Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Jaką frekwencję muszę mieć, aby zostać promowanym na następny semestr?

 w

Trzeba mieć minimum 50% obecności z każdego przedmiotu, aby uzyskać promocję na kolejny semestr. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia słuchacz zostaje nieklasyfikowany wraz z końcem semestru.

Najnowsze wpisy