Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Gra w statki z szefem – czyli wszystko o L4…

Pamiętasz grę, która polegała na rysowaniu kwadratowych statków i zgadywaniu na którym polu przeciwnik miał jedno-/ dwó-/ trzy- lub cztero- masztowca, aby je wszystkie zatopić i wygrać. W pracy też możesz zagrać i wziąć przysłowiowe L4 czyli zwolnienie lekarskie w przypadku niezdolności do pracy

Zwolnienie lekarskie jak sama nazwa mówi musi zostać wystawione przez lekarza, który stwierdza czasową niezdolność do wykonywania obowiązków – daje usprawiedliwienie. Pomimo, iż są uściślone zasady dotyczące go, to i tak wiele osób ma wątpliwości i nie wie do końca na jakiej zasadzie to działa. Niżej omówimy najważniejsze kwestie, tak abyś wszystko wiedział.

Kiedy zgłosić pracodawcy, że będziesz na chorobowym? Przed rozpoczęciem pracy. Nawet jeśli jeszcze jesteś przed wizytą u lekarza.

Kiedy przysługuje pracownikowi „chorobowe”? Kiedy ogólny stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie obowiązków (np.: przeziębienie, złamanie, operacja, zabieg).

Czy trzeba osobiście zanieść zwolnienie pracodawcy? Nie, od 1 grudnia 2018 roku weszły e-zwolnienia czyli elektroniczne L4 wystawiane przez lekarza, które szef oraz ZUS widzi w systemie PUE od razu po wizycie. Jeżeli pracodawca nie ma PUE wówczas należy dostarczyć wersję papierową wydrukowaną przez lekarza i opatrzoną jego pieczątką do pracodawcy w terminie do 7 dni od dnia wystawienia dokumentu. Możesz zobaczyć swoje e-zwolnienie poprzez IKP (Internetowe Konto Pacjenta)

Czy mogę zrezygnować z chorobowego? Nie, pracownik wysłany na zwolnienie ma obowiązek przestrzegać zasad zaleconych przez lekarza.

Czy firma może mnie skontrolować? Tak, pracodawca ma prawo skontrolować czy jego pracownik faktycznie przebywa w domu podczas trwania zwolnienia.

Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz? Lekarz może wystawić do 3 dni poprzedzających badanie (ale nie musi).

Jakie wynagrodzenie w przypadku chorobowego? Jest on regulowany poprzez kodeks pracy, który mówi, że pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Wypłaty różnią się od przyczyn zwolnienia.

Przyczyna zwolnieniaWynagrodzenie
Choroba lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną80% wynagrodzenia
Ciąża100% wynagrodzenia (przez maksymalnie 270 dni)
Wypadek podczas drogi do lub z pracy100% wynagrodzenia
Poddanie się badaniom dla dawców lub pobraniu komórek, tkanek i narządów100% wynagrodzenia
Zwolnienie na dziecko/dla rodzica80% wynagrodzenia
Po 50 roku życia80% wynagrodzenia przez 14 dni, następnie zasiłek chorobowy od ZUS

Czy przysługuje zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie? Tak jeżeli opłacasz dobrowolną składkę chorobową nieprzerwalnie co najmniej 90dni.

Co jeśli moje dziecko jest chore? Przysługuje Ci zwolnienie dla rodzica. Może z niego skorzystać każdy rodzic pracujący na umowę o pracę lub umowę zlecenie z opłacaną dobrowolną składką chorobową. Pamiętaj, że przysługują Ci również 2 dni 100% płatnego urlopu na „zdrowe” dziecko. Zwolnienie na dziecko należy się również w przypadku np.: zamknięcia placówki szkolnej. Co mogę robić podczas zwolnienia? Uwarunkowane jest to kodem który został wpisany przez lekarza.

KodCo można robić?
1Chory musi pozostać w domu i nie powinien z niego wychodzić. Wyjątek stanowi wizyta lekarska lub podstawowe zakupy spożywcze jeżeli nikt nie może ich zrobić za niego.
2Chory może chodzić – ten kod preferuje większość, zwłaszcza jeżeli chodzi przeziębienie lub inne lekkie choroby, które uniemożliwiają pracę, ponieważ teoretycznie nie „nakazuje” pracownikowi bezwzględnego pozostawania w domu. Należy jednak pamiętać, że głównym celem L4 jest powrót do zdrowia więc pracownik powinien robić tylko te rzeczy które nie przeszkodzą mu w tym. Więc wszelkiego rodzaju wycieczki nie są zjawiskiem pożądanym. Generalne porządki w domu, zakupy w markecie budowlanym też nie są spójne z kuracją (chyba, że w mieszkaniu miała miejsce awaria którą trzeba niezwłocznie naprawić).

Czego absolutnie nie mogę robić podczas zwolnienia?

  • Podjąć pracę u innego pracodawcy.
  • Podróżować.
  • Remontować domu.
  • Wychodzić z domu w celach rozrywkowych.

Źródło:

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1576/zwolnienie-lekarskie-najwazniejsze-informacje

https://pacjent.gov.pl/e-zwolnienie

https://www.gowork.pl/poradnik/3/prawo-pracy/czego-nie-wolno-robic-na-zwolnieniu-lekarskim/

Job recruitment interviewbusinessman