośrodki zdrowia

Zarezerwuj miejsce
Kurs standardowy
175
miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatna w 10 ratach).
Zapisz się ✓
Najkorzystniejsza opcja
Dla aktywnego słuchacza szkoły PASCAL
131
miesięcznie
(płatna w 10 ratach).
Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.
Zapisz się ✓
Kurs standardowy
158
miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa).
Zapisz się ✓
Podobne kursy
Technik usług kosmetycznych
0

Szczegóły >