Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Wykształcenie po szkole policealnej. Jaki tytuł daje studium?

Zależy Ci na zdobyciu kwalifikacji w konkretnym zawodzie? Chcesz uczyć się w szkole policealnej, ale nie wiesz, jaki tytuł i wykształcenie uzyskasz po jej ukończeniu? Wiele osób ma wątpliwości w tym zakresie rozważając możliwości po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum, czy nawet chcąc przebranżowić się po studiach wyższych. Poniżej wyjaśniamy, czym jest szkoła policealna i jakie daje ona wykształcenie oraz tytuł.

Szkoła policealna – jaki to rodzaj placówki?

Często określa się ją również jako studium policealne, a po reformie systemu edukacji z 2017 roku należy ona do kategorii szkół ponadpodstawowych (przed reformą: ponadgimnazjalnych). Jest to jednocześnie placówka oświatowa, do której uczęszczać mogą wyłącznie osoby posiadające już wykształcenie średnie, tj. są absolwentami przynajmniej liceum ogólnokształcącego bądź technikum. Od kandydatów nie wymaga się jednak posiadania matury. Jest to więc doskonała propozycja także dla tych osób, które ukończyły liceum lub technikum, lecz z różnych względów nie przystąpiły one do egzaminu maturalnego w ogóle, nie zdały go lub uzyskały świadectwo dojrzałości, jednak wyniki nie pozwoliły na dostanie się na wybrane studia (np. przez zbyt dużą liczbę chętnych z podobnymi wynikami).

Szkoła policealna pozwala w maksymalnie 2,5 roku zdobyć kwalifikacje w konkretnym zawodzie. Najczęściej są to jednocześnie te zawody, na które w danym czasie występuje realne zapotrzebowanie na rynku pracy. Co równie istotne, słuchacze mogą jeszcze w trakcie procesu kształcenia lub na jego koniec podejść do egzaminów zawodowych. Po ich zdaniu absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Jakie wykształcenie ma absolwent szkoły policealnej?

Jako że należy ona do kategorii szkół ponadpodstawowych, jej absolwenci swoje wykształcenie dalej mogą określać jako średnie – mimo tego, że posiadali takowe już przy zapisywaniu się do studium. Dodatkowo dla wielu osób mylące może być przede wszystkim to, że w trakcie bądź na koniec nauki zdaje się egzamin zawodowy. Mogłoby to sugerować więc, że będąc absolwentem uzyskuje się wykształcenie zasadnicze zawodowe. Otrzymują je jednak wyłącznie te osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową. W błąd może wprowadzać ponadto samo określenie “studium”, które mogłoby sugerować możliwość uzyskania wykształcenia wyższego. Ten rodzaj wykształcenia określa jednak wyłącznie absolwentów uczelni wyższych.

Jaki tytuł otrzymuje absolwent szkoły policealnej?

I choć rodzaj wykształcenia po jej ukończeniu w zasadzie nie ulegnie zmianie, a absolwenci studium w dalszym ciągu mogą określać je jako średnie, kluczowa w tym przypadku jest możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz tytuł, którym można zacząć się wtedy posługiwać.

Jeżeli słuchacz studium w trakcie nauki zda wszystkie egzaminy zawodowe przewidziane w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, otrzyma tytuł technika, specjalisty bądź równoważny na poziomie ISCED 4. Tytuł ten potwierdzony stosownym dyplomem świadczy o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, a także swego rodzaju doświadczeniu zawodowym, które zdobywa się na zajęciach praktycznych oraz w trakcie obowiązkowych praktyk.

Dlaczego warto ukończyć studium?

Rozważając zapisanie się do jednej ze szkół policealnych Pascal warto mieć na uwadze przede wszystkim to, że po jej ukończeniu można uzyskać tytuł technika w konkretnym zawodzie oraz dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne. Co więcej, niezbędne do rozpoczęcia pracy w wybranej profesji kwalifikacje uzyskać można już po minimum dwóch, a maksymalnie po pięciu semestrach nauki! To stosunkowo krótki okres, po którym można stać się atrakcyjnym pracownikiem dla potencjalnych pracodawców z interesującej nas branży. Poza tym warto pamiętać, że obecnie na rynku pracy cenione są coraz częściej przede wszystkim konkretne umiejętności oraz doświadczenie, a nie rodzaj wykształcenia, które nie zawsze świadczy o realnych kwalifikacjach.