Zarezerwuj miejsce ON-LINE

FAQ

czyli najczęściej zadawane pytania
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, WYBIERZ MIASTO i skontaktuj się z oddziałem.
Jakie uprawnienia posiada szkoła PASCAL?

Szkoła PASCAL posiada uprawienia szkoły publicznej.

Czy liczba miejsc w szkole jest ograniczona?

Ilość miejsc w szkole jest ograniczona, a o przyjęciu do niej decyduje data zgłoszenia.

Czy w procesie rekrutacji są jakieś ograniczenia wiekowe?

Szkoła PASCAL jest szkołą dla dorosłych, zatem w procesie rekrutacji mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub ukończą go w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. Nie ma za to górnej granicy wiekowej.

W jaki sposób mogę zapisać się do szkoły?

Do szkoły trzeba zapisać się osobiście. Można jednak zarezerwować wcześniej miejsce, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej. KLIKNIJ

Jakie dokumenty należy złożyć, aby zapisać się do liceum ogólnokształcącego?

By zapisać się do trzyletniego liceum ogólnokształcącego należy złożyć: świadectwo ukończenia gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej – oryginał lub odpis, trzy zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie), a także przedstawić dokument tożsamości.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby zapisać się do dwuletniej szkoły policealnej?

By zapisać się do dwuletniej szkoły policealnej należy złożyć: świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis, dwa zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie), a także przedstawić dokument tożsamości. Nie musisz mieć matury!

Czy można zapisać się do szkoły policealnej nie mając matury?

Tak, wymagane jest jedynie ukończenie szkoły średniej.

Jakie opłaty należy uiścić, zapisując się do liceum lub szkoły policealnej?

W szkole PASCAL opłaty są uzależnione od wybranego kierunku. Szczegółowe informacje o opłatach, uzyskasz w oddziale.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Ile trwa nauka w liceum ogólnokształcącym?

Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lub 4 lata.

Ile trwa nauka w szkole policealnej?

Nauka w szkole policealnej trwa od 1 do 2 lat w zależności od kierunku.

Jaką frekwencję muszę mieć, aby zostać promowanym na następny semestr?

Trzeba mieć minimum 50% obecności z każdego przedmiotu, aby uzyskać promocję na kolejny semestr. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia słuchacz zostaje nieklasyfikowany wraz z końcem semestru.

Jakie wykształcenie uzyskam po szkole policealnej oraz liceum?

Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz może przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymuje tytuł technika. W momencie ukończenia liceum słuchacz uzyskuje wykształcenie średnie oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Gdzie znajdę informacje dotyczące planu zajęć?

Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Czy mogę wypożyczyć świadectwo podczas trwania nauki?

Tak, lecz należy w jego miejsce pozostawić w sekretariacie odpis potwierdzający zgodność z oryginałem.

Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS-u, WKU, MOPS, GOPS i innych instytucji?

Tak, szkoła wydaje takie zaświadczenia słuchaczom.

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej i wydajemy zaświadczenia do wszystkich instytucji.

Czy szkoła wydaje legitymacje i do jakich zniżek one uprawniają?

Tak, szkoła wydaje legitymacje, które uprawniają do zniżek na PKP (do 24. roku życia)*, ZKM (do 24. roku życia) oraz w wielu innych miejscach, z którymi szkoła współpracuje (szczegóły na stronie internetowej).
*http://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/Ulgi%20ustawowe/Ulgi-ustawowe-05-03-2015.pdf

Kiedy mogę otrzymać legitymację oraz zaświadczenie?

Zaświadczenie można otrzymać już w momencie złożenia kompletu dokumentów, natomiast legitymacje zostają wydane po rozpoczęciu semestru.

Czy ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie?

Tak, ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Czy inna osoba lub ktoś bliski może odebrać za mnie dokumenty?

Tak, ale musi posiadać pisemne upoważnienie napisane przez zainteresowaną osobę.