Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Drodzy Słuchacze:

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna odbędzie się 22 czerwca o godz. 16 w Gim 7 .

Do tego czasu należy przystąpić do egzaminów semestralnych.

W dniach 18-19 czerwca odbędą się ostatnie zajęcia.

W razie nieobecności i zaległości z egzaminami  prosimy o kontakt z sekretariatem .