Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Kurs jednoroczny

Instruktor ds. terapii uzależnień

konkurs-1
Opis kursu

Nie masz wykształcenia medycznego bądź wyższego z zakresu psychologii, pedagogiki czy też resocjalizacji, lecz chcesz aktywnie pomagać innym uwalniać się od ich nałogów? A może właśnie jesteś już po tego typu kierunku i chcesz poszerzyć swoją wiedzę oraz zaznajomić się z metodyką pracy z ludźmi z różnego typu nałogami bez konieczności rozpoczynania kolejnych studiów? Opracowany przez nas jednoroczny kurs na instruktora terapii uzależnień umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wspierania osób walczących z nałogami.

Jaką wiedzą i umiejętnościami dysponuje instruktor terapii uzależnień po kursie jednorocznym?

Pod kierunkiem specjalisty z tej dziedziny wspiera on proces reedukacji oraz resocjalizacji osób zmagających się zarówno z alkoholizmem, narkomanią czy lekomanią, jak również palaczy chcących uwolnić się od nałogu. Instruktor terapii uzależnień bierze tym samym udział w planowaniu oraz prowadzeniu procesu leczenia, a także rekonwalescencji. Poza tym zakres powierzonych mu obowiązków może również obejmować edukację prozdrowotną, w tym popularyzowanie prowadzenia życia bez nałogów. Program naszego kursu jednorocznego obejmuje w związku z tym m.in. tematykę psychicznych oraz społecznych uwarunkowań i konsekwencji nałogów czy też najważniejsze informacje z zakresu interwencji kryzysowych. Omawiane są również strategie oraz metodyka pracy w przypadku leczenia indywidualnego, a także w większych grupach.

Perspektywy zatrudnienia dla osób po jednorocznym kursie dla instruktorów terapii uzależnień

Praca z osobami chcącymi zwalczyć swoje nałogi to niezwykła odpowiedzialność, lecz może sprawiać jednocześnie ogrom satysfakcji. Wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie naszego kursu mogą wspomóc drogę zawodową poprzez działalność na rzecz profilaktyki oraz uświadamiania innych osób w zakresie tego problemu społecznego. Poza tym pracy można szukać nie tylko w różnych stowarzyszeniach i fundacjach, lecz także w jednostkach prowadzących grupy wsparcia czy w poradniach.

Zagadnienia pogłębione w trakcie naszego kursu ułatwią podejście do egzaminu zewnętrznego i uzyskanie certyfikatu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po ukończeniu specjalnego szkolenia można również uzyskać certyfikat wydawany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W ten sposób mając wykształcenie średnie można podjąć pracę w zawodzie Instruktora terapii uzależnień w placówkach leczniczych oraz zarejestrowanych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Instruktor terapii uzależnień może rozszerzyć swoje kompetencje np. w zawodzie Terapeuta Zajęciowy.


CZAS TRWANIA:
1 ROK

UZYSKANY DOKUMENT:
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU SZKOŁY PASCAL, ORAZ ZAŚWIADCZENIE ZGODNE ZE WZOREM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

TRYB NAUCZANIA:
ZAOCZNY

ZALICZENIE:
TAK
Plan nauczania

Przedmioty:

Podstawy psychologii ogólnej i społecznej
Psychiczne i społeczne uwarunkowania uzależnień
Psychopatologia zaburzeń
Profilaktyka uzależnień
Wybrane kierunki psychoterapii
Strategie terapeutyczne
Komunikacja interpersonalna
Pierwsza pomoc
Etyka zawodowa

Wiedza i umiejętności po kursie**

Po tym kursie zdobędziesz:

umiejętności planowania i prowadzenia terapii uzależnień
wiedzę na temat edukacji prozdrowotnej
wiedzę z zakresu profilaktyki i popularyzacji stylu życia bez nałogów
umiejętności stosowania strategii terapeutycznych w terapii indywidualnej i grupowej
znajomość metodyki pracy z ludźmi uzależnionymi

Perspektywy pracy

Jednostki prowadzące grupy wsparcia
Ośrodki i gabinety leczenia uzależnień
Poradnie psychoterapeutyczne
Stowarzyszenia i fundacje
Zakłady pomocy społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Oddziały szpitalne, psychiatryczne
Sanatoria

ola kot

Jednostki prowadzące grupy wsparcia
Ośrodki i gabinety leczenia uzależnień
Poradnie psychoterapeutyczne
Stowarzyszenia i fundacje
Zakłady pomocy społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Oddziały szpitalne, psychiatryczne
Sanatoria

Zarezerwuj miejsce
Kurs standardowy
164
miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatna w 10 ratach).
Zapisz się ✓
Najkorzystniejsza opcja
Dla aktywnego słuchacza szkoły PASCAL
123
miesięcznie
(płatna w 10 ratach).
Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.
Zapisz się ✓
Kurs standardowy
148
miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa).
Zapisz się ✓
Podobne kursy
Technik usług kosmetycznych
0

Szczegóły >
Podobne kursy
Technik usług kosmetycznych
0

Szczegóły >