Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Pedagogika alternatywna a tradycyjna w szkołach i przedszkolach

Chcąc pracować z dziećmi, szczególnie w oświacie, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jakie dostępne są obecnie w Polsce ścieżki edukacji. Już na etapie przedszkola dzieci mogą bowiem uczęszczać nie tylko do tradycyjnych, lecz także tzw. alternatywnych placówek prowadzonych zgodnie z różnymi nurtami pedagogicznymi. Podejmując więc pracę również jako np. pomoc nauczyciela przedszkolnego powinniśmy mieć świadomość tego, czym różnią się poszczególne nurty. Pozwoli to nam podjąć decyzję, w którym kierunku chcemy realizować się zawodowo.

Placówki waldorfskie

Celem przedszkoli oraz szkół prowadzonych zgodnie z myślą Rudofla Steiner jest podążanie za indywidualnymi potrzebami dziecka. Nauczyciele skupiają się przy tym na rozwoju ciekawości, wyobraźni i kreatywności podopiecznych oraz nauce praktycznych umiejętności.

Pedagogika Montessori

Metody Marii Montessori bazują na samodzielności dzieci oraz poznawaniu świata wszystkimi zmysłami. Nauczyciele dopasowują też program do aktualnych możliwości i zainteresowań podopiecznych.

Przedszkola i szkoły demokratyczne

Ten model nauczania ma być odbiciem demokracji jako ustroju państwowego. W tego typu placówkach to uczniowie odpowiadają więc za swoją edukację, będąc na równi z nauczycielem, który ma jedynie wspierać ich w zdobywaniu nowej wiedzy.

Poza przedszkolami i szkołami tradycyjnymi oraz trzema powyższymi alternatywnymi nurtami w Polsce prowadzone są także placówki daltońskie oparte na systemie Heleny Parkhurs, placówki leśne stawiające przede wszystkim na kontakt z naturą oraz placówki prowadzone zgodnie z pedagogiką Freineta. Dodatkowo rodzice mogą zdecydować się kształcić dzieci w ramach tzw. edukacji domowej lub unschoolingu.

Papercut head with jigsaw puzzle pieces inside. Mental health problems, psychology, memory, logic, thinking process, solution, mental illness concept

Porównując ze sobą pedagogikę tradycyjną i alternatywną warto mieć na uwadze, że w zasadzie każda placówka będzie inna i dużo zależy głównie od pracującej w niej kadry nauczycielskiej. Najbardziej znaczące różnice zauważymy jednak w programie i metodach nauczania, a także w zakresie organizacji pracy oraz środowiska, w którym kształcą się maluchy.