Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Zawody deficytowe, czyli najbardziej poszukiwane profesje na rynku pracy

Każdy absolwent, bez względu na to, jaką szkołę właśnie ukończył, chciałby po zakończeniu edukacji znaleźć pracę na wymarzonym stanowisku. To właśnie ten cel przyświeca nam przecież w trakcie kolejnych lat nauki i z myślą właśnie tej o konkretnej profesji wybieramy taki a nie inny kierunek kształcenia. Nic więc dziwnego, że wiele osób przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie swojej edukacji na etapie szkoły średniej lub policealnej zastanawia się, które zawody są tymi najbardziej pożądanymi na rynku pracy.

Czym są zawody deficytowe?

To tak naprawdę nic innego jak te profesje, w których na rynku brakuje dużej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Często brakuje ich pomimo atrakcyjnego wynagrodzenia czy też szerokich możliwości rozwoju na danym stanowisku. W większości przypadków zawodami deficytowymi są jednak profesje, które odstraszają potencjalnych zainteresowanych nienormowanym czasem pracy bądź trudnymi warunkami.

Zawody deficytowe w Polsce

Nasz rodzimy rynek pracy zmaga się w dużej mierze z brakiem wykwalifikowanych fachowców w branży transportowej czy też budowlanej. Poza tym w Polsce wciąż odnotowuje się zbyt mało takich specjalistów jak fryzjerzy, kucharze oraz mechanicy samochodowi. W ostatnim roku z badań statystycznych wynika, że w naszym kraju do zawodów deficytowych zaliczyć można ponad 30 różnych profesji! Do grupy tej zalicza się też wiele zawodów z branży medycznej, o czym niestety większość z nas może przekonać się na własnej skórze bądź z obserwacji najbliższego otoczenia. Warto mieć też jednak na uwadze, że obecnie na polskim rynku pracy jedynym kierunkiem kształcenia, który tak naprawdę generuje zbyt dużą liczbę absolwentów, jest ekonomia. Poza tym większość zawodów deficytowych nie wymaga wcale wieloletniej nauki ani posiadania wykształcenia wyższego. Najbardziej pożądane profesje to dziś najczęściej te, do których stosowną wiedzę i umiejętności zdobędziemy uczęszczając do szkoły policealnej.

Najbardziej poszukiwane profesje w branży medycznej

Na szczególną uwagę wymaga w tym temacie branża medyczna, która wielu osobom może kojarzyć się przede wszystkim z brakami wśród lekarzy oraz pielęgniarek, tj. profesji, które wymagają wielu lat kształcenia. I owszem, specjalistów na tych stanowiskach również w Polsce wciąż jest zbyt mało. Ponieważ jednak od wielu lat zmagamy się w całej Europie z problemem starzenia się społeczeństw, a jednocześnie przybywa osób z problemami zdrowotnymi także w tzw. wieku produkcyjnym, pracodawcy wciąż poszukują osób na takie stanowiska jak:

Poza tym w branży tej obserwuje się stale wysokie zapotrzebowanie na asystentki stomatologiczne, techników sterylizacji medycznej czy chociażby rejestratorki medyczne. Pamiętajmy przy tym jednocześnie, że wszystkie powyższe kierunki kształcenia to kierunki jednoroczne lub dwuletnie, które obejmuje oferta szkół policealnych takich jak np. szkoły dla dorosłych Pascal.