Czym jest szkoła policealna?

W Polsce posiadając wykształcenie średnie mamy różne możliwości, by kształcić się dalej, a co za tym idzie, zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania w przyszłości wybranego przez siebie zawodu. [...]