Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Jakie wykształcenie uzyskam po szkole policealnej oraz liceum?

 w

Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz może przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymuje tytuł technika. W momencie ukończenia liceum słuchacz uzyskuje wykształcenie średnie oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Najnowsze wpisy