Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik masażysta egzamin- jak zdać?

Autor: PASCAL
Kluczem do otrzymania pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego jest odpowiednie przygotowanie. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte podczas nauki mają istotny wpływ na pewność siebie.

Egzamin zawodowy organizowany jest przez jednostkę zewnętrzną. Jest nią Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wszystko po to, by egzamin był obiektywny, a przystępujący do niego mieli równe szanse. Egzamin zawodowy technika masażysty składa się z dwóch etapów: teorii i praktyki. Jak wyglądają te etapy od środka?

Technik masażysta testy- jak przebiega egzamin teoretyczny?

Dużym udogodnieniem jest zdawanie testu w formie elektronicznej. Dlaczego? Można zmienić odpowiedź, jeśli uznasz, że pierwotnie zaznaczona jest niewłaściwa. W formie papierowej takie błędy powodują zamieszanie. Kolejna kwestia to oznaczenie pytań. W kolorze zielonym pytania, na które udzielono odpowiedzi, a w kolorze czerwonym zadania, które czekają na rozwiązanie. To pewność, że niczego nie pominiesz.

Najważniejsze informacje dotyczące egzaminu teoretycznego technika masażysty:

  • czas trwania: 60 minut,
  • ilość pytań: 40,
  • pytania zamknięte,
  • prawidłowa jedna odpowiedź
  • wynik pozytywny: 50% (20 zadań rozwiązanych poprawnie).

Pozostały czas oraz liczba pytań, na które udzielono odpowiedzi wyświetlają się po prawej stronie.

Technik masażysta egzamin praktyczny

Zadania praktyczne dotyczą usługi, wyrobu bądź też dokumentacji. Przykładowo, zdający musi przygotować stanowisko oraz pacjenta do masażu, wykonać zabieg, zlecić ćwiczenia do wykonywania w domu, wypełnić kartę pacjenta. Konieczne jest też omówienie przeciwwskazań do masażu oraz charakterystyka struktur anatomicznych, których on dotyczy.

Na zapoznanie się z zadaniem oraz stanowiskiem egzaminacyjnym zdający ma 10 min. Ten czas nie wlicza się do czasu egzaminacyjnego, który wynosi minimum 120 min, a maksimum 240 min. Egzamin zawodowy technika masażysty w części praktycznej uznany zostanie za zaliczony, jeśli egzaminowany zdobędzie 75% możliwych do uzyskania punktów.

Jak przygotować się do egzaminu praktycznego?

Ucz się z nami w wolnym czasie włączając kanał Pascala na YouTube. Pokazujemy etapami jak przygotować stanowisko i pacjenta oraz jak prawidłowo wykonywać masaże różnych partii ciała. Poniższy film prezentuje masaż klasyczny pasma biodrowo-piszczelowego oraz bocznej strony stawu kolanowego kończyny dolnej prawej.

Podczas egzaminu praktycznego wiele zależy od zachowania właściwej kolejności wykonywania zadań. Na filmach prezentujemy, jak krok po kroku powinno wyglądać wykonanie zadania egzaminacyjnego, poniżej masaż klasyczny mięśni obręczy barkowej prawej i stawu ramiennego prawego.

Każda czynność: przygotowanie stanowiska pracy, pacjenta, zakończenie zabiegu powinny być sygnalizowane podniesieniem ręki. Poza tym zadania egzaminacyjne wiążą się z prawidłowym skompletowaniem produktów niezbędnych do masażu, czyli co powinno znaleźć się na stoliku zabiegowym? Obejrzyj poniższe wideo, a dowiesz się również jak przeprowadzić masaż mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych strony lewej oraz prawej.

W trakcie egzaminu istotne znacznie ma również ergonomia pracy i przestrzeganie zasad BHP. Dobór właściwych technik masażu i środków. Więcej praktycznych wskazówek w kolejnym filmie, na którym zobaczysz jak prawidłowo wykonać masaż strony dłoniowej prawej ręki, stawu nadgarstkowego prawego oraz strony przedniej przedramienia prawego.

Zachęcamy do ćwiczeń z naszymi filmami instruktażowymi. Im więcej powtórzeń wykonasz, tym większe prawdopodobieństwo, że na egzaminie praktycznym nie pominiesz żadnego etapu.