Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Najczęściej wybierane zawody w Polsce

Analizując podania kandydatów chcących uczyć się w naszych szkołach policealnych czy na kierunkach jednorocznych, zauważamy pewną prawidłowość. Osoby chcące rozwijać z nami swoje kwalifikacje są świadome sytuacji na rynku. Dokonując wyboru kierunku dalszego kształcenia się najczęściej wybierają te zawody, które są obecnie najbardziej pożądane na rynku pracy – w Polsce brakuje specjalistów z danej profesji bądź zapotrzebowanie na nich nie osłabnie w najbliższym czasie, a nawet może jeszcze wzrosnąć. Czy wybory naszych uczniów pokrywają się z trendami odnotowywanymi w całym kraju?

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE ZAWODY W POLSCE

W zakresie kształcenia zawodowego wybory naszych uczniów w większości odzwierciedlają sytuację w całym kraju. Obecnie najczęściej wybierane są zawody, które rzeczywiście mają szansę zapewnić w przyszłości pewne zatrudnienie. Które profesje są więc najpopularniejsze?

1. Praca w biurze/urzędzie

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się zawody polegające głównie na pracy umysłowej, do których zalicza się m.in. technik administracji czy też technik archiwista.

2. Branża medyczna

Ponieważ Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na swoje zdrowie, chętniej uprawiają sporty, ale i jednocześnie coraz częściej wymagają profesjonalnej pomocy medycznej, nie słabnie popularność takich profesji jak technik ortopeda, asystentka oraz higienistka stomatologiczna, technik masażysta czy też biomasażysta.

Wiele osób wybiera także pracę rejestratorki medycznej.

3. Opieka

Ze względu na to, że społeczeństwo w całej Europie starzeje się, coraz większą popularnością cieszą się zawody związane z opieką nad seniorami. Pokrewne zawody skupiające się na potrzebach osób z różnymi dysfunkcjami czy też po prostu osób samotnych, także należą do tych, które najchętniej wybierają młodzi Polacy. W tej branży są to więc takie profesje jak:
– opiekun osób starszych,
– opiekunki środowiskowe,
– asystenci osób niepełnosprawnych.

Dokonując wyboru kierunku kształcenia zawodowego naprawdę warto brać po uwagę zarówno swoje zainteresowania i predyspozycje, jak również potrzeby rynku.