Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Kurs jednoroczny

Rejestratorka medyczna

zdjecie-naglowek
Opis kursu

To w dużej mierze właśnie od jej pracy i zaangażowania uzależnione jest prawidłowe funkcjonowanie różnego typu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rejestratorka medyczna to bowiem osoba, która jako pierwsza ma kontakt z pacjentem – umawia wizyty z lekarzem, pomaga wybrać odpowiedniego specjalistę czy też prowadzi zapisy na badania specjalistyczne. Jest odpowiedzialna za rzetelny przepływ informacji między lekarzami i innymi specjalistami zatrudnionymi w danej placówce medycznej a rejestracją, co ma bezpośredni wpływ na sprawność w zakresie świadczenia oferowanych tam usług. Poza tym to ona w pierwszej kolejności odpowiada na pytania pacjentów dotyczące zarówno działalności samego gabinetu, szpitala bądź poradni czy też grafiku poszczególnych lekarzy i innych specjalistów, jak również wystawionych skierowań, recept czy innych tematów związanych z profilem działalności jednostki, w której jest zatrudniona.

Czego uczymy naszych słuchaczy na jednorocznych kursach na rejestratorkę medyczną?

Przygotowany przez nas program kształcenia obejmuje przede wszystkim przygotowanie do przyjmowania zgłoszeń dzwoniących pacjentów, jak również tych, którzy osobiście odwiedzają daną placówkę. Poza tym przekazujemy niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej. Rejestratorka po naszym kursie nie będzie mieć w związku z tym problemów z uzupełnianiem baz danych w systemach informatycznych, a także kartotek w formie papierowej. W trakcie dwóch semestrów nauki zdobywa również podstawową wiedzę z zakresu rozliczania oraz ewidencjonowania usług świadczonych w jej miejscu pracy.

Dzięki zajęciom z podstaw psychologii oraz komunikacji interpersonalnej z pacjentem i personelem, absolwenci kursu na rejestratorkę medyczną będą potrafili skutecznie komunikować się w swojej przyszłej pracy. Odpowiednia postawa wobec pacjentów, a także współpracowników to klucz nie tylko do przyjaznej atmosfery w danej placówce, lecz także do kształtowania pozytywnego wizerunku całej jednostki bądź marki w przypadku prywatnych gabinetów bądź poradni.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie po jednorocznym kursie na rejestratorkę medyczną?

Nasz kurs przygotowany jest dla osób interesujących się pracą w ochronie zdrowia, dobrze zorganizowanych oraz sumiennych, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych. Zdobyta w jego trakcie wiedza oraz rozwinięte w tym czasie kompetencje pozwalają zarówno na samodzielnie prowadzenie zapisów czy rozliczanie usług w prywatnych gabinetach, klinikach oraz ośrodkach leczniczych, jak również podjęcie pracy jako rejestratorka medyczna w jednostkach z sektora publicznego, takich jak szpitale, poradnie przyszpitalne czy przychodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.


CZAS TRWANIA:
1 ROK

UZYSKANY DOKUMENT:
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU SZKOŁY PASCAL, ORAZ ZAŚWIADCZENIE ZGODNE ZE WZOREM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

TRYB NAUCZANIA:
ZAOCZNY

ZALICZENIE:
TAK
Plan nauczania

Przedmioty:

Podstawy prawa w służbie zdrowia
Organizacja pracy w rejestracji medycznej
Obsługa pacjenta
Obsługa komputera i urządzeń biurowych w rejestracji medycznej
Sposoby prowadzenia dokumentacji medycznej
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej i ich archiwizacja
Pierwsza pomoc
Etyka zawodowa

Wiedza i umiejętności po kursie**

Po tym kursie zdobędziesz:

umiejętności przyjmowania zgłoszeń pacjentów i umawianie terminów świadczenia usług zdrowotnych
wiedzę na temat prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów za pomocą odpowiednich narzędzi
umiejętności udzielania informacji o świadczonych usługach medycznych
znajomość zasad rozliczania i ewidencjonowania usług medycznych
zdolność skutecznej komunikacji z osobami objętymi opieką zdrowotną

Perspektywy pracy

Szpitale
Przychodnie
Ośrodki zdrowia
Centra medyczne
Prywatne gabinety medyczne
Prywatne kliniki

ola kot

Szpitale
Przychodnie
Ośrodki zdrowia
Centra medyczne
Prywatne gabinety medyczne
Prywatne kliniki

Zarezerwuj miejsce
Kurs standardowy
164
miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatna w 10 ratach).
Zapisz się ✓
Najkorzystniejsza opcja
Dla aktywnego słuchacza szkoły PASCAL
123
miesięcznie
(płatna w 10 ratach).
Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.
Zapisz się ✓
Kurs standardowy
148
miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa).
Zapisz się ✓
Podobne kursy
Technik usług kosmetycznych
0

Szczegóły >
Podobne kursy
Technik usług kosmetycznych
0

Szczegóły >