Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Co to jest terapia zajęciowa i kto z niej korzysta?

Terapia zajęciowa mieści w sobie różne odmiany rehabilitacji pacjenta na poziomie motoryki, intelektu i psychiki. Sprzyja poszerzaniu umiejętności oraz zrozumieniu emocji. W zależności od potrzeb pacjenta, zajęcia przybierają formę aktywności fizycznej, artystycznej, społecznej bądź też formę relaksacji, kontaktu z naturą albo sztuką.

Celem terapii zajęciowej jest poprawa funkcjonowania pacjenta w różnych przestrzeniach życia oraz integracja ciała i ducha. Jak wygląda proces rehabilitacji i dla kogo warsztaty terapii zajęciowej są organizowane?

Warsztaty terapii zajęciowej- co to jest?

Terapia zajęciowa najczęściej ma charakter grupowy. W przypadku pacjentów wymagających indywidualnej rehabilitacji, organizowane są zajęcia specjalnie dla nich. Przybiera ona różne formy:

  • ergoterapia- są to różnego rodzaju prace (np. krawiectwo, ogrodnictwo),
  • arteterapia- oparta jest m.in.: na ruchu (taniec), pracach plastycznych (rysunek), czytaniu (np. bajki terapeutyczne dla dzieci),
  • socjoterapia- praca w grupie z wykorzystaniem takich metod jak: odgrywanie ról oraz burza mózgów,
  • ludoterapia- leczenie zabawą (najczęściej stosowana wśród najmłodszych),
  • estetoterapia- oparta jest na kontakcie z naturą i otoczeniem (np. spacer po lesie, brzegiem morza, odwiedzenie galerii sztuki).

Terapia zajęciowa może mieć również formę relaksacyjną, dzięki czemu obniża poziom stresu a tym samym napięcie u uczestnika. Sprzyja wyciszeniu i poprawie samopoczucia. Często w tym celu stosowana jest muzykoterapia.

Terapia zajęciowa- dla kogo?

Terapia zajęciowa znajduje szerokie zastosowanie w przypadku różnych niepełnosprawności, ale nie tylko. Skierowana jest do osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz chorych psychicznie. Ponadto, stosowana jest wśród osób uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem (bądź wykluczonych), niedostosowanych społecznie. Warsztaty terapii zajęciowej skierowane są do wszystkich, którzy kwalifikują się na zajęcia bez względu na wiek.

W większości miast funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej. Aby można było w nich uczestniczyć, najczęściej wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem udziału w terapii zajęciowej. W zależności od specjalizacji placówki, stawiają one dodatkowe wymagania, jak na przykład wiek powyżej 16 lat. Zajęcia w warsztatach mają różną formę, łączą pracę, zajęcia  ruchowe i relaksację.

Papercut head with jigsaw puzzle pieces inside. Mental health problems, psychology, memory, logic, thinking process, solution, mental illness concept

Jaki jest cel terapii zajęciowej?

Przygotowanie do samodzielnego życia to jeden z głównych celów terapii zajęciowej. Samodzielność jest tu rozumiana jako umiejętność zadbania o siebie, wykonywania prostej pracy zarobkowej i prostych prac domowych. Poza tym, terapia zajęciowa ma na celu uaktywnienie pacjenta pod względem społecznym, by był aktywnym członkiem rodziny, lokalnego środowiska, by radził sobie w kontaktach międzyludzkich.

Dzięki wielopłaszczyznowemu podejściu do pacjenta terapie zajęciowe są skutecznym narzędziem aktywizowania pacjenta.