Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Słuchacze kierunku Opiekun Medyczny egzamin z przedmiotu:

– Język Migowy w dniu 18.06.2016r., godzina 11:00

– Podstawy Psychol0gii i Socjologii w dniu 17.06, godzina 16:00 – 19:00

18.06, godzina 8:00- 14:00

Słuchacze kierunku Technik Masażysta egzamin z przedmiotu:

– Język migowy w dniu 18.06.2016r., godzina 12:00

Słuchacze kierunku Technik BHP

– Zarządzanie Systemami BHP w dniu 18.06.2016r., godzina 9:00