Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Głogów- miasto z przeszło tysiącletnią tradycją

Głogów to jedno z najstarszych miast na mapie Polski. Dba o kultywowanie tradycji i otaczanie się historią. Odbudowywane, poddane renowacji są nie tylko zabytki, dzięki czemu wyróżnia się ono na tle okolicy i całego kraju. Łączy nowoczesność z zabytkowymi budowlami. Bo od trzech dekad trwa odbudowa Starego Miasta, czyli historycznej dzielnicy, z której po II wojnie światowej cegłę z rozbieranych budynków transportowano choćby do Warszawy w celu odbudowy stolicy.

Obecnie Głogów liczy ponad 67 tys. mieszkańców, którzy wykazują się dużą przedsiębiorczością. W mieście zarejestrowanych jest około 7 tys. działalności, a najbardziej znanym podmiotem gospodarczym jest Huta Miedzi Głogów. Działa od 1967 roku i daje zatrudnienie ¼ aktywnych zawodowo głogowian. A jeśli chodzi o edukację, to miasto ma swoją szkołę wyższą oraz kilka szkół policealnych.

File:Głogów-widok z wieży ratuszowej.JPG
Twórca: MARTYNA  udostępnione na licencji Creative Commons

Na lewym brzegu Odry

Według części hipotez osada w obszarze obecnego miasta istniała już w II wieku naszej ery. Natomiast założycielami grodu głogowskiego byli Dziadoszanie- miało to miejsce w X wieku. W kolejnych wiekach przez Głogów przebiegały szlaki handlowe i stanowił ochronę przed najazdami, miał duże znaczenie militarne. W XVII wieku Austriacy wznieśli tu twierdzę, którą później rozbudowały Prusy.

Głogów jest miastem na prawach powiatu, położonym na zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim. To jego położenie powodowało, że odgrywał istotną rolę w dziejach. Jest jednym z tym punktów na mapie Polski, gdzie poczujesz ducha przodków. Choć miasto zostało zniszczone w trakcie II wojny światowej, to wielu miejscom udało się już przywrócić świetność. Poza historycznymi miejscami, w Głogowie nie brakuje terenów zielonych. Parki, lasy, otoczenie Odry i liczne pomniki przyrody sprawiają, że miasto jest chętnie odwiedzane przez turystów.

File:Głogów - Ratusz (zetem).jpg
Twórca: Zetem udostępnione na licencji Creative Commons

Druga co do wysokości wieża ratuszowa w Polsce

Sercem Głogowa jest rynek, który wciąż zaskakuje mieszkańców i archeologów, o czym świadczy odkrycie sukiennic sprzed dekady. Stare Miasto jest pieczołowicie odbudowywane tak, by zachować ślady historii i tradycji. Jest to unikalne podejście do projektowania, odbudowy, rozbudowy w skali kraju.

Obecnie, tak jak w przeszłości, centralnym punktem rynku jest ratusz. I jego wieża, na której znajduje się taras widokowy. Nadaje z niej również radio Elka. Rynek wypełniają trzy i czterokondygnacyjne kamienice, ze stromymi dachami, w pastelowych odcieniach. Zabytkowy układ urbanistyczny miasta uzupełniają odbudowane bądź w trakcie prac ważne z historycznego punktu widzenia miejsca. Są nimi między innymi: Zamek Książąt Głogowskich, Kościół Św. Mikołaja, Teatr Miejski.

File:"2 zetem" Głogów - Ratusz.jpg
Twórca: Zetem udostępnione na licencji Creative Commons

Edukacja w Głogowie – darmowa szkoła policealna

Przy jednej z głównych ulic Głogowa, Al. Wolności 2, mieści się Szkoła Policealna Pascal. Znajduje się w odległości około 450 m od ratusza, czyli praktycznie w samym sercu miasta. Mieszkańcy miasta to osoby bardzo przedsiębiorcze, a szkoła Pascal idealnie wpisuje się z ofertą edukacyjną w ich potrzeby. Kształci w różnych kierunkach, podpowiadając pomysły na biznes. W ofercie kierunki medyczne, związane z opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Poza tym kursy: bukieciarstwo, biomasaż, animator zabaw, dietetyka, wizaż i stylizacja.

Oferta kształcenia obejmuje także liceum dla dorosłych. Szkoła wydaje wszystkie niezbędne zaświadczenia do urzędów oraz legitymację.