Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Kto może zostać agentem celnym? Jakie wymagania po uwolnieniu zawodu?

Jednym z głównych obowiązków agenta celnego jest reprezentacja podmiotu, dla którego pracuje, przed urzędami: skarbowym i celnym. Dlatego jest to po pierwsze praca dla ludzi, którzy dobrze czują się w kontaktach z urzędami. Bo jak wiadomo wiele osób na myśl o załatwianiu spraw urzędowych, nie ma najlepszego samopoczucia. A po drugie, w zawodzie tym przydaje się skrupulatność, dociekliwość i opanowanie.

W sierpniu 2014 roku weszły w życie przepisy, które uwolniły część zawodów, w tym agenta celnego. Obecnie może nim zostać praktycznie każdy, kto chce podążać tą ścieżką zawodową. Jak zostać agentem celnym?

Bez egzaminów

Deregulacja zawodów miała na celu otworzenie drzwi do różnych profesji dla młodych ludzi i osób, które poszukują nowej ścieżki zawodowej. Obecnie, by wykonywać zawód agenta celnego, nie ma egzaminów przed komisją powołaną przez Ministra Finansów. O wpis na listę agentów celnych Ministerstwa Finansów mogą starać się osoby, które ukończyły studia kierunkowe, kurs bądź posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych.

Agentem celnym nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe bądź przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu, papierami wartościowymi, gospodarczemu.

Jak zostać agentem celnym?

Aby wykonywać ten zawód, niezbędna jest wiedza z wielu obszarów, przede wszystkim prawo UE, polityka celna, obrót towarami za granicą, podatki w obrocie towarami za granicą. Do pracy w tym zawodzie przygotowuje roczny kurs w Pascalu. Plan nauczania obejmuje wymienione powyżej zagadnienia, a także logistykę, prowadzenie dokumentacji, transport międzynarodowy, spedycję, Kodeks postępowania administracyjnego. A także komunikację interpersonalną, która w tym zawodzie bardzo się przydaje.

Kurs agenta celnego w Pascalu kompleksowo przygotowuje do wykonywania tego zawodu. I nie kończy się egzaminem. Za to otrzymasz certyfikat potwierdzający kwalifikacje oraz zaświadczenie zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauka odbywa się w trybie zaocznym. Kurs skierowany jest nie tylko do osób, które chcą pracować w zawodzie agenta celnego, ale również do tych, które już pracują, ale nie mają kierunkowego wykształcenia. Na kursie uzupełnisz wiedzę i poukładasz w spójną całość.

Szerokie perspektywy pracy, dobre zarobki

Specjaliści od międzynarodowego obrotu towarami niezbędni są w agencjach celnych. Zatrudnienie znajdują w izbach celnych, firmach logistycznych, spedycyjnych, kurierskich. Kolejne miejsca to agencje obsługi portów lotniczych, morskich, rzecznych- potrzebni są wszędzie tam, gdzie ludzie przekraczają granicę. I są to również terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe. Praca jest bardzo ciekawa, nie narzeka się w niej na nudę. Daje też mnóstwo satysfakcji. Przy tym jest to zawód, który zapewnia dobre zarobki. Średnie wynagrodzenie na tym stanowisku to ponad 3600 zł netto. Agenci celni najczęściej zatrudniani są na umowę o pracę, co daje poczucie stabilizacji zawodowej.

W zawodzie nie przeważa żadna płeć, jest to propozycja atrakcyjnej drogi zawodowej i dla mężczyzn, i kobiet.

Źródło:

https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-agent-celny