Zarezerwuj miejsce ON-LINE

[:pl]Jaką frekwencję muszę mieć, aby zostać promowanym na następny semestr?[:ua]Якою має бути відвідуваність, аби тебе було переведено на наступний семестр?[:en]What attendance is needed to be promoted for the next semester?[:]

 w
[:pl]Trzeba mieć minimum 50% obecności z każdego przedmiotu, aby uzyskać promocję na kolejny semestr. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia słuchacz zostaje nieklasyfikowany wraz z końcem semestru.[:ua]Щоб Вас перевели на наступний семестр, потрібно відвідати принаймні 50% занять з кожного предмету. У разі нез’явлення на заняття слухач не атестується в кінці семестру.[:en]You need to have a minimum of 50% attendance on each subject to get promotion for the next semester. In case of non-attendance, the student is not classified at the end of the semester.[:]
Najnowsze wpisy