Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Formy zatrudnienia – jaka może być dla Ciebie najkorzystniejsza?

Freelancer, etatowiec czy przedsiębiorca- w której widzisz się roli? Zatrudnienie na umowę o pracę to płatny urlop i opieka nad dzieckiem, ale B2B to elastyczny czas pracy i brak szefa nad głową. Wśród rozwiązań pośrednich jest umowa zlecenie i umowa o dzieło. Jakie korzyści płyną z poszczególnych form zatrudnienia?

Umowa o pracę

Pracę na podstawie umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy. Każdego miesiąca pracodawca przelewa na konto pracownika widniejącą na umowie kwotę. Daje to poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Co warto o niej wiedzieć?

 • Umowa na okres próbny może być zawarta na czas od 1 do 3 miesięcy.
 • Po 33  miesiącach pracy na umowę o pracę na czas określony bądź 3 umowach, pracownik musi otrzymać umowę na czas nieokreślony.
 • Płatny urlop: 20 dni- staż pracy do 10 lat, 26 dni dla pozostałych.
 • Gwarantowana minimalna krajowa przy pełnym etacie.

Umowa o pracę chroni przed nagłą utratą źródła dochodu. Okres wypowiedzenia od 2 tygodni do 3 miesięcy.

Umowa zlecenie

Umowę zlecenie regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Pozostawia ona większą swobodę w porównaniu z umową o pracę, pod względem czasu pracy i miejsca pracy. Tego typu umowa może być zawarta pomiędzy osobami fizycznymi oraz prawnymi.

Najważniejsze cechy umowy zlecenie:

 • duża swoboda w ustalaniu jej treści,
 • może być wypowiedziana w trybie natychmiastowym,
 • dowolność dotycząca terminu płatności,
 • gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 19,70 zł brutto za godzinę, co netto daje 13,91 zł),
 • czas pracy nie jest wliczany do stażu pracy.

W przypadku tej umowy, warto negocjować ze zleceniodawcą opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe i płatny urlop. Zaletą tej umowy są niskie składki ZUS.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to jeszcze większa swoboda w działaniu niż umowa zlecenie i może być bardziej korzystna pod względem dochodów niż umowa o pracę. Natomiast nie jest pozbawiona wad.

Co warto o niej widzieć?

 • Dotyczy wykonania konkretnego dzieła.
 • Regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Składki ZUS nie są odprowadzane (poza umową zawartą ze swoim pracownikiem).

Decydując się na pracę w oparciu o umowę o dzieło, konieczne może być samodzielne zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego.

B2B jednoosobowa działalność

Rejestracja firmy jest prosta i szybka. Działalność można rozliczać wybierając skalę podatkową (17% do drugiego progu podatkowego), podatek liniowy bądź ryczałt. Co się opłaca?

 • Podatek liniowy: 19% bez względu na wysokość dochodu. Opłaca się przy kwocie dochodu nie niższej niż 100 tys. zł rocznie.
 • Ryczałt: od 2 do 17% w zależności od rodzaju działalności. Opłaca się przy niskich kosztach.

Umowa B2B nie daje takich przywilejów jak umowa o pracę, ale jednocześnie jest większa swoboda działania.

B2B Spółka

Choć panuje przekonanie, że spółka to przynajmniej dwóch wspólników, to jest możliwość prowadzenia jednoosobowej spółki z o.o.

Korzyści ze spółki z o.o. (jednoosobowa):

 • samodzielne podejmowanie decyzji,
 • odpowiedzialność za zobowiązania do wysokości wniesionego wkładu,
 • zwiększenie zaufania klientów.

Prowadzenie firmy zarejestrowanej jako spółka z o.o. wcale nie jest skomplikowane, gdy pozna się już zasady funkcjonowania spółek.

Porównanie form zatrudnienia

Rodzaj współpracyUmowa o pracęUmowa zlecenie (zleceniobiorca nie jest związany ze zleceniodawcą umową o pracę)Umowa o dzieło (zleceniobiorca nie jest związany ze zleceniodawcą umową o pracę)B2B- JDGB2B- Spółka z o.o. jednoosobowa
Płatny urlopTak (20 -26 dni).Można negocjować ze zleceniodawcą.Nie.Nie.Nie.
ChoroboweTak.Dobrowolne.Nie.Dobrowolne.Dobrowolne.
Emerytalne, rentoweTak.Tak.Nie.Tak.Tak.
ZdrowotneTak.Tak.Nie.Tak.Tak.
Podatek12%.12%.12%.Skala podatkowa- 12% (do drugiego progu), podatek liniowy- 19%, ryczałt- 2-17%.19%- stawka podstawowa, 9% stawka obniżona.

Każda z form współpracy ma swoje zalety i wady. To, która forma współpracy jest najbardziej korzystna, zależy od rodzaju pracy, sytuacji życiowej, charakteru i potrzeb człowieka.

toy-war-ships-and-submarinetechnik-farmaceutyczny