Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Studia bez matury – czy to możliwe?

Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Czasem też po prostu samo życie mocno rewiduje nasze plany. Warto jednak pamiętać, że niezdany egzamin dojrzałości wcale nie przekreśla Twoich możliwości pod kątem edukacji policealnej (czy też kontynuacji nauki po technikum). Jakie opcje mają obecnie osoby, które w ogóle nie podchodziły do egzaminu lub z różnych względów nie udało im się jej zdać? W poniższym artykule zastanawiamy się, czy studia bez matury są w ogóle możliwe. Przedstawiamy również dostępne aktualnie alternatywy. Wartościowa szkoła bez matury nie jest wcale ani żadnym mitem ani edukacyjnym jednorożcem.

Studia bez matury a ustawa regulująca kwestie szkolnictwa wyższego w Polsce

Art. 69 ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 roku stawia sprawę jasno. W Polsce na studia, bez względu na tryb kształcenia, nie może zostać przyjęta osoba bez matury bądź innego dokumentu uznanego w naszym kraju za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej. Jeśli więc zależy Ci na dostaniu się na studia pierwszego stopnia, tzw. licencjackie lub inżynierskie, bądź jednolite magisterskie, nie masz innego wyboru, jak zrobić wszystko, by podejść do egzaminu dojrzałości (w ogóle bądź ponownie) i go zdać. W międzyczasie nie musisz jednak siedzieć z założonymi rękoma bądź jedynie powtarzać materiał maturalny. Istnieją bowiem uczelnie oraz szkoły policealne, w których można kształcić się dalej bez matury.

Jednocześnie warto również podkreślić, że bez matury (z wybranych przedmiotów!) na studia mogą iść osoby, które uzyskały tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, a także laureaci konkursów wojewódzkich lub ponadwojewódzkich. Jeśli jednak nie należysz do tej grupy, pamiętaj, że to nie koniec świata – nic straconego!

Foundation year – przepustka na studia?

Jedną z możliwości, także na niektórych uczelniach w Polsce, jest kontynuacja nauki na tzw. “roku zerowym”. Program, a także korzyści z edukacji na “roku zerowym” uzależnione są stricte od danej szkoły wyższej. Przykładowo w Wielkiej Brytanii absolwent “foundation year” może studiować wybrany przez siebie kierunek już bez poprawiania wyników egzaminu maturalnego (choć sam egzamin musi być zdany). W Holandii, USA i w kilku innych krajach odbycie “roku zerowego” również pozwala stać się automatycznie studentem danego uniwersytetu. W Polsce, przede wszystkim w niektórych prywatnych szkołach wyższych, także wygląda to podobnie. Co więcej, część z nich traktują “rok zerowy” nawet jako podstawę do zaliczenia pierwszego roku studiów, choć specjaliści ostrzegają jednocześnie, że nie jest to zgodne z polskim prawem.

Aby nie mieć poczucia, że rok do kolejnego podejścia do egzaminu dojrzałości był rokiem straconym, możesz również uczestniczyć w wybranych kursach prowadzonych przez szkoły wyższe jako tzw. wolny słuchacz. Na koniec takich kursów możesz również otrzymać dyplom lub certyfikat. Niekiedy za udział w kursach w charakterze wolnego słuchacza trzeba jednak wnieść różnej wysokości opłaty.

Uzyskanie tytułu bez matury – czy to naprawdę możliwe?

Tak! W Polsce nie będzie to jednak tytuł licencjata, inżyniera lub magistra, które można zdobyć wyłącznie kończąc studia. Niemniej, bez matury możesz już nawet w dwa semestry uzyskać interesujący Cię tytuł zawodowy, który w wielu branżach w zupełności wystarczy do znalezienia pracy w tym konkretnym zawodzie. Maksymalny czas trwania nauki nie przekracza jednak z reguły 2,5 roku. Możesz więc rozpocząć karierę zawodową w interesującej Cię branży często dużo szybciej niż na niejednych studiach. Co w takim razie musisz zrobić, żeby możliwie szybko wejść na rynek pracy, zdobywać doświadczenie i często całkiem nieźle zarabiać?
Aby uzyskać tytuł zawodowy bez matury, musisz podjąć naukę w szkole policealnej, a następnie zdać stosowne egzaminy państwowe.

Czy szkoła policealna jest dla wszystkich?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, aby kształcić się w szkole policealnej, nie jest konieczne zdanie egzaminu dojrzałości. Jedynym warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego, a to w Polsce jest możliwe po ukończeniu liceum ogólnokształcącego lub technikum. Jeśli zależy Ci na tym, aby zdobyć konkretne kwalifikacje, szkoły policealne, bez matury czy z nią, przyjmą Cię z otwartymi ramionami.

Wybrane kierunki, na których można kształcić się w szkołach policealnych

Oferta szkół policealnych dla osób bez matury jest naprawdę imponująca. W Pascal kształcimy naszych słuchaczy na naprawdę różnych kierunkach. Nasi słuchacze mogą bowiem uzyskać zarówno tytuł technika BHP, administracji lub archiwisty, jak również zdobyć kwalifikacje w takich zawodach, jak np. florysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca bądź opiekunka środowiskowa. Wśród prowadzonych przez nas kierunków dostępny jest także technik optyk oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia. Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników mają więc w naszych szkołach policealnych naprawdę szerokie perspektywy i to bez matury.

Kierunki medyczne bez matury? TAK!

Żeby pracować w ochronie zdrowia lub szeroko pojętej branży medycznej, naprawdę nie trzeba ukończyć studiów. Co więcej, w szkole policealnej bez matury już nawet po roku nauki będziesz posiadać tytuł zawodowy pozwalający rozpocząć pracę na interesującym Cię stanowisku! Studia nie są Ci więc potrzebne, żeby zdobyć kwalifikacje do wykonywania takich zawodów, jak np. technik farmaceutyczny, protetyk słuchu, technik dentystyczny czy technik ortopeda. Poza tym w szkole policealnej Pascal możemy przygotować Cię do egzaminów państwowych na opiekuna medycznego, technika sterylizacji medycznej, terapeutę zajęciowego, a także asystentkę lub higienistkę stomatologiczną. W ramach edukacji policealnej możesz u nas zdobyć także tytuł technika masażysty bądź podologa. To naprawdę wiele interesujących i perspektywicznych zawodów, do których wykonywania nie potrzebujesz studiów.

Jeśli niedługo kończysz liceum ogólnokształcące, pamiętaj, że Twoim kolejnym wyborem wcale nie muszą być studia! Bez matury, po technikum także możesz kształcić się dalej lub w innym kierunku! W szkołach policealnych Pascal pomożemy Ci zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy!

raz wakajki raz nauka