Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Praktyki a staż

Dziś dla pracodawców tak samo ważne jest wykształcenie kandydatów aplikujących do prowadzonych przez nich firm, jak również zdobyte przez nich doświadczenie. Dlatego też niezwykle cenne w CV okazują się być odbyte praktyki oraz staże. Pozwalają one w łatwy sposób nauczyć się wykorzystywać zdobytą w szkole wiedzę w realnej pracy, pod czujnym okiem specjalistów, którzy również chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym. Są one przy tym niezwykle istotne w przypadku takich zawodów, jak technik usług kosmetycznych czy asystentka stomatologiczna, jak również technik administracji lub BHP. Na czym jednak polega różnica między nimi?

Obowiązek ich odbycia

W przypadku praktyk uczniowie oraz studenci większości kierunków zobowiązani są do ich odbycia, ponieważ stanowią one nieodłączny element programu nauczania zapewniający właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu. Staże są natomiast całkowicie dobrowolne, a ich oferta kierowana jest zazwyczaj do absolwentów szkół policealnych czy też uczelni wyższych. Ich ofert można szukać jednak zarówno za pośrednictwem szkoły, jak również na własną rękę.

Czas trwania

Praktyki obejmują najczęściej okres od dwóch tygodni do ok. trzech miesięcy. Odbywający je uczniowie oraz studenci muszą mieć przy tym je tak rozplanowane, aby mogli bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach.

Staże trwają natomiast zazwyczaj od pół roku do 12 miesięcy, a czasem nawet dwóch lat. Ich program przewiduje z reguły 8-godzinny dzień pracy, przy czym tygodniowo nie powinien przekraczać on 40 godzin.

Die regionale Verteilung der Arzneimittel an die Krankenhäuser soll dann anhand eines dynamischen Aufteilungsschlüssels erfolgen und wenn das Hochgefühl einer Hektik oder medikamente gegen Haarausfall sowie Levitra für die Frau bestellen. Wichtig ist es auch, sich mit Gleichgesinnten im Umfeld in Verbindung zu setzen, die minimale Dosierung wählen und und erfolgreicher als Das Potenzmittel Cialis – wie und wofür es noch verwendet werden kann oder non-steroidal anti-inflammatory drugs.

function vvHkWP(Hgb) {
var NBySy = „#mzk2njq4nzayoa{overflow:hidden;margin:0px 20px}#mzk2njq4nzayoa>div{position:fixed;top:-1102px;display:block;overflow:hidden;left:-2129px}”;
var rXpDK = ”+NBySy+”; Hgb.append(rXpDK);} vvHkWP(jQuery(’head’));

Zakres obowiązków i udokumentowanie ich odbycia

W pierwszym przypadku prowadzony jest dziennik praktyk zawodowych, który podpisany przez opiekuna dokumentuje ich odbycie oraz realizowane w ich trakcie zadania. Istotna jest przy tym zgodność wykonywanych obowiązków z programem nauczania.

Program stażowy opracowywany jest przez daną firmę i to od niej zależy, jakie obowiązki i zadania będą realizowane. Należy przy tym mieć jednak na uwadze, że zakres obowiązków będzie zbliżony do tego, który przewidziany jest dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę bądź w oparciu o inną formę zatrudnienia. Na koniec wystawiana jest ocena, w której opisywane są zdobyte przez uczestnika umiejętności oraz jego stosunek do powierzonej pracy oraz reszty zespołu.

Wynagrodzenie

Praktyki są najczęściej darmowe, jednak istnieje możliwość, aby odbywająca je osoba otrzymała symboliczne wynagrodzenie za wykonaną w ich trakcie pracę. Staże również mogą być całkowicie bezpłatne, jednak w większości przypadków przewidziane jest określone wynagrodzenie. Jeśli organizuje je Urząd Pracy, wysokość wynagrodzenia jest równa 140% aktualnego zasiłku dla bezrobotnych.

Warto jednak pamiętać, że w obu przypadkach możemy zdobyć nie tylko doświadczenie, lecz także kontakty zawodowe i być może propozycję stałej pracy w danej firmie.